Strona główna
Dokumenty KPN
Leszek Moczulski
Inne dokumenty
Historia KPN
Procesy polityczne
Encyklopedia KPN
Czytelnia Bibuły
Wspomnienia
Opracowania
"Kadrówki"
Forum
Kontakt

Historia KPN

Obszar III (Łódź, Konin, Piotrków, Sieradz)

Karnawał Solidarności 

Początki struktur KPN w Łodzi wiążą się - podobnie jak w wielu innych częściach Polski - z działalnością regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Powstał on 29 kwietnia 1981 w trakcie zebrania MKZ NSZZ "S". Jego założyciele zostali wkrótce lokalnymi liderami Konfederacji: Zbigniew Kubiak (przewodniczący regionalnego KOWzaP), Ryszard Kostrzewa (jego zastępca) oraz - przede wszystkim - Zbigniew Rybarkiewicz (formalnie przyjęty do KPN w czerwcu 1981). Łódzki KOWzaP wydawał własne pismo "Obrona".

 

Do KPN masowo przystępowały nowe osoby, nie tylko w samej Łodzi, ale także w Piotrkowie, Bełhatowie i Koluszkach.

 

17 września 1981 KPN i KOWzaP zorganizowały przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Łodzi uroczyste obchody 42. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Udział wzięło ok. 700 osób. Imprezę rozpoczęło przemówienie przedstawiciela KPN.

 

11 listopada 1981 odbyły się w Łodzi uroczyste obchody Święta Niepodległości. Udział wzięło ok. 5 tys. osób. Formalnym organizatorem był Społeczny Komitet Pamięci J. Piłsudskiego, ale dominującą rolę odgrywali działacze regionalnego KOWzaP oraz KPN.

 

17 listopada 1981 formalnie powstała struktura łódzkiej KPN, która była tożsama ze strukturą regionalnego KOWzaP. Na czele KPN i KOWzaP w Łodzi stanął Rybarkiewicz. Oprócz niego w skład władz obu struktur weszli: Bożena Bińkowska (siostra Rybarkiewicza), Aleksandra Kozłowska oraz Kostrzewa.

 

W ciągu miesiąca, który pozostał do końca Karnawału Solidarności, nowe struktury nie zdążyły ani okrzepnąć, ani rozwinąć specjalnej działalności. Akcje plakatowo-protestacyjne KOWzaP/KPN w Łodzi przed dwoma zakładami pracy zorganizowane 19 i 23 listopada 1981 nie wywołały większego zainteresowania pracowników. Z kolei zorganizowana 4 grudnia 1981 pikieta przed domem handlowym "Central" pod hasłem "Nie ma porozumienia przez kraty więzienia" zakończyła się krótkim zatrzymaniem Rybarkiewicza i innych uczestników przez milicję.

 

***

 

Już w marcu 1981 powstał w Koninie Międzyzakładowy Komitet Obrony Praw Człowieka i Praworządności. Oprócz akcji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych jego członkowie organizowali obchody rocznic ważnych wydarzeń narodowych.

 

 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.