Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar VII - Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych

Przed Sierpniem

 

Geneza KPN na Dolnym Śląsku wiąże się z trzema środowiskami opozycyjnymi.

Jednym z nich było środowisko Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jego liderem we Wrocławiu byli: Karol Głogowski i Adam Pleśnar. Gdy doszło do dezintegracji ROPCiO wrocławska grupa działaczy Ruchu Obrony zaczęła występować pod szyldem Ruch Wolnych Demokratów (RWD). W konflikcie Czuma-Moczulski poparli oni Moczulskiego, ale po proklamowaniu KPN potępili tę inicjatywę. Jednak Stanisław Januszewski - uczestnik wrocławskiego Ruchu Obrony - przystąpił do KPN (widnieje on pod Aktem Założycielskim pod pseudonimem "Stanisław Janowski"). Dziś wiemy, że był on już wtedy rejestrowany przez SB jako TW "Aleksander Hołyński" i rozpracowywał wcześniej SKS i Ruch Obrony. Ponadto pod Aktem Założycielskim KPN widnieje jeszcze nazwisko jednej osoby z Wrocławia - inżyniera Janusza Stolarskiego, o którym nic bliżej nie wiadomo. Prawdopodobnie jest to rzeczywiste nazwisko lub pseudonim jakiegoś uczestnika Ruchu Obrony.

Drugie wrocławskie środowisko, z którego rekrutowali się działacze KPN, to było środowisko Stowarzyszenia PAX. Na jego czele stał Tadeusz Jandziszak, który od wiosny 1979 uczestniczył w pracach Rady Jedności, skupiającej przedstawicieli wrocławskiej opozycji przedsierpniowej (RWD, ROPCiO, SKS, Towarzystwo Kursów Naukowych, "Biuletyn Dolnośląski", Klub Samoobrony Społecznej). 15 sierpnia 1979 działacze PAX powołali we Wrocławiu Związek Narodowy Katolików, który 1 września 1979 przystąpił do KPN jako grupa skonfederowana. Wkrótce zostali usunięci z PAX-u.

Trzecim środowiskiem opozycyjnym na Dolnym Śląsku była nieformalna grupa funkcjonująca w Legnicy od lat 60.  Na czele tej grupy stali: Zygmunt Urban i Bronisław Kamiński (nauczyciel historii). Urban wciągnął do działalności opozycyjnej Romualda Szeremietiewa z Leszna (stolicy sąsiedniego województwa). Grupa Urbana i Kamińskiego pod koniec lat 60. współpracowała z Ruchem a w l. 70. - z ROPCiO. Do grupy należeli jeszcze m.in. Henryk Baca (artysta - malarz) oraz Stanisław Obertaniec.  Jeden z uczestników tej grupy - Roman Kwasek 4 września 1972 w parku, koło pomnika poległych żołnierzy KBW,  dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Z tej grupy założycielem KPN (obok Romualda Szeremietiewa) został Zygmunt Urban. Już w sierpniu 1979 zwolniono go z pracy a w grudniu 1979 aresztowano (do lutego 1980).

Wrocław został w 1979 siedzibą jednego z czterech obszarów KPN - Obszaru Zachodniego. Szefem Obszaru został Tadeusz Jandziszak, który 26 lipca 1980 zorganizował w domu Zbigniewa Martynowskiego w Lądku-Zdroju spotkanie  I Kongres KPN, który został przerwany wskutek interwencji MO.

Poza Wrocławiem i Legnicą komórka KPN na Dolnym Śląsku powstała także w Jeleniej Górze. Na jej czele stał Chrystoforosz Tulasz a należeli do niej m.in. Zbigniew Hir i Zbigniew Ćwikła. Ci ostatni w czasie procesji Bożego Ciała w 1980 rozrzucili ok. 100 ulotek, które sami wyprodukowali.

 

 

 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.