Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Encyklopedia KPN

Obszar piąty

Działacze

 

Andrzejczak Andrzej (ur. 1960)

górnik w KWK „Manifest Lipcowy”. Od 1980 – w „S”, od 1981 w KPN. Po 13 grudnia dwukrotnie internowany (po kilka dni). Uczestnik konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. We wrześniu 1982 grupa została rozbita a jej członkowie skazani (Andrzejczak dostał karę 9 miesięcy więzienia). Kontynuował działalność w podziemnej „S” i KPN. Poseł na Sejm I kadencji (1991-1993). 

 

Arent Tadeusz (ur. 1950)

górnik w KWK Szczygłowice. Od 1980 – w „S”, od 1981 – w KPN. Od grudnia 1981 do grudnia 1982 internowany (Zabrze-Zaborze, Grodkowo, Uherce. Po zwolnieniu – druk i kolportarz ulotek. W 1983 – emigracja do USA. 

 

Bal Józef

pracownik Kombinatu Budowlanego nr 1 w Katowicach. Członek komitetu założycielskiego WZZ w Katowicach, utworzonego 21 lutego 1978. Członek-założyciel KPN. Po Sierpniu zaangażował się w tworzenie ZZ „Piast”. Od 1978 r. rejestrowany przez SB jako TW „Tomek”.

 

Baranowska Teresa (ur. 1946)

nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkól Handlowych w Katowicach. W 1980 członek KZ NSZZ „S”, potem w prezydium ZR. Aktywna uczestniczka KOWzaP i założycielska pierwszych struktur KPN w Górnym Śląsku, współredaktorka pisma „Wolność” (1981). Po Grudniu internowana (Katowice, Darłówek, Gołdap) do lipca 1982. Potem związana z podziemnymi strukturami „S” i KPN (po rozłamie w 1984 zadeklarowała przystąpienie do PPN). W l. 1983 zamieszkała w Bieszczadach (prowadziła hodowlę owiec). Po 1989 związana z UD (potem UW). Wspomnienia.

 

Bardon Bogusław (ur 1948)

pracownik Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Opolu. Od Sierpnia w „S”, KOWzaP i KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (Opole, Nysa, Wrocław). Zwolniony w sierpniu 1982. 

 

Bartosz Joachim

od 1980 działacz „S” (członek MKZ Katowice – zrezygnował wiosną 1981, m.in. z uwagi na skłonność do alkoholu), od 1981 – KOWzaP oraz KPN w Katowicach (wystawiał legitymacje KPN). Zajmował się młodzieżą. Ewidencjonowany przez SB jako TW „Janek” (pozyskany w styczniu 1981). Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (Zabrze-Zaborze) – do marca 1982. Później blisko związany z MRO (wykorzystywany przez SB do rozpracowania tego środowiska).

 

Błażejczyk Krzysztof (ur. 1962)

w 1981 – członek FMSz. Po Grudniu – członek MRO. We wrześniu 1982 zatrzymany w trakcie demonstracji w Katowicach i skazany przez kolegium na 2 miesiące aresztu. W okresie studiów na UŚ – działacz KPN (redaktor pism podziemnych) i NZS. W l. 1987-1988 kilkakrotnie karany przez kolegium za udział w demonstracjach oraz za próbę przedostania się do strajkującej kopalni w czasie strajków sierpniowych. W l. 1991-1993 – poseł na Sejm z listy KPN (wybrany w Jeleniej Górze).

 

Buranowski Tadeusz (1947-2016)

spawacz w HPR w Gliwicach. Od 1980 w „S” (w 1981 wybrany do ZR), od 1981 w KOWzaP. Od grudnia 1981 do grudnia 1982 internowany (Katowice, Zabrze-Zaborze, Załęże, Nowy Łupków).

 

Burski Ryszard (ur. 1954)

zatrudniony w górnictwie. Poseł KPN w l. 1993-1997. Pierwszy przewodniczący ZZ „Kontra”.

 

Ciepiela Jerzy (zm. 2011)

zatrudniony w hucie cynku w Tarnowskich Górach (Miasteczko Śląskie). W l. 1980-1981 aktywny działacz „S” i KPN, znany z radykalnych poglądów i skutecznego działania. Po wprowadzeniu stanu wojennego – internowany. Potem wyemigrował zagranicę.

 

Cygonik Grzegorz (ur. 1969)

od 1987 - członek KPN. W 1989 jeden z głównych organizatorów struktur KPN w Bielsku-Białej. W l. 1993-1997 poseł wybrany z listy KPN, w l. 1997-2001 - poseł wybrany z list AWS. 

 

Cysewski Mariusz

student UŚ. Założyciel i redaktor pisma Obszaru V KPN „Wolny Czyn” (1985-1989).

 

Czyż Barbara (ur. w 1947)

pracownik KWK „Mysłowice”. Po Sierpniu w „S”, KOWzaP i KPN. Po Grudniu – dwukrotnie internowana (w sumie – 7 miesięcy). W 1989 kandydat KPN w wyborach do Sejmu. W l. 1991-1993 – poseł na Sejm z ramienia KPN.

 

Czyż Sławomir

student UŚ. Uczestniczył w odbudowie NZS na UŚ (od końca 1986). Członek Organizacji Akademickiej KPN „Legion” (koniec lat 80.). Uczestnik okupacji lokali PZPR i jej przybudówek w 1989.

 

Gabryś Marek (1926-2005)

b. żołnierz ZWZ i AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. W l. 1957-1980 w PZPR. Pracownik Biura Projektów Przemysłu Hutniczego Biprohut w Gliwicach. Po Sierpniu w „S”, KOWzaP i w KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (Zabrze-Zaborze, Katowice, Jastrzębie-Szeroka, Uherce, Kielce-Piaski). Zwolniony w grudniu 1982. Związany z podziemną „S”. Od 1985 – w PPN. 

 

Gajos Ireneusz (ur. 1950)

pracownik Huty Katowice. Członek „S”, KOWzaP i KPN (od 1981). Od grudnia 1981 do grudnia 1982 internowany (Strzelce Opolskie, Zabrze-Zaborze, Grodkowo, Uherce). Współpracownik podziemnej „S” oraz KPN w Dąbrowie Górniczej. W 1992 – członek komitetu założycielskiego ZZ „Kontra”.

 

Gargas Anita (ur. 1964)

w okresie studiów na UŚ związana z NZS, KPN i SW. W 1988 aktywnie zaangażowana w wspieranie strajków sierpniowych na Górnym Śląsku. Dziennikarka pism podziemnych a po 1989 - prasy oficjalnej i telewizji. 

 

Gnieciak Jerzy

po Sierpniu - działacz „S” rolniczej w Opolu i członek KPN. Internowany w sierpniu 1982 (Uherce, Grodkowo, Wrocław). Po uciecze ze szpitala we Wrocławiu ukrywał się do amnestii w lipcu 1984.

 

Grembałowski Józef (zm. 2012)

górnik w KWK "Borynia". Po Sierpniu - w "S" i w KPN. Po Grudniu - współorganizator strajku w swojej kopalni. Internowany i skazany. W 1986 wyjechał do Szwecji.

 

Jawor Adam (ur. 1962)

w 1981 – w FMSz i w KPN. Uczestnik strajku Hucie Baildon (13-14 grudnia 1981). Internowany do czerwca 1982 (Strzelce Opolskie, Uherce, Załęże). 31 sierpnia 1983 zatrzymany na 48 godzin w trakcie składania kwiatów w KWK „Wujek”. Od 1986 – czł. KAB Obszaru V KPN (szef wydziału studenckiego). 1986-1990 przewodniczący NZS na UŚ. Uczestnik okupacji gmachu PZPR w Katowicach (główny negocjator z władzami). W 1990 odszedł z KPN, wstąpił do Partii Wolności. W l. 1996-2000 – działacz Ligi Republikańskiej. Działacz związkowy, dziennikarz, pracownik administracji, twórca śląskiej policji celnej.

 

Jesionek Jan (1925-2008)

w czasie II wojny światowej - w konspiracji niepodległościowej, w l. 1944-1945 zesłany do ZSRR, w l. 1945-1948 - w NSZ. Od 1980 - w S". Po Grudniu - trzykrotnie aresztowany. W l. 1991-1993 senator wybrany z listy KPN

 

Kaczanow Włodzimierz (1944-2013)

wiosną 1981, razem z Romanem Kściuszkiem i Józefem Balem, próbował bezskutecznie stworzyć ZZ „Piast”. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (Zabrze-Zaborze). Wszedł w skład samozwańczego kierownictwa Obszaru V KPN powołanego w 1982 w ośrodku internowania. Zasłynął jako obrońca Krzyża w 2010. Prasa pisała wtedy o jego studiach w Moskwie (przedstawiano go jako doktora filozofii), interesach biznesowych na Białorusi oraz córce – gwieździe porno.

 

Karwowski Tomasz (ur. 1960)

po Sierpniu – w „S”, KOWzaP i w KPN. W grudniu 1981 uczestnik strajku w Hucie Katowice. W l. 1982-1984 – służba wojskowa. Potem związany z podziemną „S” i z KPN (szef podziemnej poligrafii na terenie kilku województw). W 1988 zaangażowany we wsparcie strajków sierpniowych. W l. 1990-1994 radny w Dąbrowie Górniczej. W l. 1991-1993 oraz 1997-2001 – poseł KPN (potem – KPN-OP, AWS i niezrzeszony). Po 2001 bliski współpracownik lobbysty Marka Dochnala. 

 

Klucznik Kazimierz (1923-1994)

b. żołnierz AK i armii Berlinga. Kierownik kędzierzyńskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu. W 1980 (przed Sierpniem) organizator lokalnych struktur KPN w Kędzierzynie Koźlu. Po Sierpniu – także członek „S” i KOWzaP. Po wprowadzeniu stanu wojennego – internowany (Opole, Darłówek). Zwolniony z obozu w październiku 1982. Zwolniony z pracy. Od 1983 – na emeryturze. Związany z podziemną „S”.

 

Kokoszka Leszek (ur. 1954)

pracownik KWK ZMP w Żorach. Szef konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. W okresie kwiecień-czerwiec 1982 internowany (Zabrze-Zaborze). We wrześniu 1982 grupa została rozbita. Kokoszka ukrywał się od końca sierpnia do lutego 1983, ale w tym czasie składał zeznania w KW MO. Na procesie Kokoszka dostał 3 lata więzienia. Po kilku miesiącach wyszedł i wyjechał do Australii. Ewidencjonowany przez SB jako KO „K.L.” i TW „Skorpion”. Wspomnienia.

 

Konecki Paweł

student UŚ. W drugiej polowie lat 80. w KPN i NZS.

 

Kraus Janina (ur. 1952)

doktor nauk humanistycznych, pracownik pracowni badań socjologicznych Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. W l. 1991-2001 poseł KPN, KPN-OP, AWS oraz niezrzeszona (w 1991 wybrana z listy PZZ). 

 

Kściuczek Roman (1925-1994)

w czasie II wojny światowej żołnierz Wehrmachtu, potem – PSZ na Zachodzie. Od 1968 prowadził własną działalność gospodarczą (hodowca drobiu). Członek komitetu założycielskiego WZZ w Katowicach, utworzonego 21 lutego 1978, współpracownik ROPCiO. Członek-założyciel Konfederacji Polski Niepodległej. Poddawany brutalnym naciskom i surowym represjom („wizyty robotnicze” aktywistów partyjnych w miejscu zamieszkania, kary administracyjne uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, 3-miesięczne areszty na przełomie 1978 i 1979 oraz w 1980 – po wystawieniu przez KPN jego kandydatury w wyborach do Sejmu). Po Sierpniu zaangażował się w tworzenie ZZ „Piast”. W grudniu 1980 wycofał się z działalności politycznej.

 

Laga Krzysztof (ur. 1962)

student UŚ (Wydział Prawa), związany w 2. połowie lat 80. z NZS i KPN. Odbudowywał KPN w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1988 aktywnie zaangażowany w wspieranie strajków sierpniowych na Górnym Śląsku. Po 1989 – m.in. poseł (1993-1997) i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji (1997-1998).

 

Lipka Czesław (ur. 1949)

górnik w KWK ZMP w Żarach. W l. 1980-1981 wstąpił do „S” i do KPN. Uczestnik konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. We wrześniu 1982 grupa została rozbita a jej członkowie skazani (Lipka dostał 4,5 roku więzienia). Więzienie opuścił w marcu 1985. Pozostawał bez pracy i bez możliwości zatrudnienia. W 1986 wyemigrował do Australii. Wspomnienia

 

Łużny Jan (ur 1942)

zatrudniony w hucie cynku w Tarnowskich Górach (Miasteczko Śląskie). W l. 1980-1981 aktywny działacz „S” (członek ZR) i KPN. Od grudnia 1981 do grudnia 1982 – internowany (Zabrze-Zaborze, Uherce). W maju 1983 wyemigrował do USA.

 

Markiewicz Mirosław (ur. 1965)

w 1981 – członek FMSz. Od 1985 – w PPN. W l. 1986-1987 organizator, wydawca i drukarz pisma KPN „Niepodległość” – Katowice. W l.1988-1989 inicjator reaktywacji NZS ŚlAM. Po roku 1990 – kariera lekarska (w 2008 habilitacja z hematologii). Brat Przemysława Markiewicza – działacza krakowskiej KPN. 

 

Moczek Marian (ur. 1930)

działacz „S”, KOWzaP (redaktor „Wolności”) i KPN (powołany w 1981 w skład CKAB). Po 13 Grudnia – internowany. W 1982 wszedł w skład samozwańczego kierownictwa Obszaru V KPN, utworzonego w obozie Zabrze-Zaborze.

 

Naskręt Jan (ur. 1935)

dyrektor cechu rzemiosł różnych w Prudniku. Po Sierpniu w „S” i w KPN. W marcu 1982 skazany (kara więzienia w zawieszeniu) za zorganizowanie akcji ulotkowo-plakatowej w Prudniku. W czerwcu 1984 – ponownie aresztowany za zorganizowanie akcji ulotkowej przed wyborami do rad narodowych (zwolniony wskutek amnestii). W czerwcu 1988 ukarany przez kolegium za działalność opozycyjną. Po 1989 – działacz samorządowy w Prudniku.

 

Papierzański Ryszard (ur. 1948)

pracownik KWK ZMP w Żorach. Od 1980 – w „S”. Uczestnik konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. Drukarz pisma „Bagnet”. We wrześniu 1982 grupa została rozbita a jej członkowie skazani (Papierzański dostał 8 miesięcy więzienia a na poczet kary zaliczono mu okres aresztowania – od września 1982). Po zwolnieniu – współpracował z podziemną „S” (kolportaż bibuły, pomoc dla strajkujących górników w sierpniu 1988).

 

Poeckh Lesław (ur. 1927)

pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Po Sierpniu – w „S”, KOWzaP, KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego próbował odbudować struktury KPN. W marcu 1982 aresztowany. W lipcu 1982 skazany na 1 rok więzienia. W maju 1983 – ułaksawiony na wniosek jego kuzyna. W l. 1983-1989 związany z podziemną poligrafią.

 

Pokorski Andrzej (1960-2018)

górnik w KWK ZMP w Zorach. W l. 1980-1981 wstąpił do „S” i do KPN. Uczestnik konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. We wrześniu 1982 grupa została rozbita a jej członkowie skazani (Pokorski dostał 3,5 roku więzienia). Na wolność wyszedł w marcu 1986. W l. 1986-1987 bez pracy i możliwości zatrudnienia. W 1987 wyemigrował do Australii.

 

Ponikiewski Brunon Jerzy (1956-2014)

górnik pracujący w różnych śląskich kopalniach. W okresie 1980-81 aktywny działacz „S” (czł. ZR) i KPN (współorganizator struktur w ROW). Uczestnik strajku w KWK ZMP w Żorach (13-15 grudnia 1981). Od 18 grudnia 1981 do kwietnia 1982 – współzałożyciel i szef podziemnej grupy działającej pn. Legion Polski, redaktor, drukarz i kolporter pisemka „Bagnet”. W okresach kwiecień-czerwiec oraz październik-listopad 1982 internowany (Zabrze-Zaborze, Katowice), potem aresztowany. W maju 1983 skazany na 3,5 roku więzienia za działalność w Legionie Polskim. W grudniu 1982 podjął 54 dniową głodówkę w więzieniu, domagając się statusu więźnia politycznego. Zwolniony z więzienia latem 1985. W l. 1985-1987 – bez pracy. Od 1989 – własna działalność gospodarcza. Wspomnienia.

 

Popenda Krzysztof Maciej (ur. 1958)

absolwent ZSZ w Opolu (elektromonter). W l. 1991-1997 poseł KPN z Opola, potem z Częstochowy. Bliski współpracownik lobbysty Marka Dochnala.

 

Raszewski Eugeniusz

uczestnik konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. We wrześniu 1982 grupa została rozbita a jej członkowie skazani (Raszewski dostał 1,5 roku więzienia).

 

Rozpłochowski Andrzej (ur. 1950)

w 1980 przewodniczący MKS w Hucie Katowice. Działacz „S” (członek KK), współtwórca katowckiego KOWzaP. W okresie Karnawału „S” popierał działalność KPN, choć nie był jej członkiem. Od 13 grudnia 1981 do grudnia 1982 - internowany (Zabrze-Zaborze, Grodkowo, Uherce). W l. 1982-1984 – aresztowany (oskarżony o próbę obalenia siłą ustroju PRL). W 1984 zwolniony na mocy amnestii. W l. 1984-1988 współpracownik podziemnej „S”. Od 1985 w PPN. Od 1988 – na emigracji. 

 

Rydelin Eugeniusz (ur. 1953)

przed Sierpniem - kolportaż bibuły (w 1979 zatrzymany przez MO, rewizja w mieszkaniu, przesłuchania). Po Sierpniu - szef „S” w Kombinacie Budownictwa Ogólnego Zagłębie w Sosnowcu. Od 1981 – w KPN. 13-14 grudnia 1981 – współorganizator strajku w KBO. Internowany (Racibórz, Strzelce Opolskie), potem aresztowany i w styczniu 1982 skazany na 1,5 roku więzienia (w grudniu 1982 karę podwyższono do 2,5 lat). Wyszedł na wolność we wrześniu 1983. Po 1989 – działacz PC.

 

Ryłko Aleksandra (ur. 1946)

pracowniczka Bytomskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Weglowego. W l. 1980-1981 – w „S”, KOWzaP i w KPN. Po 13 Grudnia – współorganizatorka strajku w BZNPW. W l. 1981-1983 ukrywała się. Po ujawnieniu i skorzystaniu z amnestii odbudowywała struktury KPN na terenie Bytomia.

 

Sacha Kazimierz

górnik w KWK „Manifest Lipcowy”. Uczestnik konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. We wrześniu 1982 grupa została rozbita a jej członkowie skazani (Sacha dostał 1 rok więzienia w zawieszeniu).

 

Siemaszko Zbigniew (ur. 1942)

w l. 1980-1981 wstąpił do „S” i KPN. W 1982 dwukrotnie internowany: od stycznia do lipca (Zabrze-Zaborze) i ponownie od listopada do grudnia. Od 1983 – w SW. Organizator rocznicowych wystaw w kościołach, działącz duszpasterstwa ludzi pracy w Gliwicach.

 

Skrzypek Sławomir (1963-2010)

w okresie licealnym, przed Grudniem, związał się z KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w ramach MRO. Internowany a po kilku dniach aresztowany w sierpniu 1982, zwolniony w listopadzie tego roku po skazaniu go na karę więzienia w zawieszeniu i wysoką grzywnę. Po podjęciu studiów na PŚ związany nadal z KPN (w okresie aresztowania Słomki, 1985-1986, szef Obszaru V). Od 1985 – uczestnik marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc. Od przełomu lat 1986 i 1987 – aktywnie uczestniczył w odbudowie NZS na PŚ. Od 2007 – Prezes NBP. Zginął w Katastrofie Smoleńskiej.

 

Słomka Adam (ur 1964)

w 1981 – w FMSz i w KPN. Po wprowadzeniu staniu wojennego był jednym z dwóch liderów śląskiego MRO (obok Skrzypka), będącego młodzieżówką KPN.W sierpniu 1982 internowany, potem aresztowany, zwolniony w listopadzie tego roku, po skazaniu na karę 1,5 roku pozbawienia wolności (w zawieszeniu) oraz wysoką grzywnę. Skutecznie odbudował struktury KPN na Górnym Śląsku i w 1984 na II Kongresie KPN jako Szef Obszaru V został wybrany do Rady Politycznej. W latach 1985-1986 więziony i skazany w II procesie KPN na 2,5 roku pozbawienia wolności. Zwolniony w wyniku amnestii, kontynuował działalność opozycyjną w KPN, w tym czasie związany także z SW. Od 1990 – radny Katowic, od 1991 – poseł na Sejm I, II i III kadencji (do 2001). Od 1991 – wiceprzewodniczący KPN. W 1996 doprowadził do rozłamu w KPN (stając na czele KPN-OP), co doprowadziło do marginalizacji partii.

 

Strzódka Henryk

maszynista w lokomotywowni w Tarnowskich Górach. Po Sierpniu aktywny działacz „S” (od jesieni 1981 – wiceprzewodniczący ZR) i KPN (po utworzeniu Obszaru V KPN w połowie 1981 – pierwszy szef Obszaru).

 

Trzaska Krzysztof (ur. 1960)

student UŚ. W l. 1980-1981 w NZS. Po podjęciu pracy zawodowej związany z podziemną „S”. Od 1986 w KPN. W l. 1988-1989 w PPS (członek Rady Naczelnej). Za udział w strajku majowym w Hucie Katowice zwolniony z pracy. Kolportaż bibuły. Zatrzymania, kolegia. Po 1989 – działacz związkowy na Śląsku.

 

Ukleja Wiesław (ur. 1956)

po ukończeniu WSI w Opolu w 1981 specjalista ds. technicznych w PKS Oddział Towarowo-Osobowy w Opolu. W 1980 przewodniczący NZS w WSI. Od 1981 w S”, KOWzaP, KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (Opole, Nysa, Grodkowo, Uherce). Zwolniony w grudniu 1982. Zaangażowany w podziemną poligrafię (druk, redakcja, kolportarz wielu pism).

 

Wartak Jarosław (ur. w 1962)

specjalista technolog w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-ERG" w Dąbrowie Górniczej. W l. 1991-1993 poseł KPN.

 

Węgrzyn Zygmunt (1927-1997)

pracownik Przedsiębiorstwa Budowlano-Montazowego "Montex" w Częstochowie. Od 1980 - w "S". W l. 1991-1993 senator KPN wybrany w Częstochowie.

 

Wierzbicka Danuta (ur. 1930)

stomatolog z Gliwic. W l. 1991-1993 poseł KPN (wybrana z listy PZZ). Pod koniec kadencji przeszła do klubu parlamentarnego Ruchu dla Rzeczypospolitej.

 

Wilk Kazimierz (ur. 1957)

zatrudniony w górnictwie. W l. 1991-1997 poseł KPN (wybrany w 1991 z listy PZZ, którego był przewodniczącym). Jeden z założycieli ZZ „Kontra” (przez pewien czas był jego przewodniczącym).

 

Wojciechowski Maciej (ur.1964)

w 1981 – w FMSz, potem w KPN (1987-1988 komendant OM KPN „Strzelec), NZS (1988-1989 czł. Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS), SW (1988-1990). W czerwcu 1989 – uczestnik kampanii wyborczej Jacka Kuronia. 1996 – współzałożyciel Ligi Republikańskiej w Katowicach. 2002-2004 – członek Rady Politycznej PiS. Dziennikarz prasowy i telewizyjny, m.in.. redaktor naczelny „Dziennika Łódzkiego” (1992-1995) i „Dziennika Zachodniego” (1995-1997), dyrektor naczelny TVP SA oddział Katowice (2005-2006) i dyrektor TVP 1 (2006-2007).

 

Zajkowski Józef (ur.1952)

pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mysłowicach. W l. 1980-1981 wstąpił do „S”, KOWzaP (na zjeździe w Radomiu w 1981 wybrany na przewodniczącego ogólnopolskiej struktury KOWzaP) i do KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się (do 1983). Po wyjściu z ukrycia objęty ustawą abolicyjną. W l. 1985-1987 – członek PPN. Po 1989 – nadal aktywny politycznie, związany z różnymi partiami (kilkakrotnie wybrany radnym w Mysłowicach).

 

Zubik Leszek (1960-2004)

uczestnik konspiracyjnej grupy „Legion Polski”, która w 1982 podjęła akcję wysadzenie sowieckich pomników. We wrześniu 1982 grupa została rozbita a jej członkowie skazani (Zubik dostał 3,5 roku więzienia).

 

Żyliński Tadeusz (1920-1987)

b. żołnierz ZWZ-AK. Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Po Sierpniu w „S” (członek ZR Śląska Opolskiego), KOWzaP (szef opolskich struktur), KPN (szef Okręgu). Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (Opole, Darłowek). Zwolniony w lipcu 1982. Od 1985 na emeryturze.

 

Źródła:

  • Bereszyński Zbigniew, Konfederacja Polski Niepodległej na Śląsku Opolskim w latach 1980-1991, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011. 

  • Kurpierz Tomasz, Neja Jarosław, NSZZ "Solidarność" Region Śląsko-Dąbrowski, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 6, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Łojan Krzysztof, Konfederacja Polski Niepodległej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980-1989 [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011. 

  • Reńca Sebastian, Skrzypek. Jeden z pokolenia niepokornych, Warszawa 2012.

 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.