E-Archiwum KPN

Oficjalne dokumenty KPN

Akt Konfederacji

Deklaracja ideowa

Tymczasowy statut

Rezolucja w 40. rocznice agresji ZSRR na Polskę (1979)

Rezolucja w sprawie emigracji (1980)

Platforma wyborcza

Oswiadczenie w sprawie Zbrodni Katyńskiej (1980)

Rezolucja w sprawie prawa Ukrainy do niepodległego bytu (1980)

Rezolucja do KBWE

Uwolnić tych, którzy nauczyli nas myśleć!

Pierwsze oświadczenie Rady Politycznej KPN po amnestii (1984)

Uchwała polityczna II kongresu

Statut z 1984 Memorandum Jałtańskie

Rezolucja w sprawie wyborów

Rezolucja w sprawie prawnego charakteru działań KPN

 

Oświadczenie

 

Rezolucja w sprawie integracji opozycji

Apel w sprawie więźniów politycznych (1988)

List otwarty do Rady Konsultacyjnej (1988)

 

Oświadczenie w sprawie niepodległości Litwy (1988)

Założenia, na których powinna byc oparta reforma gospodarcza

 

Apel do solidarnych ludzi pracy

Oświadczenie w sprawie przestrzegania praw człowieka

 

Oświadczenie przed wizyta Gorbaczowa w PRL (1988)

Rezolucja w sprawie Polaków w ZSRR

Rezolucja w sprawie porozumienia z włądzami PRL (1988)

"Rozwój wydarzeń zbliża sie do przełomu..." (1988)

Rezolucja w sprawie rozbrojenia (1988)

Oswiadczenie PPiON przez rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu (1988)

 

Program z 1989

Inne uchwały III kongresu

Program z 1990

Projekt ustawy o Restytucji Niepodległości

Tezy programowe

Projekt konstytucji