Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar drugi

Pismo kadrówki "6 Sierpnia"

 1. "6 Sierpnia" nr 1-2 (10 lutego 1985):

 • Artykuł wstępny (s. 1)

 • Apel do społeczeństwa Małopolski - Inicjatywa w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie (s. 2-3)

 • Komunikaty nr 1-7 Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie: 14 XI 1984-12 I 1985 (s. 3-8)

 1. "6 Sierpnia" nr 3 (15 kwietnia 1985):

 • Memorandum Rady Politycznej KPN ze stycznia 1985 (s. 1)

 • Komunikaty nr 8-13 Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie: 11 I 1985 - 16 III 1985 (s. 2-6)

 1. "6 Sierpnia" nr 4 (12 maja 1985):

 • Piłsudski (s. 1-16)

 1. "6 Sierpnia" nr 5 (18 czerwca 1986):

 • Żądanie uwolnienia L. Moczulskiego, A. Szomańskiego, K. Króla, D. Wójcika, A. Izdebskiego, M. Joachimika, A. Słomki i S. Kusia (s. 1)

 • "Rozstrzelano moje serce" - Kazimiera Iłłakowiczówna (s. 2)

 • Lista poległych w czerwcu 1956 r. w Poznaniu (s. 3-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 6 (6 sierpnia 1986):

 • Kadrówka 1914 (s. 2-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 7 (6-12 sierpnia 1986):

 • Kadrówka po 72 latach (s. 2-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 8 (12 sierpnia 1986):

 • Pokolenie żołnierzy Komendanta z lat 1914-1920 swym następcom - uczestnikom marszów szlakiem kadrówki - 7- lat później (s. 2)

 • Pismo Komendanta Głównego POWN "Pogoń" do Komendanta XVIII Marszu Szlakiem Kadrowej (s. 2-3)

 • "Czerwona zaraza" - 1 Sierpnia 1944 (s. 4)

 1. "6 Sierpnia" nr 9 (6 sierpnia 1987):

 • Rozkaz Komendanta na zakończenie XXI (6) Marszu Szlakiem Kadrowej (s. 2-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 10 (27 maja 1988):

 • gen. Czesław Jarnuszkiewicz (s. 2-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 11 (6-12 sierpnia 1988):

 • Tekst "I Brygady" (s. 1-2)

 1. "6 Sierpnia" nr 12 (6-12 sierpnia 1988)"

 • Pismo Prezydenta RP Kazimierza Sabbata do uczestników Marszu (s. 1)

 • Pismo gen. Czesława Jarnuszkiewicza do uczestników Marszu (s. 2)

 • Pismo Wandy Piłsudskiej do uczestników Marszu (s. 3)

 • Pismo gen. Klemensa Rudnickiego do Komendanta Odznaki Pamiątkowej Czynu 6 Sierpnia (s. 4)

 1. "6 Sierpnia" nr 14 (13 października 1988):

 • W trzecią rocznice śmierci gen. M. Boruta-Spiechowicza (s. 1-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 15 (11 listopada 1988):

 • Symbole suwerenności (s. 1-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 16 (22 stycznia 1989):

 • Rozkaz pożegnalny z 12 VIII 1988 (s. 1-2)

 • 70 rocznica odzyskania niepodległości (s. 3)

 • Szlakiem I Kadrowej. W 74 rocznicę wymarszu (s. 3-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 17 (26 lutego 1989):

 • Stronnictwa polityczne mówią (s. 1)

 • Przypomnienie pytań ankiety (s. 1-2)

 • Jerzy Ostoja-Koźniewski, Liga Niepodległości Polski (s. 2-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 18 (23 kwietnia 1989):

 • Barbara Mękarska-Kozłowska, O Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie (s. 1-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 19 (12 września 1990):

 • Stronnictwa Polityczne Mówią (s. 1)

 • Mieczysław Sas-Skowroński, Niezależna Grupa Społeczna (s. 1-4)

 1. "6 Sierpnia" nr 20 (5 października 1990):

 • Rozkaz pożegnalny, 12 VIII 1990  (s. 1-3)

 • Podziękowania gen. Rudnickiego (s. 4)

 • Życzenia Prezydenta Kazimierza Sabbata dla uczestników Marszu w 1989 r. (s. 5)

 1. "6 Sierpnia" nr 22 (6 sierpnia 1993):

 • Pismo Leszka Moczulskiego (s. 1)

 • Honorowi posiadacze odznaki marszowej "Uczestnikowi marszów szlakiem legionistów" (s. 2-12)