E-Archiwum KPN

Opracowania nt. KPN

Lewandowski Mirosław, Gawlikowski Maciej, Prześladowani, wyszydzani, zapomniani... Niepokonani. 

Okładka książki

Spis treści:

List Leszka Moczulskiego do zebranych w Krakowie 29 września 2008 roku na uroczystości inaugurującej obchody 30–lecia KPN
Wstęp

Rozdział I. Zanim powstał ROPCiO

nurt niepodległościowy (nn)
Nurt Niepodległościowy (NN)
Powstanie ROPCiO
Ataki ze strony KOR
Czy Moczulski współpracował z SB?

Rozdział II. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie

Punkt informacyjny
Gąsiorowski
Rola agentury SB
Uczestnicy
Opinia Krakowska
Manifestacja 11 listopada 1978
Inne formy działania
Powitanie Ojca Świętego na Błoniach
Represje
Przełamując fale
Rozpad ogólnopolskiego ROPCiO

Rozdział III. Krakowska KPN przed Sierpniem

„Rewolucja bez rewolucji” — nieoficjalny program
Proklamowanie KPN
Nowi ludzie
Poligrafia
Manifestacja 11 listopada 1979
Wybory do Sejmu i manipulacje RWE
Samospalenie Badylaka
Demonstracja w Nowej Hucie
Represje
Dezintegracja środowiska przez agentów
I Kongres KPN
Sierpień '80 i uwięzienie Moczulskiego
Głodówka w Nowej Hucie

Rozdział IV. Od Sierpnia do Grudnia (1980–1981)

„Nurt zdrowej odnowy” i „polityczni gracze”
Manifestacja 11 listopada 1980
Karnawał nie dla wszystkich
Półroczne zawieszenie działalności
Komitety Obrony Więzionych za Przekonania
Aktywizacja młodzieży
Rozwój KPN
Manifestacja 11 listopada 1981
Marsz Wolności i Praw Człowieka — 29 listopada 1981
Koncepcja wyprzedzającego strajku generalnego

Indeks osób
Indeks rzeczowy

Poczytaj!

. . . .