Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar X Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa

 

Źródła:

  • Brożyniak Artur, NSZZ "Solidarność" Region Południowo-Wschodni; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Bukała Marcin, Konfederacja Polski Niepodległej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1979-1990. Zarys historii [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.
    Encyklopedia Solidarności.

  • Gliwa Małgorzata, NSZZ "Solidarność" Region Rzeszowski; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Kleszczyński Bogusław, NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.