Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia KPN

Działalnośc ogólnopolska

Organizacje i środowiska 

 

Nurt Niepodległościowy (1976-1978) 

konspiracyjna organizacja utworzona przez kilka środowisk niepodległościowych: b. działaczy organizacji "Ruch" (m.in. Andrzej Czuma, Marian Gołębiewski), grupę Leszka Moczulskiego (m.in. Andrzej Szomański, Romuald Szeremietiew) oraz młodzieżową grupę opozycyjną (m.in. Jan Dworak, Maciej Grzywaczewski, Aleksander Hall). Konspiracyjny NN miał być bazą techniczną i stanowić zasób kadrowy dla jawnego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.


Zimą 1975 lub wiosną 1976 opracowano deklarację programową "U Progu", w sierpniu 1976 Leszek Moczulski ogłosił "Program 44" a w październiku 1976 ukazał się pierwszy numer pisma "U Progu", które było nieoficjalnym pismem NN. Utworzono też ROMB (w składzie: Andrzej Czuma, Jan Dworak, Maciej Grzywaczewski i Leszek Moczulski), który był nieformalnym kierownictwem NN.

 
Pierwszy zjazd NN planowano na 6 lutego 1977 w mieszkaniu matki Leszka Moczulskiego pod Warszawą. Wskutek przeciwdziałania SB zjazd nie doszedł do skutku. Ostatecznie odbył się on na strychu klasztoru Jezuitów w Warszawie pod koniec lutego 1977.

 

Gdy w marcu 1977 powołano jawny Ruch Obrony, NN kontynuował działalność konspiracyjną i nawet niektórzy uczestnicy Ruchu Obrony nie wiedzieli o jego istnieniu (np. Wojciech Ziembiński, o co miał zresztą pretensje).


Gdy w Ruchu Obrony doszło do konfliktu Czuma-Moczulski przeniósł się on także na grunt NN. 25 maja 1978 w pomieszczeniach kościelnych przy ul. Skaryszewskiej miało miejsce ostatnie spotkanie NN, z udziałem 23 osób (m. in. Andrzej Czuma, Benedykt Czuma, Jan Dworak, Piotr Dyk, Aleksander Hall, Piotr Krawczyk, Janusz Krzyżewski, Paweł Mikłasz, Leszek Moczulski, Tomasz Mroz, Andrzej Nastula, Marian Piłka, Mirosław Rybicki, Andrzej Szomański, Adam Wojciechowski, Andrzej Woźnicki, Marek Zawieja). Po burzliwej dyskusji zapadła decyzja o rozwiązaniu NN.

 

 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.