Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia KPN

Obszar pierwszy

Organizacje i środowiska

został powołany 26 czerwca 1981. Na jego czele stanął Zdzisław Podkowiński, który równoczesnie był szefem okręgu radomskiego KPN. Trzon radomskiego KOWzaP-u stanowili działacze KPN (m.in. Jacek Jerz, Andrzej Sobieraj i Krzysztof Bińkowski). KOWzaP w Radomiu wydawał czasopismo "Rota". 

 

Najważniejszym osiągnięciem radomskiego KOWzaP-u było zorganizowanie w Radomiu ogólnopolskiego zjazdu KOWzaP-ów w dniach 21 i 22 listopada 1981. Jerz i Podkowiński z Radomia weszli w skład 7-osobowej Ogólnokrajowej Rady Koordynacyjnej KOWzaP.

Źródła:

  • Jawnie i w podziemiu. Wspomnienia ludzi "Solidarności" regionu radomskiego (1980-1989). Wstęp, wybór źródeł i opracowanie Konrad Słowiński. Lublin, 2010. 

  • Wierzbicki Marek, NSZZ "Solidarność" region Ziemia Radomska, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.  

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.