Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar drugi

Transformacja ustrojowa

3 kwietnia 1987 ok. 50 działaczy WiP, KPN i "S" protestowało na krakowskim Rynku przeciwko podwyżkom cen. W wyniku brutalnej interwencji milicji aresztowano m.in. Łenyka, Przemysława Markiewicza oraz Jerzego Jajte-Pachotę.

3 maja 1987 KPN zorganizowała po mszy na Wawelu pokojową demonstrację (otwierał ją, niesiony przez konfederatów, transparent "Naszym celem III Rzeczpospolita"). U stóp wzgórza wawelskiego demonstrantów zaatakowały bojówki milicyjno-esbeckie, które brutalnie pobiły demonstrantów (m.in. Bociana, Gawlikowskiego i Pawła Sabudę oraz Zbigniewa Romanowskiego i Jacka Smagowicza). 

Krakowska KPN przewidywała zorganizowanie dużej akcji ulotkowej w Tarnowie, w trakcie wizyty Jana Pawła II w czerwcu 1987, jednak SB zatrzymała na dworcu PKP w Krakowie prawie wszystkich uczestników wyjazdu.

Wiosną 1988 powstała Organizacja Studencka KPN. Nastąpiła też zmiana na stanowisku szefa Obszaru II - Bociana zastąpił Izdebski. 

W 1988 w Krakowie nastąpiła wyraźna aktywizacja młodzieży (nie tylko konfederackiej). W rezultacie powstała tzw. "grupa krakowska" obejmująca antysystemowe organizacje młodzieżowe: FMW, NZS, OM i OS KPN oraz WiP. Grupa ta już od wiosny 1988 organizowała wspólne demonstracje i wiece w mieście. Rozpoczęły się one trzydniowymi obchodami rocznicy Marca (8-11 marca), demonstracją w Nowej Hucie w dniu wyborów do rad narodowych (19 czerwca), 3-tysięczną demonstrację z kościoła Mariackiego na Plac Matejki upamiętniającą 9 rocznicę powstania KPN (1 września), 2,5-tysięczną demonstrację w Nowej Hucie w 6 rocznicę zamordowania Bogdana Włosika (13 października), 20-tysięczną demonstrację w Święto Niepodległości (11 listopada) oraz niewielkie (kilkusetosobowe) demonstracje w Krakowie i Nowej Hucie 13 i 16 grudnia.

KPN jako pierwsza poinformowała o wybuchu strajku w HiL 26 kwietnia 1988. W mieszkaniach Bociana i Łenyka były punkty informacyjne, w swoim mieszkaniu Dobrowolski razem z Gawlikowskim i Pachotą wydrukowali kilkanaście tysięcy "Komunikatów" o rozpoczęciu strajku. Wykonano także napisy na murach - "Huta strajkuje". Na studenckim wiecu solidarnościowym przed Collegium Novum 28 kwietnia 1988 przemawiał m.in. przedstawiciel KPN. Kolejne wiece miały miejsce 2 i 5 maja (już po pacyfikacji Huty).

Wydarzenia, które przeszły do historii jako "krakowska wiosna 1989" rozpoczęły się już 17 lutego (rocznica rejestracji NZS) - w toku walk ulicznych młodzież na kilka godzin uwięziła ministra edukacji narodowej. 21 lutego KPN zorganizowała 200-osobowy wiec pod pomnikiem Mickiewicza, pod hasłem "uwolnić Havela". 23 lutego zorganizowano happening w rocznicę powstania Armii Czerwonej. 24 lutego odbyła się demonstracja przeciwko użyciu siły przez milicję 17 lutego. 27 lutego - 2-tysięczny wiec przed UJ. 20 kwietnia ogłoszono ogólnopolskim dniem protestu młodego pokolenia - w Krakowie zorganizowano 5-tysięczny wiec. 3 maja - tradycyjna demonstracja zorganizowana przez KPN z Wawelu na Plac Matejki. Po tej demonstracji - wiec wyborczy kandydatów "S" i KPN na Rynku Głównym (z udziałem Leszka Moczulskiego). Wreszcie - 3-dniowe gwałtowne demonstracje i walki uliczne w centrum Krakowa i pod sowieckim konsulatem 16-18 maja, w trakcie których działaczom "S" nie udało sie nakłonić młodzieży do przerwania walk, natomiast z powodzeniem dokonał tego Leszek Moczulski.

Wzrost znaczenia młodzieży znalazł swój wyraz wiosną 1989 w zmianach w składzie krakowskiego KAB-u okręgu. Szefem KAB-u został Przemysław Markiewicz (pokonując "starego" Bociana), a w skład KABu weszli: Gawlikowski, Jerzy Jajte-Pachota i Sabuda. W grudniu 1989 nowym szefem KAB-u okręgu krakowskiego wybrany został Marek Klimczyk.

O sile krakowskiej Konfederacji świadczy fakt, że druga część III Kongresu partii została zorganizowana właśnie w Krakowie w marcu 1989, a do Rady Politycznej wybrano z Krakowa: Bociana, Gawlikowskiego i Izdebskiego.

***

Od marca 1987 podejmowano próby odbudowy struktur KPN w Kieleckiem. Z inicjatywy Zygmunta Pęksyka w Kielcach powstał KAB okręgu, na którego czele stanął Maciej Wijas. Podlegał on Obszarowi II w Krakowie. Powstały też komórki organizacyjne KPN w Ostrowcu Świętokrzyskim (kierowała nimi Danuta Wilczyńska) oraz w Starachowicach (na ich czele stał Dariusz Nowak), które podlegały Obszarowi IV w Lublinie. W Ostrowcu w sierpniu 1987 rozpoczęto wydawanie pisma KPN - znany jest tylko jeden numer, który nie ma nazwy.

27 kwietnia 1989 zorganizowano na kieleckiej WSP spotkanie ok. 30 studentów z działaczami KPN z Krakowa, co dało początek kampanii wyborczej KPN przed wyborami kontraktowymi: prowadzono akcję informacyjną prezentującą program KPN i zbierano podpisy na listach kandydatów oraz pieniądze na fundusz wyborczy. 3 maja odbył się wiec młodzieży akademickiej, po którym 250 osób (w tym działacze KPN) przemaszerowało głównymi ulicami Kielc. 12 maja KPN i NZS zorganizowały przez kielecką bazylika kolejny wiec, głównie z udziałem studentów i młodzieży szkół średnich. Kolejne wiece KPN, związane z kampanią wyborczą miały miejsce w Kielcach 18, 26 i 30 maja (w tym ostatnim brał udział Leszek Moczulski). Wiece wyborcze KPN zorganizowano także we Włoszczowej i w Starachowicach.

***

Potwierdzeniem, że Kraków jest najsilniejszym ośrodkiem KPN w Polsce był fakt, iż właśnie z tego miasta zdecydował się kandydować w wyborach kontraktowych 1989 Leszek Moczulski. W jednomandatowym okręgu wyborczym przegrał jednak z kandydatem Komitetu Obywatelskiego Janem Rokitą. W wyborach tych krakowska KPN wystawiła jeszcze do Sejmu czterech kandydatów poza Krakowem: w Bielsku-Białej (ściślej - w Andrychowie) kandydowali Łenyk i Ryszard Gitis (mimo, że województwo bielskie należało do obszaru V - Katowice) a w Kielcach - Then i Hajdarowicz. Natomiast Bocian i Izdebski nie zostali zarejestrowani z powodu niezebrania wymagającej liczby podpisów. Ponadto do Senatu w Krakowie kandydowali: Maria Holfeier i Stanisław Palczewski, a w Kielcach - Maria Grcar. W sumie 7 krakowskich konfederatów ubiegało się bezskutecznie o mandat parlamentarzysty. Poza tym w Tarnowie na liście KO do Senatu znalazł się Andrzej Fenrych (szef komórki KPN w Tarnowie) i został wybrany.

***

W czerwcu 1989 rozegrała się w kieleckiej KPN gwałtowna walka o władzę w okręgu. Najpierw, 3 czerwca wąska grupa przejęła kierownictwo. Następnie 14 czerwca na zebraniu w budynku kieleckiej WSP z udziałem ok. 50 osób (nie tylko z Kielc, ale także z Miechowa, Ostrowca Świętokrzyskiego  i Włoszczowy) wybrano nowy KAB, na którego czele stanął Janusz Koza.

***

 Ostatnim mocnym akordem krakowskiej KPN były jej akcje podjęte na przełomie lat 1989 i 1990. Był to udział w kilkusetosobowych wiecach w Krakowie i w Nowej Hucie przeciwko wyborowi generała Jaruzelskiego na prezydenta (25 czerwca oraz 3 i 4 lipca), udział w demonstracjach, które doprowadziły do demontażu pomnika Lenina w Nowej Hucie (22 i 29 listopada oraz 6 grudnia), udział w okupacji lokalu ZSMP (18-25 października) oraz PZPR w Krakowie (22 stycznia 1990).

W wyborach samorządowych w 1990 KPN jako jedyna siła polityczna w Krakowie - poza Komitetem Obywatelskim - zdołała wprowadzić do rady miasta swoich przedstawicieli. Byli to: Ryszard Bocian i Grzegorz Hajdarowicz. Pozostałe 73 miejsca zdobyli kandydaci KO. Bocian został wybrany wiceprzewodniczący rady miasta.

Paradoksalnie po 1989 siła krakowskiej KPN zmalała a nie wzrosła, do czego przyczyniła się rezygnacja z działalności politycznej wielu dawnych działaczy (także młodzieży) oraz kolejny rozłam w partii, do którego doszło w 1990 - do KPN - Frakcja Demokratyczna (która w wyborach prezydenckich poparła Lecha Wałęsę) odszedł m.in. Bocian.

Mimo tego osłabienia w wyborach 1991 Moczulski zdobył bez trudu mandat z Krakowa (uzyskując najwięcej głosów w mieście spośród kandydatów wszystkich partii), a ponadto posłami KPN z Krakowa zostali: Bożena Gaj (z listy - Sojusz Kobiet przeciwko Trudnościom Życia), Mirosław Lewandowski oraz - z listy krajowej - Zbigniew Skorecki i Then. Z Nowego Sącza mandat zdobył Henryk Opilo, z Rzeszowa - Łenyk a z Kielc - Koza. W sumie - nie licząc Moczulskiego - Obszar II miał w Sejmie I kadencji 7 przedstawicieli.

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.