Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowa Czytelnia Bibuły

Pisma centralne

U Progu

Uwaga! Nie udało nam się dotrzeć do następujących numerów pisma "U Progu": nr 6 (z marca 1977 r.), nr 7 (z kwietnia 1977 r.) oraz nr 12 (z listopada 1977 r.).  Jeżeli ktoś ma któryś z tych brakujących numerów - bardzo prosimy o udostępnienie! Po zeskanowaniu oryginał przekażemy do Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Publikowane skany dziewięciu numerów "U Progu" pochodzą ze zbiorów tej Fundacji.
 1. "U Progu" nr 1 (październik 1976)

   

  • Najważniejsze wystąpienia programowe ostatniego okresu, m.in. "Program 44" (s. 1)

  • Informacja o utworzeniu KOR (s. 2)

  • Wypowiedź ministra ds wyznań Kazimierza Kąkola na spotkaniu z redaktorami naczelnymi oraz wyższymi pracownikami propagandy (s. 2)

  • Napis "Precz z rusyfikacją" na fasadzie LO w Warszawie (s. 2)

  • 20 rocznica polskiego Października (s. 3)

  • Przykład służalczości wobec władz warszawskiego sędziego Aleksandrowa (s. 3)

  • Cytat z Bieruta z 1949 jako komentarz do aktualnej sytuacji gospodarczej PRL (s. 3-4)

  • Przebranżowienie sklepów mięsnych w Warszawie (s. 4)

  • Zwolnienia z pracy Marka Majle, Antoniego Macierewicza oraz Mirosława Chojeckiego (s. 4)

  • Bezprawnego działania esbeka [Mariana] Kijowskiego wobec Janusza Krzyżewskiego - za paryską "Kulturą" (s. 4)

  • Skazanie w Bielsku-Białe 3 osób za powielenie "Archipelagu GUŁAG" Sołzenicyna (s. 4)

   

 2. "U Progu" nr 2 (listopad 1976):

 • Rocznica odzyskania niepodległości (s. 1)

 • Informacje dot. działalności KOR i SB wobec KOR, m.in. fabrykowanie fałszywek, (s. 2)

 • Odsłonięcie zrekonstruowanego Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie (s. 2)

 • Działalności milicji w Radomiu (s. 2)

 • Przeciek nt. przebiegu konferencji kadry rezerwowej ministerstwa przemysłu maszynowego (s. 2-3)

 • Pobicie mieszkańców Ostrowii Mazowieckiej przed wizytą Gierka w tym mieście (s. 3)

 • Tablice dezinformujące na warszawskim kościele przy ul. Żytniej (s. 3)

 • Sprawy gospodarcze: system podwójnych cen, braki węgla, eksport urządzeń telefonicznych z PRL do ZSRR (s. 3-4)

 • Z zagranicy: rok 1977 "Rokiem więźnia za przekonania" wg Amnesty Internationale, tortury stosowane przez reżim Marcosa na Filipinach podobne do tortur stosowanych przez milicję w PRL (s. 4)

 1. "U Progu" nr 3 (grudzień 1976):

   

  • "Nasza nadzieja" - szósta rocznica rewolty na Wybrzeżu (s.1)

  • Informacje o działalności KOR (s. 1-2)

  • Wniosek Karola Głogowskiego i Adama Pleśnara o wykładnię art. 3 Konstytucji (s. 3)

  • Przywrócenie do pracy Adama Majle (s. 3)

  • Zwolnienie z pracy Adama Wojciechowskiego (s. 3)

  • Zwolnienie generała więziennictwa Filipiaka, współodpowiedzialnego za regulamin z 1974 r. (s. 3)

  • Msza św. w Warszawie w 35 rocznicę śmierci Edwarda Rydza-Śmigłego (s. 3)

  • Sprawy gospodarcze: wybuch metanu w kopalni "Wawel", braki w zaopatrzeniu w benzynę, nierealne obietnice Jaroszewicza dot. wzrostu hodowli, ujemny bilans handlowy PRL, wizyta delegacji partyjno-rządowej w Moskwie (s. 3-4)

  • Z zagranicy: polityka USA wobec Europy Wschodniej, więźniowie zakładów psychiatrycznych w Rosji (s. 4)

   

 2. "U Progu" nr 4 (styczeń 1977):

   

  • "W błędnym kole" - krytyczna analiza wystąpienia Jaroszewicza w Sejmie (s. 1-2)

  • Opozycja w kraju: KOR, listy apelujące o powołanie poselskiej komisji do zbadania działalności organów ścigania w czasie wypadków czerwcowych, wniosek obywatelski dot. powołania poselskiej komisji do zbadania przestrzegania przez władze PRL Aktu Końcowego KBWE (s. 2)

  • Wydarzenia krajowe: katastrofa kolejowa pod Częstochową; antyrządowe plakaty w Czeladzi; napięta sytuacja w fabryce wagonów "Zastal", produkującej na potrzeby ZSRR; przerwy pracy w "Dozamecie" w Nowej Soli; niezadowolenie załóg zakładów naprawczych taboru kolejowego; zwolnienia z pracy w Starachowicach; poufna instrukcja ministerstwa dot. surowego traktowania osób, które wykazywały sie nielojalnością wobec władz w czerwcu 1976 r.; śledztwo przeciwko b. dyrektorowi Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Filipiakowi; menu w domu wczasowym MSW w Olecku; przywileje w podłączeniu do ciepłej wody dla willi zajmowanej przez Józefa Kepę (wicepremiera PRL i b. I sekretarza KW PZPR w Warszawie); opłatek u Prymasa weteranów walk niepodległościowych; msza św. w Gdańsku za poległych w 1970 r. stoczniowców; budowa nowego kościoła w Łodzi; zdjęcie przez cenzurę powieści Janiny Wieczerskiej; zwolnienie z pracy Andrzeja Celowskiego; program PAX (s. 3-5)

  • Sprawy gospodarcze: sytuacja w przemyśle lotniczym; sklepy za żołtymi firankami dla wybranych, wbrew obietnicom rolnikom nie ułatwia sie nabywanie ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi; rolnicy cierpią na brak paszy i węgla; nieopłacalność produkcji hodowlanej; chłopów zmuszano do zakupu lichego ziarna siewnego; meble za dewizy w Katowicach (s. 5-7)

  • Z zagranicy: artykuły w Der Spiegel o wydarzeniach czerwcowych w PRL; artykuł w The Economist o KOR; artykuł w "Time" o ks. Wyszyńskim; skazanie w Czechosłowacji członków zespołu muzycznego "Plastic People of the Universe" (s. 7)

  • Z ostatniej chwili - obszerne fragmenty wniosku Adama Wojciechowskiego do Sejmu PRL o powołanie poselskiej komisji do zbadania działalności organów ścigania w czasie wypadków czerwcowych(s. 8)

   

 3. "U Progu" nr 5 (luty 1977):

  • "Znak siły" - o stosunkach władzy i społeczeństwa w PRL, o KOR-ze i o możliwości ukształtowania sie masowego RUCHU OBRONY PRAW CZŁOWIEKA i OBYWATELA (s. 1-2)

  • Działalność KOR (s.2)

  • W sidłach kryzysu gospodarczego (s. 2-3)

  • Eksploatowani przez ZSRR (s. 3)

  • Nowa forma rusyfikacji? (s. 3)

  • Partia rozbija KIK (s. 3)

  • W obronie praw polskiej mniejszości w ZSRR (s. 4)

  • Głos inżyniera (s. 4)

  • Czemu służą listy z Anglii (s. 4-5)

  • Wydarzenia bieżące: stanowisko Episkopatu w sprawie pomocy represjonowanym; zatrzymanie Leszka Moczulskiego 17 grudnia 1976 r.; rewizja w mieszkaniu Wojciecha Onyszkiewicza; zatrzymanie Jerzego Targalskiego; kłopoty twórcy "Bolka i Lolka" z ochroną praw autorskich; cynizm sędziego penitencjarnego z Opola - Konopnickiego; przerwanie nadawania audycji uniwersytetu NURT (s. 5-6)

  • Jarzmo niemoralności (s. 6-7)

  • Z zagranicy: powstanie Karty 77 w Czechosłowacji; skazani w Czechosłowacji członkowie zespołu muzycznego; represje w ZSRR; Polska w raporcie AI - informacja o aresztowaniu Adama Wojciechowskiego i Emila Morgiewicza w 1975 r. (s. 7-8)

  • Anegdoty (s. 8)

  fragmenty tego numeru przedrukowano w paryskiej "Kulturze" nr 5 z 1977 r., s. 156-159

   

 4. "U Progu" nr 8 (maj 1977):

  • Totalitaryzm zwany demokracją (s. 1-2)

  • Działalność KOR (s. 2-3)

  • Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 3-4)

  • Bogactwo tradycji (s. 4-5)

  • Stagnacja w polskiej flocie handlowej (s. 5)

  • Program działania PAX (s. 5)

  • Inżynierowie a robotnicy (s. 5-7)

  • Wydarzenia bieżące: przewodnicząca francuskiej sekcji AI w PRL; sytuacja w skupie płodów rolnych; spotkania z rolnikami; bałagan na osiedlu mieszkaniowym w Radomiu (s. 7-8)

  • Cel ten sam - 33 rocznica bitwy pod Monte Cassino (s. 8)

  • Z zagranicy: skarga Północnej Irlandii przeciwko Wielkiej Brytanii o naruszenie praw człowieka; głodówka protestacyjna jednego ze skazanych w Radomiu robotników; skazany w ZSRR ksiądz ma opuścić więzienie; kościoły rzymsko-katolickie w ZSRR; współpraca PRL-Egipt (s. 8-10)

  • Czarny humor (s. 10)

   

 5. "U Progu" nr 9 (czerwiec 1977):

  • Belgradzkie rachuby (s. 1-2)

  • Czerwcowa rocznica (s. 2-3)

  • Działalność KOR (s. 3)

  • Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 3-4)

  • Wokół Paktów Praw Człowieka. Mistyfikacja kierownictwa PZPR (s. 4)

  • Wydarzenia bieżące: 1 maja w Gdańsku; 3 maja w Gdańsku; dni radzieckiej nauki i techniki w Polsce; sytuacja w Stoczni Gdańskiej (s. 4-5)

  • W transporcie priorytet dla ZSRR (s. 5)

  • Z zagranicy: amerykańska ocena wykonania Aktu Końcowego KBWE (s. 5-6)

  • Anegdoty (s. 6)

   

 6. "U Progu" nr 10 (wrzesień 1977):

  • Reminiscencje wrześniowe (s. 1-2)

  • Nonkonformistyczna działalność wydawnicza (s. 2-3)

  • Represje wobec seniorów Ruchu Ludowego (s. 3)

  • Więzienna skarga (s. 3)

  • Spętani granicami - o straszaku niemieckim (s. 4-6); zob. komentarz w nr. 11, s. 12

  • Z historii PRL (s. 6)

  • Hipnoza w służbie aparatu ścigania? (s. 6-7)

  • Egalitaryzm za pieniądze (s. 7-8)

  • Terrorystyczne analogie (s. 8)

  • Nowy sukces historyków radzieckich (s. 8-10)

  • Carterowa obrona (s. 10-12)

  • Anegdoty (s. 12-13)

   

 7. "U Progu" nr 11 (październik 1977):

  • Rocznice październikowe (s. 1-2)

  • Opozycja w kraju (s. 2-4)

  • Z kart historii (s. 4-7)

  • Oświata i kultura: olimpiada wiedzy o Polsce; zebranie wyborcze POP przy oddziale ZLP w Gdańsku (s. 7-9)

  • Z zagranicy: ukraiński los; pokojowa nagroda Nobla dla AI; pokojowa nagroda Stowarzyszenia Księgarzy Zachodnioniemieckich dla Leszka Kołakowskiego; prasa zachodnia o opozycji w Polsce(s. 9-12)

  • Od redakcji - dystans do artykułu "Spętani granicami" w nr. 10 (s. 12)