E-Archiwum KPN

Inne dokumenty

Najważniejsze teksty dotyczące programu Konfederacji Polski Niepodległej
(zarówno te, które współtworzyły ten program, jak i te, które z nim polemizowały -
- za wyjątkiem tekstów programowych Leszka Moczulskiego, które zebrano osobno)

Deklaracja programowa "U Progu" (wiosna 1976)

 

Program 44

 

Jacek Kuroń, Myśli o programie działania

 

Jacek Kuroń, Uwagi o strukturze ruchu demokratycznego

 

 

Tadeusz Stański - ZSRR, mocarstwo nierozwiązanych problemów (1978)

 

 

Jacek Kuroń, Zasady ideowe

 

Zdzisław Najder, Ile jest dróg?

 

Jacek Kuroń, Drogi i podziału

 

Jacek Kuroń, Trzy lata ruchu oporu w Polsce

 

Jan Walc, Drogą podłości do niepodległości

 

Zdzisław Najder, Gesty i prawa

 

Romuald Szeremietiew, Polityka i uczciwość (1980)

 

Romuald Szeremietiew

 

Tomasz Szczepański - Międzymorze

 

 

Nie ma wolności bez Solidarności