Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia KPN

Działalnośc ogólnopolska

Organizacje i środowiska 

Zwiazek Strzelecki (od 1988)

ZS został reaktywowany po III Kongresie KPN w marcu 1989. Jego nazwa i idea nawiązywała do organizacji piłsudczykowskiej, działającej w latach 1919-1939, nawiązującej z kolei do tradycji Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914. Na przełomie lipca i sierpnia 1989 zorganizowano kurs instruktorsko-medyczny w Juszczynie (Beskid Makowski), w parafii ks. Adolfa Chojnackiego, pod kierunkiem kpt. rezerwy Włodzimierza Olszewskiego. Uczestniczy kursu (ok. 30 osób) 5 sierpnia tr. przybyli do Krakowa, aby uczestniczyć we mszy na Wawelu. Przy grobie Marszałka nastąpiło symboliczne przekazanie "maciejówki" nowemu pokoleniu. Następnego dnia (6 sierpnia 1989) ZS został nadany statut, a młodzi strzelcy wyruszyli na pierwszą kadrówkę z ich  oficjalnym udziałem. Wskutek przeszkód formalnych (władze obawiały się, że reaktywacja ZS jest wstępem do próby siłowego przejęcia władzy przez KPN) Związek został zarejestrowany  dopiero 13 czerwca 1990 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

 

Zgodnie ze Statutem z 1989 na czele ZS stała Główna Kwatera na czele z Komendantem Głównym, jego zastępcą oraz szefem sztabu Kwatery Głównej. Każdorazowym Komendantem Głównym ZS był przewodniczący KPN.

 

Pierwszym Komendantem Głównym odrodzonego ZS został Leszek Moczulski, Szefem Sztabu (zarazem zastępcą Komendanta) - płk Stanisław Dronicz. Kolejnymi Szefami Sztabu byli: mjr. rez. płk. ZS Włodzimierz Olszewski a od 1994 - Andrzej Kaźmierczak (kpt. ZS), który po rozłamie w KPN w 1996 został Komendantem Głównym ZS.

 

Tymczasem 8 sierpnia 1990 z inicjatywy MON (ministrem był wówczas Janusz Onyszkiewicz, jego zastępcą - Bronisław Komorowski) zarejestrowana została  konkurencyjna organizacja  strzelecka, której oficjalna nazwa brzmiała "Strzelec" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jej założycielami zostali byli członkowie... KPN: Wiesław Gęsicki (pierwszy Komendant "Strzelca" - OSW), Michał Wnuk i Danuta Laskus.  1 marca 1991 z inicjatywy ówczesnego ministra ON Romualda Szeremietiewa  organizacja ta zjednoczyła się z kilkoma innymi, mniejszymi organizacjami strzeleckimi tworząc Związek Strzelecki "Strzelec" - OSW (pod taka nazwą organizacja ta istnieje do dziś).


Zob. rozmowę Przemysława Wywiała z Leszkiem Moczulskim na temat odrodzenie Związku Strzeleckiego. 

 

 

Juszczyn 1989
Juszczyn 1989.
Autor fotografii nieznany

Juszczyn 1989 (2)
Juszczyn 1989.
Fot. Jarosław Hajduk

Juszczyn 1989 (3)
Juszczyn 1989.
Fot. Jarosław Hajduk


   
 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści
pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.