E-Archiwum KPN

Opracowania nt. KPN 


W ramach poszczególnych punktów publikacje przedstawiono w układzie chronologicznym (nie  alfabetycznym). Poszczególne tytuły są aktywnymi linkami - wystarczy kliknąć, aby otworzyła się dana strona, zawierająca dokładniejszą charakterystykę danej publikacji. W niektórych wypadkach zamieszczono recenzje lub zapis publicznej dyskusji na temat danego opracowania, a nawet udostępniono jego treść w formacie pdf (dotyczy to tylko tych publikacji, co do których dysponujemy prawami autorskimi do tekstu).

Książki 

Okres PRL 

Marian Reniak. KPN. Fakty, kulisy, dokumenty

Wiesław Rehan.KPN. Próba analizy krytycznej

Po 1989 

Anusz Andrzej, Perzyna Łukasz. Konfederacja. Rzecz o KPN

Lewandowski Mirosław, Gawllikowski Maciej. Prześladowani, Wyszydzani, zapomniani. Niepokonani. ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981

Opozda Piotr. Bez aliansów. Przyczynek do historii KPN na Lubelszczyźnie

Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990. Wybór dokumentów (pod redakcją Marcina Kasprzyckiego)

Lewandowski Mirosław, Gawllikowski Maciej. Gaz na ulicach. KPN w Krakowie 1981-1982. Stan wojenny (2 tomy)

Konfederacja POlski Niepodległej w 30 rocznice powstania. Katalog wystawy

Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności (pod redakcją Michała Wenklara)

łódzka KPN. Od PRL do niepodległości. Redakcja: Karol Chylak, Marek Michalik

Grzegorz Wołk, doktorat nt. KPN

Artykuły 

Kęszycka Anna. Środowisko zabezpieczone operacyjnie. Słuzba Bezpieczeństwa wobec KPN w latach 1979-1989

Waligóa Grzegorz. Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989 

Waligóra Grzegorz, Wołk Grzegorz. Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989 

Wołk Grzegorz. Konfederacja Polski Niepodległej. geneza działalności do wprowadzenia stanu wojennego

Filmy 

Maciej Gawlikowski, Pod prąd

Nestorzy nn 

Mirosław Lewandowski, Prawda i nieprawda o środowisku Armii Krajowej w PRL

Józef Szostak - Moja służba Niepodległej

Lewandowski Mirosław, Ludwik Muzyczka, "Benedykt"

Lewandowski Mirosław, Kazimierz Pluta-Czachowski "Kuczaba"

Mirosław Lewandowski - Interrex

Rewolucja bez rewolucji

. . . .