E-Archiwum KPN

Nestorzy nn

Mirosław Lewandowski - Interrex

Mirosław Lewandowski, Interrex - okładka (awers)

Spis treści:

Przedmowa

Część 1
NIEPODLEGŁOŚCIOWE ŚRODOWISKO KOMBATANCKIE
PO 1956 ROKU – PRÓBA CHARAKTERYSTYKI

Losy dowódców Armii Krajowej w latach 1944–1956
Dowódcy AK w kraju – postawy kolaboracyjne po 1956 roku
„Niepodległość” – słowo niezrozumiałe po 1956 roku
Nurt niepodległościowy – trudności w ustaleniu jego składu
Architekci niepodległościowego programu po 1956 – próba rekonstrukcji
Program nurtu niepodległościowego – próba rekonstrukcji
Liderzy środowiska
Liderzy środowisk lokalnych
Inni wyżsi ofi cerowie Armii Krajowej
Były oenerowiec wśród piłsudczyków
Rodzynki z ruchu ludowego wśród piłsudczyków
Warszawscy legioniści i peowiacy
Legioniści i peowiacy z Krakowa
Zaprzyjaźnione duchowieństwo
Ludzie kultury
„Dwójkarze”
Formuła działalności nurtu niepodległościowego – próba rekonstrukcji
Inni akowcy niżsi stopniem
Kontakty z emigracją
„Konkurencyjna” (?) niepodległościowa grupa kombatancka

Część 2
NIEPODLEGŁOŚCIOWE ŚRODOWISKO KOMBATANCKIE
WOBEC PRYMASA WYSZYŃSKIEGO W LATACH 1956–1981

Bilans otwarcia
Kościół św. Marcina przy ul. Piwnej
Inne warszawskie kościoły
Nieudana próba współpracy kombatantów z Kościołem pod koniec lat 50
Przełom w relacjach nurtu niepodległościowego z Prymasem (1964 rok)
50-lecie odzyskania niepodległości – obchody na Jasnej Górze (15 września 1968 roku)
50-lecie odzyskania niepodległości – obchody w Warszawie (11 listopada 1968 roku)
Pierwszy opłatek Starej Wiary u prymasa (29 grudnia 1968 roku)
Pierwsze próby rozmów niepodległościowców z władzami PRL (1968–1969)
Drugi opłatek u Prymasa (28 grudnia 1969 roku) i pierwsze opłatki lokalne (na przełomie lat 1969 i 1970)
Trzeci opłatek u prymasa (8 stycznia 1971 roku)
Opłatek u prymasa – bez Prymasa (29 grudnia 1971 roku)
1972 rok – ważne wydarzenia na Jasnej Górze
Kolejne próby niepodległościowców rozmów z władzami PRL (w latach 1971–1972)
List Episkopatu o chrześcijańskim patriotyzmie (1972 rok)
Opłatek u prymasa (28 grudnia 1972 roku)
Opłatek u prymasa (30 grudnia 1973 roku)
Obchody „okrągłych rocznic” przypadających w 1974 roku
Opłatek u prymasa (6 stycznia 1975 roku)
Umieszczenie tablicy Józefa Piłsudskiego w katedrze warszawskiej
40-lecie śmierci Józefa Piłsudskiego (12 maja 1975 roku)
Wmurowanie tablic poświęconych Cmentarzowi Orląt Lwowskich na Jasnej Górze (26 sierpnia 1975 roku) oraz w katedrze warszawskiej (31 października 1975 roku)
Ogólnopolska pielgrzymka kawalerii (14 września 1975 roku)
11 listopada 1975 roku – msza w katedrze św. Jana
Opłatek u prymasa (7 stycznia 1976 roku)
Złożenie przez generałów orderów Virtuti Militari na Jasnej Górze (3 maja 1976 roku)
Kolejna rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego (12 maja 1976 roku)
Tradycyjne pielgrzymki na Jasną Górę (23 maja oraz 12 września 1976 roku)
Nieoczekiwana śmierć generała Abrahama (sierpień 1976 roku)
Kolejny list legionistów do władz państwowych (30 września 1976 roku)
11 listopada 1976 roku
Opłatek u prymasa (29 grudnia 1976 roku)
Wiosenne nabożeństwa w katedrze za duszę Marszałka (19 marca oraz 12 maja 1977 roku)
Działania SB – założenie sprawy obiektowej kryptonim „Utrwalacze”
Ofi arowanie przez kombatantów Matce Boskiej Płaszcza Hetmańskiego (18 i 22 maja 1977 roku)
Tradycyjna ogólnopolska pielgrzymka kombatantów na Jasną Górę (10 i 11 września 1977 roku)Październik 1977 – śmierć i pogrzeb gen. Jagmina-Sadowskiego
11 listopada 1977
5 grudnia 1977 – 110 rocznica urodzin Marszałka
Drugi opłatek bez Prymasa (28 stycznia 1978 roku)
Zmiana stosunku Prymasa do niepodległościowców
60. rocznica odzyskania Niepodległości (11 listopada 1978)
Opłatek u prymasa (5 stycznia 1979 roku)
Komitet Seniorów (1979)
Ostatnie opłatki Prymasa Wyszyńskiego ze Starą Wiarą (27 stycznia 1980 roku oraz 24 stycznia 1981 roku)
Zakończenie

ZAŁĄCZNIKI

Homilia Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas uroczystości poświęcenia prezbiterium i ołtarza w kościele Świętego Marcina. Warszawa, 4 października 1961 roku
Homilia Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas uroczystej sumy z okazji 50-lecia odzyskania niepodległości. Częstochowa, 15 września 1968 roku
Przemówienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa, 29 grudnia 1969 roku
Przemówienie gen. Romana Abrahama podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa, 30 grudnia 1973 roku
Przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza podczas „opłatka” legionowego. Kraków, 25 stycznia 1975 roku
Przemówienia kardynała Karola Wojtyły podczas „opłatka” legionowego. Kraków, 25 stycznia 1975 roku
Przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w 31 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Częstochowa, 18 maja 1975 roku
Przemówienie gen. Romana Abrahama w 31 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Częstochowa, 18 maja 1975 roku
Przemówienie gen. Romana Abrahama na uroczystości poświęcenia tablicy ku czci Orląt Lwowskich. Częstochowa, 26 sierpnia 1975 roku
Homilia Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas poświęcenia tablicy Orląt Lwowskich w katedrze św. Jana. Warszawa, 31 października 1975 roku
Przemówienie gen. Romana Abrahama w 50.–tą rocznicę złożenia w Grobie Nieznanego Żołnierza zwłok Lwowskiego Orlęcia. Warszawa, 2 listopada 1975 roku
Przemówienie gen. Romana Abrahama podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa, 7 stycznia 1976 roku
Przemówienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa, 7 stycznia 1976 roku
Przemówienia kardynała Karola Wojtyły podczas „opłatka” legionowego. Kraków, 10 stycznia 1976 roku
Homilia Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas mszy św. towarzyszącej uroczystemu złożenia orderów Virtuti Militari na Jasnej Górze. Częstochowa, 3 maja 1976 roku
Przemówienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas pogrzebu generała Romana Abrahama. Września, 1 września 1976 roku
Przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza na pogrzebie gen. Romana Abrahama. Września, 1 września 1976 roku
Przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa, 29 grudnia 1976 roku
Przemówienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa, 29 grudnia 1976 roku
Przemówienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w domowej kaplicy Pałacu Prymasowskiego podczas uroczystości poświęcenia płaszcza hetmańskiego Matki Boskiej. Warszawa, 18 maja 1977 roku
Przemówienie pułkownika Kazimierza Pluty-Czachowskiego w domowej kaplicy Pałacu Prymasowskiego podczas uroczystości poświęcenia płaszcza hetmańskiego Matki Boskiej. Warszawa, 18 maja 1977 roku
Przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa, 28 stycznia 1978 roku
Przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza podczas „opłatka” kombatanckiego. Warszawa 5 stycznia 1979 roku
Przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza podczas ostatniego „opłatka” kombatanckiego z Prymasem Wyszyńskim. Warszawa, 24 stycznia 1981 roku

Bibliografia

Indeks nazwisk

Audycja w Radiu Kraków poświęcona książce "Interrex" - Jolanta Drużyńska rozmawia z Mirosławem Lewandowskim;
* O "Interrexie" na stronach "Teologii Politycznej";
* Dyskusja panelowa nt. "Interrexa" w Łodzi (10 lipca 2021, Andrzej Anusz, Mirosław Lewandowski):

. . * "Prymas tysiąclecia". Dyskusja dr. Andrzeja Anusza i Mirosława Lewandowskiego o Prymasie Stefanie Wyszyńskim w oparciu o napisane przez nich książki: . "Kościół Obywatelski" oraz "Interrex" (Warszawa, 6 września 2021 roku):