Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar X (Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg)

Stan wojenny

 

Po Grudniu internowano m.in. Ekierta (który przebywał akurat w Przemyślu), Janusza Kurowskiego oraz Andrzeja Szybiaka. Ten ostatni już w Wigilię 1981 opuścił obóz w Uhercach (co prawdoppodobnie było związane z jego werbunkiem przez SB).

W styczniu 1982 z Szybiakiem nawiązali kontakt pozostający na wolności Konfederaci, ale ten  hamował ich aktywność. Latem 1982 włączył się w działalność utworzonej przez Ewę Ekiert (z inicjatywy jej internowanego męża - Jana) organizacji Frakcja Młodzieży Walczącej - Niezależni. W sierpniu 1982 Ewę Ekiert aresztowano a Szybiak złożył obciążające ją zeznania. W październiku 1982 Ekiert skazana (kara więzienia w zawieszeniu). Doprowadziło to do dekonspiracji Szybiaka, jako agenta SB.

Z kolei Popowski w grudniu 1981 został zarejestrowany jako tajny współpracownik SB. Jego współpraca miała charakter formalny a kontakty z SB po 3 miesiącach zostały przez niego przerwane, jednak sytuacja ta spowodowała, że wycofał się z działalności w KPN. Emisariusze wysyłani w 1982 z Krakowa do Jarosławia bezskutercznie usiłowali nawiązać z nim kontakt.

Działania SB - osaczenie Ekerta (internowanie), Szybiaka (internowanie, złamanie i werbunek) i Popowskiego (rejestracja w charakterze TW, zastraszenie) - wszystko to pokazuje, jak trudno było w mniejszych miejscowościach, pozbawionych szerszej bazy opozycyjnej i społecznego wsparcia, kontynuować po 13 Grudnia działalność niepodległościową w ramach KPN. Dotyczyło to zwłaszcza osób, które w okresie wcześniejszym prowadziły działalność jawną i ich tożsamość była doskonale znana bezpiece. Osoby takie po 13 Grudnia znalazły się "na patelni" w całkowitej izolacji.

 

Brak liderów doprowadził do zaniku działalności Konfederacji w regionie (chociaż w tarnobrzeskiem i krośnieńskiem w pierwszych miesiącach stanu wojennego pojawiały się na murach napisy sygnowane przez KPN).

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.