Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficjalne dokumenty KPN

Akt Konfederacji

Deklaracja ideowa

Tymczasowy statut

Rezolucja w 40. rocznice agresji ZSRR na Polskę (1979)

Rezolucja w sprawie emigracji (1980)

Platforma wyborcza

Oswiadczenie w sprawie Zbrodni Katyńskiej (1980)

Rezolucja w sprawie prawa Ukrainy do niepodległego bytu (1980)

Rezolucja do KBWE

Uwolnić tych, którzy nauczyli nas myśleć!

Pierwsze oświadczenie Rady Politycznej KPN po amnestii (1984)

Uchwała polityczna II kongresu

Statut z 1984 Memorandum Jałtańskie

Rezolucja w sprawie wyborów

Rezolucja w sprawie prawnego charakteru działań KPN

 

Oświadczenie

 

Rezolucja w sprawie integracji opozycji

Apel w sprawie więźniów politycznych (1988)

List otwarty do Rady Konsultacyjnej (1988)

 

Oświadczenie w sprawie niepodległości Litwy (1988)

Założenia, na których powinna byc oparta reforma gospodarcza

 

Apel do solidarnych ludzi pracy

Oświadczenie w sprawie przestrzegania praw człowieka

 

Oświadczenie przed wizyta Gorbaczowa w PRL (1988)

Rezolucja w sprawie Polaków w ZSRR

Rezolucja w sprawie porozumienia z włądzami PRL (1988)

"Rozwój wydarzeń zbliża sie do przełomu..." (1988)

Rezolucja w sprawie rozbrojenia (1988)

Oswiadczenie PPiON przez rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu (1988)

 

Program z 1989

Inne uchwały III kongresu

Program z 1990

Projekt ustawy o Restytucji Niepodległości

Tezy programowe

Projekt konstytucji 

Wortal Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

 Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL.

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.

 Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów.  

.