Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Pisma centralne

     Uwaga! Pozostałe numery Opinii są dostępne w Wirtualnej Czytelni Bibuły. 

     Po rozłamie w Ruchu Obrony (w czerwcu 1978 roku na zjeździe w Zalesiu Górnym) i usunięciu przez Andrzeja Czumę z redakcji Opinii Leszka Moczulskiego, ten ostatni rozpoczął wydawanie własnego pisma Droga. Od nr 13 Opinia nie reprezentowała więc poglądów całego Ruchu Obrony, ale tej jego części, która opowiedziała się za Andrzejem Czumą. 

 1. "Opinia" nr 1 (30 kwietnia 1977) [komentarz Leszka Moczulskiego]:

 • Od Redakcji (s. 1)

 • Charakter i zamierzenia Ruchu Obrony - red. (s. 2-3)

 • Wśród parcia sprzecznych sił. U wrót ślepego zaułka - Leszek Moczulski (3-6)

 • Ratyfikacja - i co dalej? - Stanisław Malewski (s. 6)

 • Bez komentarza [o wykształceniu kieleckich dyrektorów] (s. 7)

 • Obecna sytuacja gospodarcza. Oblicze kryzysu - Walenty Niedbał (s. 11)

 • Fakty. Wzrost, czyli spadek (s. 12)

 • Bez cenzury. W imię czego? - Stanisław Wójcicki (s. 12)

 • Przegląd prasy. Majaki chorej wyobraźni (s. 13)

 • Dokumenty Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek do "Opinii" (s. 13-16):

  • Apel z 25 marca 1977 r. (s. 13-14)

  • Oświadczenie z 15 kwietnia 1977 r. w sprawie cofnięcia represji, powołania nadzwyczajnej Komisji Sejmowej oraz gwarancji zachowania praworządności (s. 15-16)

  • Oświadczenie z 16 kwietnia 1988 r. w sprawie naruszania praw obywatelskich z dniach 15 i 16 kwietnia 1977 r. (s. 16)

 • Informacje Ruchu Obrony (s. 16):

  • Punkty konsultacyjno-informacyjne (s. 16)

  • Postępowanie administracyjne przeciwko sygnatariuszom Apelu z 25 marca 1977 r. (s. 16)

 • Listy (s. 17):

  • Jestem przedmiotem szykan (s. 17)

  • O nowa ordynację (s. 17)

 1. "Opinia" nr 2 (31 maja 1977):

 • Dziedzictwo 550 lat (s. 1-2)

 • Rozszerzenie działalności KOR. Prawo przeciw bezprawiu (s. 2-3)

 • Jesteśmy. O polską myśl polityczną - Jan Matrykowski (s. 3) 

 • O co chodzi z tym Belgradem? - Leszek Moczulski (s. 3-7)

 • Fakty. Planowanie usług motoryzacyjnych (s. 7)

 • Słowa i rzeczywistość. Polityka przeciw rolnictwu - Krzysztof Boryna (s. 7-8)

 • Fakty. Danina wsi (s. 8-9)

 • O wolności. Słowa już są. Czekamy na czyny - Piotr Typiak (s. 9-10)

 • Wydarzenia krajowe (s. 10-14)

 • Opis wydarzeń krakowskich Studenckiego Komitetu Solidarności (s. 10-12)
  Wrażenia naocznych świadków (s. 12-14)

 • Utworzenie SKS (s. 14)

 • Wydarzenia w kraju (s. 14-16)

 • Żałoba i represje - Leszek Moczulski (s. 16-17)

 • Przegląd prasy. Różnica zdań (s. 17)

 • Jestem z wami - Kazimierz Świtoń

 • Dokumenty i informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek "Opinii" (s. 18-21):

  • Deklaracja o wolności słowa, Warszawa, 3 maja 1977 r. (s. 18-20)

  • Oświadczenie w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa (s. 20)

  • Oświadczenie w sprawie tymczasowego aresztowania członków i sympatyków KOR (s. 20-21)

 • Ostatnie wiadomości (s. 21-22)

 1. "Opinia" nr 3 (30 czerwca 1977 r.):

 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s.1)

 • Ostatnie wiadomości (s. 2-)

 • Rocznica Czerwca. List otwarty do władz (s. 2)

 • Spotkanie w Gdańsku. Przybyło prawie 200 osób (s.2)

 • Wybory w ZSRR. W 6 okręgach będą powtórzone (s.2-3)

 • Represje w Krakowie. Zatrzymania, rewizje (s. 3)

 • Rok po czerwcu. Komentarz miesiąca (s. 3)

 • Odpowiedzialność zbiorowa (s. 3-4)

 • Spis treści (s. 5)

 • Jedność w wielości - red. (s. 6-7)

 • Polska wspólnota polityczna - Jan Matrybowski (s. 7-8)

 • Opieka nad rodziną (s. 8-9)

 • Pożyczka mieszkaniowa - St. K. (s. 9)

 • Bez urzędowego optymizmu. Efekty I kwartału - R. N. Dz. (s. 9-10)

 • Emerytury dla wsi. Memoriał seniorów ruchu ludowego (s. 10-12)

 • Plany "kulturbundu" w PRL na razie odroczone - Jan Barczykowski (s. 12-14)

 • O sprawie Caritasu. Sumienie na emeryturę (s. 14)

 • Srebro i konsultacje (s. 14)

 • Współwładza za opozycję? Kulisy koncepcji Berlinguera - Leszek Moczulski (s. 15-17)

 • Wiosenna fala represji. Pierwsza próba sił - Andrzej Bierkowski (s. 17-20)

 • Problem obrony praw człowieka. Raport administracji Cartera (s. 20-21)

 • Uroczystości Bożego Ciała. Miliony wiernych w procesjach (s. 21-23)

 • Minister traci rezon. Spotkanie w Łodzi - Andrzej Woźnicki (s. 23-24)

 • Sprostowanie do nr 2 - red. (s. 24)

 • [Krótka informacja o tym, czym jest ROPCiO i "Opinia"] (s. 25)

 • Dokumenty i informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek "Opinii" (s. 26-28)

  • Oświadczenie w sprawie ogłoszenia pełnego tekstu Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka (s. 26)

  • List otwarty do obywatela Stanisława Gucwy - Marszałka Sejmu PRL (s. 26)
   List otwarty do Sejmu PRL w sprawie wolności sumienia i wyznania (s. 27)

  • Wyjaśnienie w sprawie podpisywania dokumentów Ruchu Obrony (s. 27)

  • Konferencja prasowa Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 27-28)

 1. "Opinia" nr 4 (1 sierpnia 1977 r.):

 • Spis treści (s. 1)

 • Ostatnie wiadomości (s. 2-3)

 • Ustępstwa i manewry władzy. Komentarz miesiąca - Leszek Moczulski (s. 3-4)

 • [Krótka informacja o tym, czym jest ROPCiO i "Opinia"] (s. 5)

 • Prawa i obowiązki - red. (s. 6-7)

 • Z kalendarza Polaka. Sierpień - Wojciech Ziembiński (s. 7-8)

 • Stały rozwój Ruchu Obrony. Nowe PKI i grupy terenowe (s. 9)

 • Polska - Norwegia (s. 9)

 • Działalność KOR. Represje nie wstrzymały aktywności (s. 9-10)

 • Sąd Najwyższy uniewinnia (s. 10-11)

 • Listowny dialog w Krakowie. Poseł Hołuj - studenci (s.11)

 • Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny (s. 11)

 • Nabożeństwa za PRL (s. 11)

 • Wyniki pierwszego półrocza. Pogorszenie sytuacji - Andrzej Gromski (s. 12-13)

 • Obecna sytuacja gospodarcza (II). Strukturalne przyczyny kryzysu - Andrzej Skrzętny (s. 13-16)

 • Na rozdrożu. O polską politykę gospodarczą - Marek Iskra (s. 16-17)

 • Tajniki sprawozdawczości (s. 17)

 • Potrzeba rzetelnej dyskusji. Problemy ekonomiki PRL - red. (s. 17-18)

 • Fakty. Obowiązkowy czyn społeczny (s. 18)

 • Poseł Zabłocki o prawach człowieka. Potrzeba nowelizacji ustawy (s. 18-20)

 • Rozbieżności w PKIK. Kryzys koncepcji? (s. 20)

 • Dary czy zwrot? Powrót pamiątek z ZSRR - Władysław Patona (s. 20-21)

 • Kampanijność nie wystarcza. Gierek o opozycji (s. 21-22)

 • SB wkroczyło na KUL (s. 23)

 • Przesłuchania w Krakowie. Naruszenie praworządności (s. 23)

 • Bilans polsko-amerykańskich stosunków (s. 23-24)

 • Czyje święto i czyja jedność? List otwarty Karola Głogowskiego (s. 25)

 • [Klepsydra w pierwszą rocznicę śmierci gen. Romana Abrahama] (s. 25)

 • Dokumenty i informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek "Opinii" (s. 26-27)

  • List otwarty do Sejmu PRL, Rady Państwa PRL, Rady Ministrów PRL (s. 26-27)

  • Wniosek o pokojową nagrodę Nobla [dla kardynała Stefana Wyszyńskiego] (s. 27)

 • Echa naszych publikacji (s. 28)

 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 28)

 1. "Opinia" nr 5 (1 września 1977):

 • Spis treści 

 • Ostatnie wiadomości (s. 1/2-3/4)

 • Przed sezonem. Komentarz miesiąca (s. 3/4-5/6)

 • Punkty konsultacyjno-informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka (s. 5/6)

 • Vox Populi - red. (s. 7/8-11/12)

 • Z kalendarza Polaka. Wrzesień - Wojciech Ziembiński (s. 11/12-13/14)

 • Od przyjaciół Moskali. "Miara odpowiedzialności" (s. 13/14)

 • Z działalności Amnesty International. Misja AI w Polsce (s. 15/16)

 • Apel Amnesty International (s. 15/16)

 • Fakty. Wszystko dla rolnictwa (s. 15-16)

 • O równouprawnienie rolników. Memoriał Michała Jagły (s. 17/18-21/22)

 • Fakty. Garść liczb (s. 21/22)

 • Projekt dalszej pauperyzacji wsi. List otwarty Wandy Ferens (s. 23/24)

 • Fakty. Bary IV kategorii (s. 23/24)

 • Podstawowe kierunki rozwoju rolnictwa. O wyjście z kryzysu - Piotr Typiak (s. 25/26-29/30)

 • W obronie praw ludności rolniczej. Głos Episkopatu Polski (s. 29/30-33/34)

 • O reformę rolną. Pilna konieczność zmian - Leszek Moczulski (s. 33/34-37/38)

 • Wizja niedoszłej przyszłości (s. 37/38-39/40)

 • Fakty. Marża handlowa (s. 39/40)

 • Słabnie tempo zycia kulturalnego. Przyducha - Jan Barczykowski (s. 39/40-41/42)

 • Badajmy ciszę! - Civis (s. 41/42-43/44)

 • Prawda w twarz - Marek Marian Skuza (s. 43/44-45/46)

 • Odprężenie a`la Giscard (s. 45/46)

 • Stosunki amerykańsko-radzieckie. Wystapienie prezydenta Cartera - A.W. (s. 47/48)

 • Tertium Gaudens. Polityka w Wielkim Trójkącie - Adam Wojciechowski (s. 47/48-49/50)

 • W rocznice września. Kazanie ks. Jana Zieji (s. 51/52-53/54)

 • 256 Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę - W.Z. (s. 55/56)

 • Uroczystości Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze (s. 55/56)

 • Jubileusz koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej - ks. Witld Pietkan (s. 55/56-57/58)

 • Brak wiz dla włoskich pielgrzymów (s. 57/58)

 • Matka Boska Ostrobramska na indeksie cenzury PRL (s. 57/58)

 • Pielgrzymka jasnogórska żołnierzy Armii Krajowej (s. 57/58-59/60)

 • Cele i działalność. Amnesty International (s. 59/60)

 • Petycja w sprawie natychmiastowego zwolnienia wszystkich więzionych za przekonania (s. 59/60-61/62)

 • Potok ludzkiego nieszczęścia. Działalność interwencyjna PKI - Bogumił Studziński (s. 61/62-63/64)

 • Fakty. Gorzowski program mieszkaniowy (s. 63/64-65/66)

 • Refleksje po pogrzebie Karola Popiela - Stefan Kaczorowski (s. 65/66)

 • Pół prawdy, pół kłamstwa. Serial TV "Przed burzą" - Zbigniew Narol (s. 67/68-69/70)

 • Listy do Redakcji (s. 69/70-71/72)

 • Wyjaśnienie (s. 71/72)

 1. "Opinia" nr 9 (1 stycznia 1978):

 • Spis treści (s. nienumerowana)

 • Ostatnie wiadomości:

  • Weszły w życie Pakty Praw Człowieka! (s. 1)

  • Wywiad prezydenta Jimmy Cartera specjalnie dla Opinii (s. 1-2)

  • Msza święta za duszę Romana Dmowskiego (s. 3)

  • Wizyta w Warszawie prezydenta Jimmy Cartera (s. 3-4, c.d. s. 35-36)

  • Życzenia dla uczestników Ruchu Obrony (s. 4)

  • Skład kolegium redakcyjnego Opinii, adres i numer telefonu redakcji (s. 4)

  • Korespondencja redakcji Opinii z Ambasadą USA [4 kartki] (s. nienumerowane)

 • Kraj i emigracja [tekst redakcyjny] (s. 5-6)

 • Z kalendarza Polaka. Styczeń [Wojciech Ziembiński] (s. 6-7)

 • Miara regresu [Kazimierz Janusz] (s. 8-9)

 • Kryteria dialogu. Komunikat Episkopatu Polski (s. 9-10)

 • Działalność Ruchu Obrony. Dalsza aktywizacja w całym kraju (s. 10-12)

 • Poznańska MO w akcji 11 listopada. Na złodzieju czapka gore [R. Miecz] (s. 13)

 • Działalność Ruchu Demokratycznego. Oświadczenie KSS Uniwersytet Latający (s. 13-14)

 • Niezależna Oficyna Wydawnicza. Księga zapisów cenzury (s. 14)

 • W przyspieszonym tempie trwa budowa "Domu Przyjaźni" (s. 14)

 • Związek bez członków. Towarzystwo Przyjaźni Radziecko-Polskiej (s. 14-15)

 • Niezależny ruch studencki. Działa już pięć SKS (s. 15-16)

 • Wola narodu (s. 17-18)

 • Fakty. Komercyjny bufet (s. 18)

 • Dyskusja o jedności działania (s. 18)

 • Głos socjalistycznej lewicy rewolucyjnej ["Przyjaciel Opinii"] (s. 18-21)

 • Przeciw nienawiści. Refleksja nad działaniem [Elżbieta Stamirksa] (s. 21-22)

 • Rodacy na obczyźnie (s. 22-23)

 • !4-letni chłopcy przed sądem (s. 23)

 • Czy wyborcy w PRL mają wybór [Aleksander Orlikowski] (s. 24-25)

 • Parodia kampanii wyborczej. Poszanowanie własnego prawa [Adam Wojciechowski] (s. 25-26)

 • Pytania na spotkania z wyborcami. Słuchając rozmów w kolejkach [M.K.] (s. 26-27]

 • List 1921 wiernych do Prymasa. Środki masowego przekazu dla Kościoła (s. 27)

 • Coraz mniej książek. Sprawy wydawców [Jan Barczykowski] (s. 28-29)

 • Przegląd prasy. Intymna ankieta (s. 29)

 • Przeciwko prawu. Polityka personalna [A.W.] (s. 29)

 • Pamiętnik więźnia. W areszcie śledczym [Marek Chwalewski] (s. 30-32)

 • Listy do redakcji

  • Pochwały z Kanady (s. 32)

  • Przyczynek do swobody wyznania [Walter Rachwallik - maturzysta z Częstochowy] (s. 32-33)

  • Dla jeszcze większej aktywizacji [mgr Tadeusz Szczudłowski, Gdańsk-Wrzeszcz] (s.33)

  • List akademickiego klubu historycznego (s. 33-34)

 • Punkty Konsultacyjni-Informacyjne ROPCiO w Polsce (s. 34)

 • 24-godzinna modlitwa uczestników Ruchu Obrony o uwolnienie Piotra i Ryszarda Świtoniów (s. 36-37)

 • Kampania wniosku obywatelskiego do Rady Państwa (s. 37)

 • Represje i zatrzymania (s. 38)

 • Śledztwo o "znieważenie organów państwowych i politycznych PRL" (s. 38)

 • O demokratyzacje PRL. List 14 działaczy PZPR (s. 39)

 • Z ostatniej chwili. Kazanie ks. Prymasa w Archikatedrze św. Jana w Warszawie (s. 39)

 • Pakty Praw Człowieka. Komentarz miesiąca [Leszek Moczulski] (s. 39-40)

 1. "Opinia" nr 10 (luty 1978):

 • Spis treści 

 • Akcja wyborcza Ruchu Obrony (s. 1)

 • "Organ" - niezależne pismo satyryczne (s. 1)

 • Represje w Lublinie. Zatrzymania - najście PKI (s. 2)

 • Blokada MO Klubu Swobodnej Dyskusji w Łodzi (s. 2)

 • Kary grzywny dla uczestników Ruchu Obrony (s. 2)

 • Powielacz zagarnięty przez Służbę Bezpieczeństwa [z mieszkania Anny i Bronisława Komorowskich] (s. 2)

 • Mimo represji władz Towarzystwo Kursów Naukowych rozszerza działalność (s. 3)

 • Kto co wybierał? Komentarz miesiąca (s. 3-4)

 • Wyjaśnienie "Wydawnictwa Polskiego" [dot. źródeł finansowania] (s. 4)

 • [Skład kolegium redakcyjnego, adres i numer telefonu redakcji] (s. 4)

 • Jawność działania [Redakcja] (s. 5-6)

 • Z kalendarza Polaka. Luty [Wojciech Ziembiński] (s. 6-7)

 • Rada Wojska w Londynie apeluje o relacje historyczne (s. 7-8)

 • Duch Ewangelii w życiu społecznym. Kazanie ks. Prymasa Wyszyńskiego (s. 8-11)

 • Opłatek Żołnierzy Rzeczypospolitej (s. 12)

 • 17 kleryków powołano do wojska. List księży dekanatu sieradzkiego (s. 12)

 • Echa wywiadu Cartera dla Opinii (s. 13)

 • Z działalności Ruchu Obrony (s. 13-17)

 • Działalność Ruchu Demokratycznego. KSS "KOR" - ULO - NOW-a (s. 17-18)

 • Fakty. Z Biblioteki Jagiellońskiej na makulaturę [Zb.K] (s. 18)

 • Dlaczego pamflet? W odpowiedzi Barbarze Toruńczuk [Wanda Chylicka] (s. 18-21)

 • List płk. [Franciszka] Kamińskiego. Fałszowanie historii (s. 21-23)

 • Poemat o serialu "Polskie drogi" [Tadeusz Korzeniewski] (s. 23-24)

 • Prawo do życia (s. 24-25)

 • Niedopuszczalne czyny żołnierzy radzieckich. Masakra pod Krosnem Odrzańskim (s. 25-26)

 • Fakty. Ropa z ZSRR dwa razy droższa (s. 26)

 • Nie widać końca trudności gospodarczych. Nowy rok po staremu [Andrzej Gremski] (s. 26-28)

 • Echa Opinii. Listy do Redakcji. 

  • Powrót do pracy [Marek Chwalewski, Pabianice] (s. 28)

  • "Prawda w twarz" [Marek Skuza, Warszawa] (s. 28-30)

  • "Zasady ideowe" Jacka Kuronia [Nina Milewska, Gdańsk; Leszek Moczulski] (s. 30)

 • Punkty konsultacyjne ROPCiO w Polsce (s. 30)).