Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar VII - Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa

 

Źródła:

  • Hir Zbigniew, Wspomnienia.

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Kamiński Łukasz, NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Kamiński Łukasz, Panorama dolnośląskiej opozycji,

  • Kryptonim „wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980; wybór, wstęp i opracowanie Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra; Warszawa 2014.

  • Sielezin Jan Ryszard, Jandziszak Tadeusz; [w:] Opozycja W PRL. Słownik biograficzny. 1956-89. Tom 2. Warszawa 2002.

  • Sołtysik Łukasz, NSZZ "Solidarność" Region Jelenia Góra; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.