E-Archiwum KPN

Opracowanie nt. KPN

Wołk - doktorat na UJ (2020)

Prezes IPN dr Janusz Kurtyka już w roku 2007 zapowiadał powstanie monografii Konfederacji Polski Niepodległej. Na jej autora wyznaczono Grzegorza Wołka. W roku 2011 autor otworzył przewód doktorski, którego tematem została KPN. Jego promotorem został prof. dr. hab. Tomasz Gąsowski.

W roku 2020 autor skończył rozprawę doktorską.

Praca otrzymała pozytywne recenzje członków Kolegium IPN: prof. dr. hab. Piotra Franaszka oraz prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy (obydwaj zostali recenzentami już w 2011 roku).

Jeszcze przed obroną autor zapowiedział, że praca zostanie opublikowana w wersji książkowej w 2021 roku przez IPN jako monografia KPN-u.

Mimo, że termin obrony wyznaczono w szczycie pandemii według pierwotnej wersji praca miała być dostępna przed obroną jedynie w Archiwum UJ (w tym czasie niedostępnym dla osób z zewnątrz z powodu koronawirusa - aby przeczytać pracę trzeba było się więc umówić z pracownikiem archiwum, co było możliwe tylko w dzień powszedni w godzinach od 9-tej do 14-tej). Dopiero po interwencjach kilkudziesięciu osób (w tym kilku parlamentarzystów) i po liście otwartym do prof. dr. hab. Tomasza Gąsowskiego praca została udostępniona online na stronie Archiwum UJ, co umożliwiło osobom chętnym zapoznanie się z nią i aktywny udział w obronie.

Po przeczytaniu pracy, Maciej Gawlikowski i Mirosław Lewandowski  opracowali obszerne uwagi na jej temat, wskazując na elementarne błędy oraz na to, że praca opiera się głownie na streszczeniu wybranych materiałów Służby Bezpieczeństwa nt. KPN. Uwagi te zostały doręczone wszystkim członkom komisji, która przeprowadzała obronę, przed terminem jej rozpoczęcia.

Publiczna obrona została przeprowadzona 17 grudnia 2020 online. Trwała niemal 5 godzin. W Internecie dostępne jest nagranice całości (część 1 i część 2), jak i blisko godzinny wybór kluczowych fragmentów dyskusji.

Mimo niemal jednomyślnej krytyki pracy w czasie jej obrony, komisja doktorska złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie uchwaliła  wniosek do Rady Dyscypliny Historia UJ o przyjęcie publicznej obrony tej pracy.

Spis treści:

Wstęp

 

Rozdział I: Geneza i powstanie Konfederacji Polski Niepodległej

1. Nurt Niepodległościowy (NN i nn)

2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

1.3 Powstanie Konfederacji Polski Niepodległej

1.4. Reakcje polskiej emigracji politycznej

1.5. Twórcy KPN - portret zbiorowy

1.6. Stosunki z innymi odłamami opozycji przedsierpniowej

1.7. Przeciwdziałanie ze strony Służby Bezpieczeństwa

 

Rozdział II: Od powstania do stanu wojennego

2.1. Rozwój struktur i formy prowadzonej działalności

2.2. I Kongres w Lądku Zdroju

2.3. Strajki sierpniowe

2.4. Wolność dla wybranych

2.5. Komitety Obrony Więzionych za Przekonania

2.6. I proces przywódców

2.7. Biura Zagraniczne KPN

2.8. Polityka władz PRL wobec KPN oraz inwigilacja przez Służbę Bezpieczeństwa

 

Rozdział III: Stan wojenny i „powojenny” 1981-1988

3.1. Paraliż opozycji

3.2. Kontynuacja I procesu przywódców KPN w realiach stanu wojennego

3.3. Więzienie w Barczewie

3.4. Próby wznowienia działalności w warunkach konspiracyjnych

3.5. II Kongres KPN w Warszawie (1984)

3.6. II Proces przywódców (1986)

3.7. Podróż Leszka Moczulskiego po krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej1

 

Rozdział IV: Upadek systemu (1988-1990)

4.1. Próby zjednoczenia opozycji niepodległościowej

4.2. III Kongres w Warszawie/Krakowie

24.3. Reglamentowane wybory 1989

4.4. „Sowieci do domu!”

 

Rozdział V: Założenia programowe i myśl polityczna

5.1. Antykomunistyczny i niepodległościowy czyn bez ideologii

5.2. Leszek Moczulski jako autor koncepcji programowych

5.3. Niepodległość wbrew geopolityce

5.4. Koncepcje gospodarcze i ekonomiczne KPN

5.5. Przyjęta symbolika

5.6. III Rzeczpospolita, czyli wizja nowego ustroju

 

Zakończenie

 

Wykaz skrótów

 

Bibliografia