Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Inne dokumenty

Najważniejsze teksty dotyczące programu Konfederacji Polski Niepodległej

(zarówno te, które współtworzyły ten program, jak i te, które z nim polemizowały -

- za wyjątkiem tekstów programowych Leszka Moczulskiego, które zebrano osobno)

 

Deklaracja programowa "U Progu" (wiosna 1976)

Jacek Kuroń, Myśli o programie działania

Jacek Kuroń, Uwagi o strukturze ruchu demokratycznego

 

Tadeusz Stański - ZSRR, mocarstwo nierozwiązanych problemów (1978)

 

Jacek Kuroń, Zasady ideowe

Zdzisław Najder, Ile jest dróg?

Jacek Kuroń, Drogi i podziału

Jacek Kuroń, Trzy lata ruchu oporu w Polsce

Jan Walc, Drogą podłości do niepodległości

Zdzisław Najder, Gesty i prawa

Romuald Szeremietiew, Polityka i uczciwość (1980)

Romuald Szeremietiew 

Tomasz Szczepański - Międzymorze

 

Nie ma wolności bez Solidarności

.