Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowania nt. KPN

W ramach poszczególnych punktów publikacje przedstawiono w układzie chronologicznym (nie  alfabetycznym). Poszczególne tytuły są aktywnymi linkami - wystarczy kliknąć, aby otworzyła się dana strona, zawierająca dokładniejszą charakterystykę danej publikacji. W niektórych wypadkach zamieszczono recenzje lub zapis publicznej dyskusji na temat danego opracowania, a nawet udostępniono jego treść w formacie pdf (dotyczy to tylko tych publikacji, co do których dysponujemy prawami autorskimi do tekstu).

Druki zwarte

Okres PRL

Marian Reniak. KPN. Fakty, kulisy, dokumenty

 

Wiesław Rehan.KPN. Próba analizy krytycznej

 

Po 1989

Anusz ANdrzej, Perzyna Łukasz. Konfederacja. Rzecz o KPN

 

Lewandowski Mirosław, Gawllikowski Maciej. Prześladowani, Wyszydzani, zapomniani. Niepokonani. ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981

 

Opozda Piotr. Bez aliansów. Przyczynek do historii KPN na Lubelszczyźnie

 

Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990. Wybór dokumentów (pod redakcją Marcina Kasprzyckiego)

 

Lewandowski Mirosław, Gawllikowski Maciej. Gaz na ulicach. KPN w Krakowie 1981-1982. Stan wojenny (2 tomy)

 

Konfederacja POlski Niepodległej w 30 rocznice powstania. Katalog wystawy

 

Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności (pod redakcją Michała Wenklara)

 

łódzka KPN. Od PRL do niepodległości. Redakcja: Karol Chylak, Marek Michalik

 

Grzegorz Wołk, doktorat nt. KPN

 

Artykuły

Kęszycka Anna. Środowisko zabezpieczone operacyjnie. Słuzba Bezpieczeństwa wobec KPN w latach 1979-1989

 

Waligóa Grzegorz. Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989

 

Waligóra Grzegorz, Wołk Grzegorz. Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989

 

Wołk Grzegorz. Konfederacja Polski Niepodległej. geneza działalności do wprowadzenia stanu wojennego

 

Filmy

Maciej Gawlikowski, Pod prąd

 

Lewandowski Mirosław, Prawda i nieprawda o środowisku Armii Krajowej w PRL

 

Józef Szostak - Moja służba Niepodległej

Lewandowski Mirosław, Ludwik Muzyczka, "Benedykt"

Mirosław Lewandowski - Interrex

Rewolucja bez rewolucji

 

 

Wortal Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

 Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu

.