Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowa czytelnia podziemnej prasy KPN

Pisma centralne

"Droga" - pismo ROPCiO, KPN (1978-1989)

Uwaga! Pozostałe numery "Drogi" są dostępne w Wirtualnej Czytelni Bibuły. Dostępny tam numer 19 "Drogi" jest niekompletny dlatego publikujemy (w komplecie) także i ten numer. Brakuje (nie tylko w naszych zbiorach oraz zbiorach Wirtualnej Czytelni Bibuły, ale także w zbiorach Ośrodka Karta oraz w zbiorach Biblioteki Narodowej) sześciu numerów "Drogi": 5 i 6 (z 1979 r.), 8 i 9 (z 1980 r.) oraz 12, 13 (z lat 1980-1984). Jeżeli ktoś ma któryś z tych brakujących numerów - bardzo proszę o udostępnienie! Po zeskanowaniu oryginał przekażemy do Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie

     Z uzyskanych informacji wynika jednak, że:
- numery "Drogi": 5-6 z 1979 r. oraz 8 i 9 z 1980 r. zostały skonfiskowane przez Służbę Bezpieczeństwa,
- numer podwójny "Drogi" 12-13 z 1981 r. był przygotowany do druku, ale nie został wydany z powodu wprowadzenia stanu wojennego.

 

 1. "Droga" nr 3 (październik 1978):

  •  Publikacje Wydawnictwa Polskiego (s. 2)

  • Habemus Papam. Pontyfikat nowej ery (s. 3-4)

  • Represje. Katowicka SB w akcji (s. 4)

  • Leszek Moczulski, Komentarz miesiąca. Nowy krajobraz (s. 5)

  • Spis treści (s. 6)

  • Red., Kontynuacja (s. 7-8)

  • Karol Głogowski, Wokół formuły działania. Spontaniczność i jawność (s. 9-11)

  • Nowa, wyższa forma działania. Zespoły Inicjatywy Obywatelskiej (s. 11-13)

  • Ks. biskup Ignacy Tokarczuk, Perspektywy rozwoju Kościoła (s. 13-21)

  • Marian Skulski, "Z Polski płynie źródło wiary...". Pielgrzymka wkracza do Częstochowy (s. 21-22)

  • Na pielgrzymce kombatantów (s. 23-24)

  • Paweł Moskwa, Litania do Błękitnej Pani (s. 24)

  • Kamil Chwalik, Nowy antykościelny manewr PZPR. "Chrześcijańska Unia Jedności" na horyzoncie (s. 25-26)

  • Czego pragną młodzi z PAX-u. Rozmowa z Romualdem Szeremietiewem (s. 26-28)

  • K.R., Osiągnięcia na miarę 60-lecia (s. 28-29)

  • Ryszard Mieczan, Już w 1985 stabilizacja rynku? Bezradny doradca Bożyk radzi cierpliwość (s. 29-31)

  • Światowa wspólnota Polaków (s. 31)

  • Adam Ciołkosz (s. 31-32)

  • Kotwica Polski Walczącej - zakazana (s. 32)

  • Leszek Moczulski, Opozycji wizerunek własny (3). Gra pozorów i rzeczywistość (s. 33-34)

  • Marek Marian Skuza, Na marginesie. Fobie a patriotyzm (s. 35-38)

  • Red., Prawo do życia (s. 39)

  • Proszę o głos! Listy do Redakcji (s. 39-43):

   • Władysław Głowacki, List ze Lwowa (s. 39-40)

   • Leszek Moczulski, Michnikowi w odpowiedzi (s. 40-43)

   • Żołnierskie vota (s. 43)

  • Redakcja odpowiada (s. 43)

  • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony (s. 44)

 2. "Droga" nr 11 (listopad 1980):

  • W 62 rocznicę odzyskania niepodległości. Pamięć i nadzieja (s. 2)

  • Warunki przezwyciężenia kryzysu (s. 3-5)

  • Romuald Szeremietiew, Czym jest Konfederacja Polski Niepodległej? (s. 4-7)

  • Stanisław Sawicki, PZPR, siła antysocjalistyczna (s. 8-11)

  • "Trybuna Ludu" o KPN (s. 11)

  • Andrzej Gremski, Nad przepaścią. Polityczne awanturnictwo (s. 12-14)

  • Czekamy. Komunikat lekarski o stanie zdrowia E. Gierka. M. Szczepański i E. Patyk w areszcie (s. 14)

  • Dokumenty politycznej ślepoty [artykuł D. Lulińskiego z "Trybuny Ludu" (s.15-19)

  • Spis treści (s. 20)

 3. "Droga" nr 14-15 (lipiec-grudzień 1984)

  • Uroczystości 11 listopada (s. 2)

  • Podziękowania (s. 2)

  • Polski węzeł do rozwiązania lub rozcięcia. Konkurs "Drogi" - Redakcja "Drogi" (s. 2)

  • Zbrodnia (s. 3-4)

  • Klepsydra ks. Jerzego Popiełuszki (s. 4)

  • Oświadczenie Przewodniczącego RP KPN Leszka Moczulskiego z 31 X 1984 (s. 5)

  • W obronie pracy, przeciw komunizmowi - Krzysztof Król (s. 5-11)

  • Sytuacja - Leszek Moczulski (s. 12-19)

  • Wódz. Rzecz o Józefie Piłsudskim - Konrad Libicki (s. 20-22)

  • Trzy horyzonty - Leszek Moczulski (s. 23-28)

  • Nowe pozycje Wydawnictwa Polskiego (s. 28)

  • Geopolityka. ZSRR przed Wielkim Zwrotem, cz. 1. (s. 29-33)

  • Między Rosją a Polską, cz. 2. (s. 33-36)

  • Samokształcenie. Człowiek integralny (s. 37-39)

  • Spis treści (s. 40)

 1. "Droga" nr 16 (kwiecień 1985)

  • "Z kurzem krwi bratniej...". W stulecie Powstania Styczniowego. Ks. Stefan Kardynał Wyszyński. 27 I 1963 (s. 3-5)

  • Komunikat. Z upoważnienia RP KPN Andrzej Grot (s. 6)

  • Uchwała polityczna II Kongresu KPN (s. 6-13)

  • Memorandum. Rada Polityczna KPN (s. 14)

  • Jałta, Zachód i my (s. 15-24)

  • Komunikat z konferencji jałtańskiej (s. 25-27)

  • Sprawa polska: ewolucja czy eksplozja? Generał Alexander Haig (s. 27-32)

  • Wolność zwycięży. Przemówienie Ronalda Reagana z 17 VIII 1984 r. na śniadaniu wydanym na część delegacji Armii Krajowej i Kongresu Polonii Amerykańskiej (s. 32-36)
   Polska może ubiegać sie o członkostwa w MFW. Fragment wypowiedzi zastępcy rzecznika Departamentu Stanu USA - Romberga (s. 36-37)

  • Zwyciężyłeś - zwyciężaj. Kazanie ks. Jana Umińskiego (s. 37-40)

  • Jacy jesteśmy? Jacy winniśmy być? Analiza ankiety przeprowadzone w środowisku lubelskiej inteligencji pracującej, studentów, służby zdrowia w okresie sierpień-wrzesień 1984 (s. 41-45)

  • Terroryzm nierozumu. Streszczenie poglądów Maurycego Mochnackiego (s. 46-50)

  • "Lekcja", "Nie ma prawa" - wiersze Radosława Sarneckiego (s. 50)

  • Spis treści (s. 52)

  • Dodatek. Aresztowanie członków Rady Politycznej KPN w marcu 1985 r.

 1. "Droga" nr 17 (lipiec 1985)

  • Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej (s. 2)

  • Geneza Powstawania Warszawskiego. Kazimierz Pluta Czachowski (s. 3-5)

  • ... (Byłeś jak wielkie stare drzewo). Krzysztof Kamil Baczyński (s. 6)

  • Jaka przyszłość? Fragmenty wypowiedzi jednego z czołowych przywódców KPN z lutego 1985 r. (s. 6-11)

  • Represje. Listy Krzysztofa Króla do arcybiskupa Dąbrowskiego oraz korespondentów prasy zagranicznej w PRL a także Grzegorza Rossy do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie (s. 12-16)

  • Kromka chleba. Kazanie ks. Jana Umińskiego na Boże Ciało 1984 (s. 16-18)

  • Strategia zwycięstwa czy strategia kapitulacji? Ignacy Łoziński. Przedruk z "Polityki Polskiej" (s. 19-45)

  • ... ("Tak jak co dzień wstaję rano"). Wiersz (s. 45)

  • Dojrzałość i zdziwienie. Maciej Karwowski (s. 46-50)

  • Nowa pozycja Wydawnictwa Polskiego (s. 50)

  • c.d. Deklaracji ideowej (s. 51)

  • Spis treści (s. 52)

  • Dodatek. Esej czerwcowy. Agnieszka

 1. "Droga" nr 18 (wrzesień 1985)

  • Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej (s. 2)

  • Wybory - tak! Fikcja - nie! (s. 3-9)

  • Odezwa KPN. CKAB KPN, 22 VII 1985 (s. 9-10)

  • Polskie sierpnie. Kazanie ks. Jana Umińskiego, 13 VII 1985 (s. 10-14)

  • 17 września 1939. Przedruk z książki Leopolda Jerzowskiego "Agresja 17 września 1939 (s. 14-24)

  • Przemówienie Władysława Brulińskiego w Katedrze Białostockiej (s. 24-26)

  • W cieniu Antychrysta. Bogdan Ślązak (s. 27-33)

  • Represje. Komunikat nr 11 Diecezjalnego Biura Prasowego - dotyczy rozprawy sądowej przeciwko wikariuszom włoszczowskim (s. 33-36)

  • W odpowiedzi na apel. KAB okręgu 16 Łódź (s.36-37)

  • Do i od Redakcji. Maciej Jerzewski, Redakcja (s. 37-41)

  • List ze Szwecji (s. 41-42)

  • Wydawnictwo Polskie. Znaczki, proporczyki, publikacje (s. 42-50)

  • c.d. Deklaracji ideowej (s. 51)

  • Spis treści (s. 52)

 1. "Droga" nr 19 (grudzień 1985-styczeń 1986)

  • Życzenia noworoczne i horoskop konspiratora (s. 2)

  • Na drogach polskiej rewolucji antykomunistycznej. Paulina i Paweł Winnogórscy (s. 3-9)

  • Represje. List Eugeniusza Matyjasa i Romualda Szeremietiewa do Prymasa Glempa z 26 VIII 1985 (s. 9-11)

  • Informacja prasowa. Dot. śmierci Joanny Kempińskiej w Bytomiu (s. 11)

  • Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie (s. 11-12)

  • Problemy odzyskania niepodległości. Wywiad Leszka Moczulskiego dla red. A. Pruszyńskiego z 7 X 1984 (s. 13-17)

  • Nowe pozycje Wydawnictwa Polskiego (s. 17)

  • Traktat o lewicy. Piotr Wierzbicki. Fragment książki "Myśli staroświeckiego Polaka"  (s. 18-32)

  • Metropolita Andrzej Szeptycki w służbie jedności Kościoła Chrystusowego (s. 33-49)

  • Deklaracja zagranicznego przedstawicielstwa Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej (s. 49-50)

  • Upoważnienie. Dokument wystawiony przez CKAB dla Pawła Wielechowskiego (s. 51)

  • Spis treści (s. 52)

 1. "Droga" nr 23 (1987)

  • Porozumienie RP KPN i RP SW (s. 2)

  • Komunikat BIP (s. 2)

  • Rezolucja w sprawie prawnego charakteru działań KPN - Rada Polityczna KPN, listopad 1986 (s. 2-3)

  • Uchwała w sprawie sytuacji politycznej - Rada Polityczna KPN (s. 4-6)

  • Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (s. 6-18)

  • Wyjaśnienia - Krzysztof Król. Pismo do Sądu Najwyższego z 6 września 1986 r. (s. 18-27)

  • Kierunek zmian - na lepsze!. Rozmowa z Leszkiem Moczulskim (s. 28-30)

  • KPN za granicą. Dokumenty dotyczące działalności biur zagranicznych KPN w USA i w Europie Zachodniej (s. 31-41)

  • W oczach innych. Rozmowa ze Sławą Stećko (s. 41-45)

  • Wśród książek. Co z reformą? Fragment wydanej w drugim obiegu książki Stefana Kurowskiego (s. 45-48)

  • List z Afganistanu. Lech Zondek (s. 48-51)

  • Zadwórze - Polskie Termopile. Wiersz Yermaka (s. 51)

  • Błąd czy zdrada płk. Albrechta? - Krzysztof Król (s. 51-54)

  • Nowe pozycje Wydawnictwa Polskiego. Komunikaty (s. 55)

  • Spis treści (s. 56)

 1. "Droga" nr 24 (8-14 czerwca 1987)

  • Pielgrzymka nadziei - Redakcja (s. 2)

  • Ojciec Święty w Polsce w 1983 roku. Fragmenty homilii (s. 2-15)

  • W oczach aktywu partyjnego Opracowano na podstawie materiałów Wydziału Informacji KC PZPR, Wydziału Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR oraz materiałów Sekcji Wydawnictw Informacyjnych Wydziału Propagandy i Agitacji KW PZPR (s. 15-20)

  • Wywiad księdza Prymasa w Litieraturnej Gazietie - Feliks (s. 20-22)

  • Sytuacja społeczno-ekonomiczna. Perspektywy Materiał opracowany przez grono doradców ekonomicznych Sekretariatu Episkopatu Polski i przekazany Konferencji Plenarnej E.P. (s. 21-26)

  • Krytycznie o raporcie: Polska 5 lat po Sierpniu - Recenzent (s. 27-31)

  • Refleksje "na osi" Bratkowski-Gorbaczow - Lektor (s. 31-34)
   Rozmowa z Leszkiem Moczulskim w X rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Rozmowę przeprowadził Adam F. Wojciechowski  (s. 34-38)

  • Polski plan obalenia Hitlera w 1933 roku - Rowmund Piłsudski (s. 38-40)

  • Ostatni z generałów (s. 40-41)

  • Oświadczenie prezydenta Reagana z 19 II 1987 r. dot. uchylenia sankcji ekonomicznych (s. 41-42)

  • Rezolucja w kwestii integracji opozycji (s. 42-43)

  • Spis treści (s. 44)

  • Śp. Witold Ferfet. Dodatek

 1. "Droga" nr 27 (listopad 1988-styczeń 1989)

  • Nasza wizja głasnosti - Andrzej Stanisławski (s. 1-3)

  • Friedrich von Hayek - Na czym polega kryzys? Dlaczego Chcemy być wolni? Fragment książki Henri Lepage, Demain le liberalisme (s. 3-14)

  • ... (Nie myśl, że twój charakter mi się podoba) - Artur Międzyrzecki (s. 14)

  • Plan gry - Zbigniew Brzeziński. Fragment książki (s. 15-20)

  • Jak umierają cywilizacje - Marian Zdziechowski (s. 21-29)

  • Idea postępu z perspektywy dzisiejszej - Jerzy Jedlicki (s. 29-37)

  • Jak zginął mjr Maciej Kalenkiewicz, ps. "Kotwicz". Fragment książki Jana Erdmana, ""Droga" do Ostrej Bramy"  (s. 38-46)

  • ... (z wiersza ""Droga" do Nowogródka") - Kazimierz Wierzyński (s. 46)

 1. "Droga" nr 28 (luty-marzec 1989)

  • Detronizacja "Istorii". Polemiki - Andrzej Stanisławski (s. 1-5)

  • Śledztwo - Bogumił Studziński. Fragment wspomnień (s. 6-20)

  • Odpowiedź - Marian Miszalski. Opowiadanie (s. 21-28)

  • Andrzej Szomański (1930-1987) - Andrzej Wiernic (s. 29-32)

  • Kilka uwag o opozycji (s. 33-37)

  • Akcja Narkotyk - Bernard Crozier. Fragment książki Strategy of Survival (1978) (s. 38-41)

  • Wywiad z Edwardem Luttwakiem (s. 42-46)

  • Fundusz dla Demokracji - Andrzej Ocisło (s. 47-49)

 1. "Droga" nr 29 (czerwiec-wrzesień 1989)

  • Wilno 1944. Fragment książki Jerzego Urbankiewicza "Szabla zardzewiała..." (s. 1-10)

  • Porównanie liberalizmu (socjaldemokracji) i konserwatyzmu z libertarianizmem - Jan Wiaziemski. Tłumaczenie z The Economist, październik 1988 (s. 11-13)

  • "Dolar w malinach" (s. 14-19)

  • Głód na Ukrainie - Miron Dolot. Fragment książki Execution by Hunger, Nowy York, Londyn 1985 (s. 20-29)

  • Ustęp końcowy mego pierwszego utworu, za który wyleciałem ze studiów - Janusz Szpotański (s. 30-38)

  • Robotnicy wielkoprzemysłowi: osiągnięcia i przyszłość - Zdzisław Najder (s. 39-40)

  • Od redakcji - dystans do artykułu "Spętani granicami" w nr 10 (s. 12)

 

l