Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia KPN

Obszar pierwszy

Działacze

Adamczyk Zbigniew (ur. 1951)

elektroradiolog w warszawskich placówkach służby zdrowia. Od Sierpnia - w "S", po Grudniu - w podziemnej "S". Współpracował m.in. z grupą polityczną "Niezawisłość". W l. 1991-1993 - poseł KPN wybrany z Warszawy.

 

Bińkowski Krzysztof (ur. 1958)

pracownik Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Radoskór". Po Sierpniu - w "S", KPN i KOWzaP. W Grudniu internowany (do grudnia 1982). Od 1983 współorganizator mszy św. za ojczyznę w Radomiu oraz uroczystości z okazji 3 Maja, 11 Listopada i rocznic Radomskiego Czerwca 76. Od maja do sierpnia 1984 - aresztowany za działalność opozycyjną. W l. 1984-1993 - szef okręgu radomskiego KPN. W 1989 - uczestnik III Kongresu KPN. W 1989 - w KO "S". 

 

Chmielewski Jan (ur. 1942)

starszy inspektor ds. ruchu w płockim MPK. Po Sierpniu w "S" (wiceprzewodniczący ZR), KOWzaP (wiceprzewodniczący) oraz KPN (szef KAB-u okręgu płockiego). 13 Grudnia internowany (Mielęcino k. Włocławka, Kwidzyń - tam 14 sierpnia 1982 brutalnie pobity przez ZOMO i SW). W listopadzie 1982 zwolniony z obozu i z pracy. Działacz podziemnej "S". Od stycznia 1985 - w PPN. W maju 1985 aresztowany za kolportaż bibuły (do lutego 1986). W 1989 - przewodniczący płockiego MKO. W l. 1989-1990 - redaktor pisma PPN "Niepodległość".

 

Chylicka Wanda (1911-1996)

emerytowana pisarka. Uczestnik ROPCiO, członek-założyciel KPN. Publikowała w pismach drugiego obiegu ("Zapis", "Opinia", "Droga", "Gazeta Polska"). W 1980 wystąpiła z KPN. Wydawała własne pismo "Interpelacje" (pismo uczestników ROPCiO, 3 numery w 1980). Po Grudniu zrezygnowała z aktywności politycznej.

 

Chyłek Andrzej (ur. 1957)

pracownik Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal Warszawa. Od 1986 w grupie politycznej "Niezawisłość", która w 1987 przystąpiła do KPN. Uczestniczył w odbudowie Wydawnictwa Polskiego w Warszawie. 

 

Cybula Alina (ur. 1949)

pracowniczka Zakładów Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie. Od Sierpnia: w "S", KOWzaP, KPN, współpracowniczka Komitetu Katyńskiego. W Grudniu - współorganizatorka strajku w ZWUT, potem działała w podziemnej "S". W 1982 - dwukrotnie internowana (od maja do czerwca w Gołdapi oraz od października do listopada w Darłówku). Od 1985 - w PPN. W 1992 - w Ruchu Trzeciej Rzeczpospolitej, w 1993 - w Ruchu dla Rzeczpospolitej. W 1992 - zatrudniona w departamencie wychowania MON.

 

Czajkowski Leszek (ur. 1967)

student UW, piosenkarz, poeta, kompozytor. Uczestnik organizacji akademickiej "Orzeł Biały", która weszła w skład KPN w 1987. W 1990 opuścił Konfederację wraz z innymi osobami z tej organizacji. Wybór piosenek.

 

Drozdowski Zbigniew (ur. 1930)

właściciel prywatnego warsztatu uszczelniania okien w Wołominie. Miał dobre kontakty w środowisku legionistów i znany był z faktu kolportażu wrogich ulotek w 1976. Był jednym z trzech rzeczników powołanego 17 września 1979 w Warszawie Komitetu Opieki nad Grobami Żołnierzy i Obrońców Rzeczypospolitej przy Społecznym Instytucie Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego (jego adres i numer telefonu podano w komunikacie informującym o utworzeniu Komitetu). Członek-założyciel KPN. 

 

Dziumak Waldemar (ur. 1949)

pracownik warszawskiego MZK. Po Sierpniu - w "S" i w KPN. W 1981 współzałożyciel Robotniczego Ruchu Narodowego. W okresie VII-VIII 1982 - internowany. 

 

Gawkowski Wojciech (ur. 1966)

student prawa UW. Od 1986 członek Organizacji Akademickiej "Orzeł Biały" (najpierw zastępca przewodniczącego, od 1989 - przewodniczący), redaktor naczelny pisma „Orzeł Biały”, redaktor „Gazety Polskiej”. W l. 1988-1990 - z-ca szefa okręgu warszawskiego KPN. W l. 1988-1991 - także w NZS. W 1990 odszedł z KPN do KPN-Frakcja Demokratyczna, w l. 1991-1992 - w ZChN. W l. 1991-1992 - pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych.

 

Gęsicki Wiesław (1959-2002)

student Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od połowy lat 80 w KPN. Założyciel grupy i pisma "Nie Chcemy Komuny" (1986), która w 1987 weszła w skład Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. Na przełomie 1988 i 1989 grupa Gęsickiego odeszła z KPN do FMW, od 1990 - do PPN. 8 sierpnia 1990 wraz z byłymi konfederatami Michałem Wnukiem i Danutą Laskus założył Organizację Społeczno-Wychowawcza "Strzelec" (która była konkurencyjna wobec utworzonego z inicjatywy KPN Związku Strzeleckiego) i był także pierwszym komendantem tej organizacji. Rozmowa z Wiesławem Gęsickim w "Świcie Niepodległości"

 

Goławski Andrzej (ur. 1958)

od 1978 uczestnik Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej. W l. 1979 - 1984 w KPN. 13 Grudnia - internowany. W sierpniu 1982 ciężko pobity przez ZOMO i SW w obozie internowania w Kwidzyniu. Od września 1982 do lutego 1983 aresztowany w związku z zarzutem udziału w pobiciu funkcjonariuszy i kierowania buntem w Kwidzyniu. Od 1985 - członek PPN.

 

Goławski Krzysztof (ur. 1953)

od 1978 uczestnik Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej. W l. 1979 - 1984 w KPN. Współzałożyciel NSZZ "Podlasie", który wszedł w skład "S". Wiceprzewodniczący oddziału "S" w Siedlcach i członek redakcji pism związkowych. 13 Grudnia - internowany (Włodawa). W trakcie internowania został aresztowany, skazany w procesie karnym na karę grzywny (za tworzenie struktur "S" w obozie internowania) i ponownie internowany. Od 1985 - w PPN.

 

Goławski Zygmunt junior (ur. 1956)

od 1978 uczestnik Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej. W l. 1979 - 1984 w KPN. 13 Grudnia - internowany. W sierpniu 1982 ciężko pobity przez ZOMO i SW w obozie internowania w Kwidzyniu. Od 1985 - członek PPN.

 

Goławski Zygmunt senior (1924-2021)

właściciel prywatnego warsztatu szklarskiego w Siedlcach. B. żołnierz NSZ, więzień łagrów (Jogła, Borowicze). W 1963, 1967 i 1969 trzykrotnie aresztowany na okresy po 3 miesiące za działalność antysystemową. Od 1977 - uczestnik ROPCiO i współzałożyciel Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej. Członek-założyciel KPN (pod Aktem Założycielskim podpisany jako "Zygmunt Marowski") i członek Rady Politycznej tej partii. W jego mieszkaniu i z jego inicjatywy powstał NSZZ „Podlasie", włączony później do NSZZ „S". Od 12 listopada 1980 do 12 maja 1981 - aresztowany za działalność w KPN. Od Grudnia ukrywał się. Zatrzymany w kwietniu 1982 i internowany (Darłówek). Zwolniony 24 grudnia 1982. Członek trzyosobowej konspiracyjnej Rady Politycznej KPN (do 1984) - występował pod pseudonimem "Zawisza". W grudniu 1984 wycofał się z KPN, a w styczniu 1985 był jednym z założycieli PPN.

 

Iwański Andrzej (ur. 1936)

pracownik Pogotowia Ratunkowego a potem - ZR Mazowsze "S". Członek Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej, współpracownik KPN. W Grudniu internowany na 6 tygodni. W l. 80. organizował w kościele św. Klemensa na Korolkowej msze w rocznicę Zbrodni Katyńskiej i napaści sowieckiej na Polskę w 1939. Relacja 

 

Janiszewski Michał (ur. 1954)

pracownik Zakładu Eksploatacji Dźwigni Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszyn Budowlanych w Warszawie. Od Sierpnia - w "S". W lutym 1982 aresztowany za działalność w podziemnej "S. Zwolniony po 3 miesiącach. W marcu 1982 skazany na 1,5 roku więzienia (karę później zawieszono). Ponownie aresztowany w październiku 1985 za drukowanie pism drugiego obiegu. W areszcie siedział m.in. z Dariuszem Wójcikiem. W czerwcu 1986 skazany nieprawomocnie na 2 lata. Zwolniony w sierpniu 1986. Po wyjściu na wolność wstąpił do KPN i odbudował Wydawnictwo Polskie KPN w Warszawie. W l. 1991-1993 był posłem KPN (wybranym z województw olsztyńskiego i elbląskiego). Od 1992 do 1996 był członkiem komitetu doradczego przy MSW. Wspomnienia

 

Jerz Jacek (1944-1983)

pracownik Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Po Sierpniu w "S" (członek ZR "S" Ziemi Radomskiej), KOWzaP i KPN. inicjator wielu ważnych działań opozycyjnych i niepodległościowych w Radomiu (strajku okupacyjnego i późniejszego przejęcia budynków WRZZ na siedzibę "S", strajku studenckiego na radomskiej WSI, wybudowania pomnika katyńskiego na radomskim cmentarzu oraz pomnika Czerwca '76, zorganizował ogólnopolski zjazd KOWzP w budynku NOT w Radomiu oraz słynne grudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "S" w hali Radoskóru, współorganizował największe w regionie manifestacje, w tym obchody Święta Niepodległości 11 listopada 1981, w trakcie których na rynku starego miasta wobec kilku tysięcy zgromadzonych wygłosił jedno z najostrzejszych publicznych przemówień w okresie Karnawału Solidarności. Internowany 13 Grudnia (Kielce, Radom, Gębarzewo, Bydgoszcz - szpital więzienny oraz Kwidzynie, gdzie został ciężko pobity przez ZOMO i SW). Zwolniony w grudniu 1982. Zmarł nagle 31 stycznia 1983 (w wieku 38 lat), zaledwie miesiąc po opuszczeniu więzienia. 

 

ks. Karłowicz Wacław (1907-2007)

założyciel i proboszcz parafii św. Wacława na Gocławku w Warszawie. Kapelan AK w czasie Powstania Warszawskiego na Starym Mieście (w sierpniu 1944 uratował krzyż Baryczków z płonącej archikatedry). W 1947 razem z innymi kapelanami z czasów wojny zorganizował nieformalny związek pod nazwą "Księża-byli duszpasterze Polski Walczącej", którego był przewodniczącym. Inicjator utworzenia Kręgu Pamięci Narodowej w 1974 i Komitetu Katyńskiego w 1979. Znajomy Leszka Moczulskiego od lat młodzieńczych. 

 

Koleśnik Bernard (ur. 1954)

b. kleryk w seminarium księży sercanów w Stadnikach (zrezygnował z kapłaństwa). Uczestnik ROPCiO. Pozyskany przez SB do współpracy w sierpniu 1978 (rejestrowany jako TW "Marek Walicki"). Wykorzystywany do rozpracowania Leszka Moczulskiego (stąd jego nazwisko widnieje pod Aktem Założycielskim KPN), po Sierpniu - donosił także na "S" (uczestniczył w I Zjeździe "S"). Po Grudniu - internowany. W 1985 wyjechał do Szwecji.

 

Kowalski Włodzimierz

współpracownik KOR (od 1979), działacz "S", mazowieckiego KOWzaP (w grudniu 1981 wybrany na nowego przewodniczącego), w styczniu 1982 - aresztowany. W l. 1982-89 współpracował z NOWA. Wspomnienia.

 

Koźmiński Bogdan

pracownik Warszawskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Żelbet" (kierownik budowy). Od Sierpnia - w "S". Po Grudniu - współpracownik Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Od 1984 - w KPN (szef obszaru I, współredaktor i wydawca pisma "Przyszłość Polski"). W 1991 zrezygnował z działalności politycznej.

 

Krajski Stanisław (ur. 1956)

student filozofii ATK. W 1980 - szef młodzieżówki KPN Obszaru I Centralnego. Po zatrzymaniu przez SB zaprzestał działalności w Konfederacji. 

 

Kraszewski Roman

jego nazwisko widnieje pod Aktem Założycielskim KPN z adnotacją: "nauczyciel, Siedlecko-Podlaska Grupy Ludowo-Narodowa". Nie występuje w Leksykonie Siedleckiej Opozycji Niepodległościowej. Być może jest to pseudonim.

 

Król Krzysztof (ur. 1963)

uczeń LIII LO w Warszawie, potem bezrobotny, w l. 1988-1992 - student prawa i dziennikarstwa UW. Jeszcze przed Sierpniem współpracownik KOR. W okresie Karnawału Solidarności - w FMSz. Od 1981 - w KPN. Drukarz i redaktor pism drugiego obiegu ("Uczeń Polski", "Przegląd KPN", "Strzelec", "Droga", Gazeta Polska"). W l. 1982-1984 jeden z trzech członków konspiracyjnej Rady Politycznej KPN (posługiwał sie pseudonimem "Andrzej Grot"). Na II i III Kongresie KPN (grudzień 1984, luty-marzec 1989) wybrany do Rady Politycznej KPN. W marcu 1985 - aresztowany i skazany w II procesie kierownictwa KPN na 2,5 roku więzienia. Zwolniony we wrześniu 1986. W 1987 założył jawne biuro KPN w mieszkaniu przy ul. Lumumby. W 1989 kandydował z ramienia KPN do Sejmu z Grudziądza. W l. 1991-1997 - poseł KPN z Warszawy (przewodniczący klubu parlamentarnego). Prywatnie - mąż Elżbiety Moskowicz (córki Marii Moczulskiej) - od 1984.

 

Kurowski Stefan (1923-2011)

pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ekonomista. Od 1956 do 1962 uczestniczył w spotkaniach Klubu Krzywego Koła. W 1957 współtworzył pismo „Za i Przeciw”. Od 1963 był związany z Klubami Inteligencji Katolickiej. Od 1972 do 1976 był ekspertem ekonomicznym koła poselskiego Znak. Od 1977 do 1980 publikował (zwykle pod pseudonimami, np. "Walenty Niedbał") w niezależnych pismach („Głos”, „Opinia” i „Droga”). Wieloletni współpracownik Leszka Moczulskiego. Figuruje pod Aktem Założycielskim KPN jako "Krzysztof Ostaniec". Po Sierpniu - doradca "S". W grudniu - internowany (do kwietnia 1982).

 

Lancman Krzysztof (1958-2023)

pracownik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W l. 1983-1986 działał w Międzyzakładowym Porozumieniu Solidarności „Unia", następnie należał do grupy politycznej „Niezawisłość", która w 1987 r. połączyła się z Konfederacją Polski Niepodległej. Był szefem technicznym warszawskiego Wydawnictwa Polskiego. Relacja

 

Łojek Jerzy (1932-1986)

pracownik Instytutu Badań Literacki PAN, od 1982 - na emeryturze. Jeszcze przed Sierpniem współpracował KPN. W Grudniu - na krótko internowany. 

 

Mazurkiewicz Stanisław (1964-2006)

student prawa UW. Wnuk płk. Jana Mazurkiewicza - "Radosława". Stanisław Mazurkiewicz w l. 1986-1990 działał w KPN (w l. 1989-1990 był szefem okręgu warszawskiego). Współtwórca Organizacji Akademickiej "Orzeł Biały" oraz pisma o tej samej nazwie. W l. 1988-1989 prowadził półjawny punkt kolportażowy wydawnictw KPN na UW. Od 1992 - w Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej.

 

Melak Andrzej (ur. 1944)

technik ekonomista, pracownik Domów Centrum w Warszawie, od 1982 - taksówkarz. Uczestnik Kręgu Pamięci Narodowej, Komitetu Katyńskiego, członek KPN (od 1980). Wraz z braćmi odszedł z KPN w 1984 i w 1985 przystąpił do PPN.

 

Melak Arkadiusz (1951-2011)

uczestnik Kręgu Pamięci Narodowej, Komitetu Katyńskiego, członek KPN (od 1980). Główny wykonawca Krzyża Katyńskiego, który stanął 31 lipca 1981 w "dolince katyńskiej" na wojskowych Powązkach. W maju 1982 internowany (Białołęka, Załęże, Uherce), zwolniony 24 grudnia 1982. Wraz z braćmi odszedł z KPN w 1984 i w 1985 przystąpił do PPN.

 

Melak Stefan (1946-2010)

pracownik Funduszu Wczasów Pracowniczych, od 1982 - pracował dorywcze (m.in. jako przewodnik po Zamku Warszawskim). Współzałożyciel Kręgu Pamięci Narodowej i Komitetu Katyńskiego. Od 1980 - członek KPN (w l. 1980-81 redaktor "Gazety Polskiej" i "Niepodległości", po aresztowaniu Stańskiego - szef Obszaru I), członek "S". 31 lipca 1981 kierował akcją postawienia Krzyża Katyńskiego w "dolince katyńskiej" na wojskowych Powązkach. Jako wiceprzewodniczący Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego brał udział w I zjeździe "S". W Grudniu - internowany. Zwolniony z obozu (w październiku 1982). W grudniu 1984 odszedł z KPN. Od stycznia 1985 - w PPN. 

 

Mizikowski Jan (1931-1999)

adwokat w Węgrowie. Od 1976 współpracownik KOR, później także ROPCiO. W 1977 - współzałożyciel Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej, która w 1979 weszła w skład KPN. Od Sierpnia do Grudnia jako prawnik aktywnie współpracował ze strukturami NSZZ "S" RI w województwach: siedleckim i bialsko-podlaskim. 13 Grudnia internowany (w Białej Podlaskiej, Włodawie i Załężu k. Rzeszowa). Zwolniony w październiku 1982. Od 1985 szef KPN w Siedlcach i Białej-Podlaskiej. W l. 1991-1993 - poseł KPN z Siedlec (w 1992 przeszedł do Ruchu dla Rzeczpospolitej).

 

Moczulski Leszek (ur. 1930)

szczegółowy życiorys

 

Moczulska Maria (ur. 1938)

pracownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy w Warszawie (asystent techniczny) oraz Przychodni Przeciwgruźliczej. Prywatnie - żona Leszka Moczulskiego. Współpracownik ROPCiO, członek KPN oraz KOWzaP (członek Ogólnokrajowej Rady Koordynacyjnej KOWzaP). Uczestnik głośnego protestu głodowego w hucie Baildon (1-21 czerwca 1981). W l. 1981-1986, gdy Leszek Moczulski przebywał w więzieniu, w sposób nieformalny koordynowała działalność poszczególnych ogniw KPN.

 

Nowicki Robert (ur. 1963)

uczeń, potem student. W styczniu 1982 zatrzymany za rozklejaniu na murach ulotek, w marcu tego roku skazany (wyrok w zawieszeniu). W l. 1987-1988 wydawca pisma "Słowo Niepodległe", współtwórca Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej (1987-1989).

 

Pawelec Józef (ur. 1934)

pracownik naukowy WAT (dr hab.), płk LWP. Jawny członek antykomunistycznej grupy utworzonej w 1988 przez oficerów LWP pn. Stowarzyszenie Patriotyczne Viritim. W l. 1991-1993 poseł na Sejm z listy krajowej KPN.

 

Pawlak Mieczysław (ur. 1941)

ogrodnik (studia na SGGW w Warszawie). Po Sierpniu w "S". Po 1989 związany z KPN. W 1991 wybrany na posła z listy KPN w okręgu - Ostrołęka. Po 1992 przeszedł do PSL-PL.

 

Pawłowicz Jacek (ur. 1963)

uczeń, od 1982 - pracownik Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku oraz kilku innych zakładów pracy. W 1981 przewodniczący Organizacji Młodzieżowej KPN w Płocku, wydawca pisma „Młody Konfederat”. Po Grudniu - działacz podziemnej "S". W kwietniu 1983 aresztowany za działalność podziemną, zwolniony w lipcu 1983 na mocy amnestii. W 1987 - szef okręgu płockiego KPN, wydawca pisma "Wiarus". Pod koniec 1987 wystąpił z KPN i przeszedł do PPS. 

 

Piekart Ryszard (ur. 1937)

pracownik fizyczny w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” w Siedlcach. Od połowy lat 70. - druk i kolportaż bibuły. Uczestnik Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej i Podlaskiej Grupy Niepodległościowej. Członek - założyciel KPN (pod aktem założycielskim KPN figuruje jako "Roman Kossowski"). Po Sierpniu - w "S". Po Grudniu - internowany. Za próbę zorganizowania strajku w ZPD „Karo” i zredagowanie „Odezwy do Załogi” w czasie internowania został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. W sierpniu 1982 ciężko pobity przez ZOMO i SW w ośrodku internowania w Kwidzyniu. Przebywał przez wiele miesięcy w szpitalu. Nigdy już nie powrócił do zdrowia - został inwalidą II grupy. 

 

Pietrzyk Katarzyna (ur. 1966)

studentka prawa na UW. Uczestniczka Organizacji Akademickiej Orzeł Biały, która od 1987 należała do KPN. Współzałożycielka pisma "Orzeł Biały" (od 1989 - redaktor naczelna). W l. 1991-1993 posłanka KPN wybrana z listy krajowej.

 

Podkowiński Zdzisław (ur. 1949)

pracownik Zakładów Garbarskich w Radomiu, od 1983 - taksówkarz. Po Sierpniu - w "S", KPN (szef okręgu radomskiego) i KOWzaP. W Grudniu internowany (do października 1982). Od 1990 - dyrektor BIP KPN.

 

Porębski Marek

warszawski student (znajomy Matyldy Sobieskiej). Członek-założyciel KPN. Brak bliższych danych.

 

Rossa Grzegorz (ur. 1960)

student fizyki UW, od 1985 - technolog w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych Cemat. Od 1979 - w KPN. Po Sierpniu - także w NZS, od 1985 - w podziemnej "S". W Grudniu - internowany (Białołęka, Strzebielinek) - do listopada 1982. W okresie pobytu Leszka Moczulskiego na wolności pełnił funkcje jego ochroniarza. 

 

Różycka Barbara (1946-2009)

geodetka. Siostra Marii Moczulskiej. Współpracowała z ROPCiO, od 1979 - w KPN. W Grudniu - internowana (Olszynka Grochowska, Gołdap, Darłówek). W l. 1991-1993 - posłanka na Sejm z listy KPN.

 

Sobieraj Andrzej (ur. 1946)

pracownik Radomskiej Fabryki Wyrobów Emaliowanych. Od Sierpnia w "S" (członek Komisji Krajowej), KOWzaP i KPN. Przewodniczący zespołu prowadzącego rozmowy ze stroną rządową w sprawie Radomskiego Czerwca '76. Jeden z organizatorów ogólnopolskiego spotkania KOWzaP w Radomiu. 13 Grudnia internowany (do grudnia 1982). W maju 1983 ponownie aresztowany za zorganizowanie w Radomiu manifestacji 3 maja, zwolniony w lipcu tego roku na mocy amnestii. W l. 1983-1991 na emigracji w Australii.

 

Sobieska Matylda (ur. 1959)

studentka Politechniki Warszawskiej. Współpracownik ROPCiO (m.in. druk ulotek). Zatrzymana 11 listopada 1978 za udział w manifestacji w Warszawie. Członek-założyciel KPN. 1 września 1979 jako pierwsza wyszła z warszawskiej katedry z biało-czerwoną flagą i w gronie zwolenników KPN przeszła pod Grób Nieznanego Żołnierza. Zwerbowana przez SB (TW "Andrzej") 11 listopada 1979 i wykorzystywana do rozpracowania środowiska RMP (była narzeczoną Aleksandra Halla).

 

Sońta Dariusz (ur. 1965)

student historii UW. Działacz podziemnego NZS i KPN. W l. 1991-1993 poseł KPN z Radomia.

 

Stachnik Tadeusz (1927-?)

żołnierz AK, więzień stalinowski. Współpracownik SB (jako TW „Miecz”, „Tarcza”, „Tarnowski” i „Radwański”). Donosił kolejno na KOR, ROPCiO, KPN, "S" i ks. Jerzego Popiełuszkę współpracując z każdą z tych organizacji (m.in. jego nazwisko widnieje pod Aktem Założycielskim KPN) i zaprzyjaźniając się z ks. Jerzym Popiełuszką. 

 

Stański Tadeusz (ur. 1943)

prawnik, zatrudniony w Wydawnictwie PAX. W l. 1974-1978 działacz PAX (przewodniczący oddziału wojewódzkiego w Siedlcach, usunięty za próbę uniezależnienia PAX-u od PZPR). Członek-założyciel KPN i jeden z najaktywniejszych jej działaczy - od 1979 członek Rady Politycznej i członek (C)KAB. Wiosną 1980 - jeden z 8 kandydatów KPN w wyborach do Sejmu. Aresztowany w listopadzie 1980, zwolniony w czerwcu 1981, ponownie aresztowany w lipcu 1981. W I procesie KPN skazany (w październiku 1982) na 5 lat pozbawienia wolności. Zwolniony z Barczewa latem 1984. Jesienią 1984 odszedł z KPN, w styczniu 1985 - współzałożyciel PPN. Wspomnienia.

 

Stolarski Dariusz (1965-1993)

członek KPN i FMW. Od 1990 dyrektor biura KPN w Płocku, od 1991dyrektor biura poselskiego posła KPN Michała Tokarzewskiego. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 16/17 października 1993 r.

 

Szomański Andrzej (1930-1987)

historyk, publicysta (1957-1974 - "Za i Przeciw", 1974-1981 - "Stolica"). Wg przesłanego w 1978 do Londynu oświadczenia płk. Wincentego Kwiecińskiego Szomański był w AK od kwietnia 1944 i brał udział w Powstaniu Warszawskim jako łącznik poczty polowej w batalionie "Ruczaj" (ps. "Żuraw"). W 1950 aresztowany za działalność w Organizacji Bojowej Narodu/Bojowej Organizacji Narodowej i skazany na 7 lat. Zwolniony na mocy amnestii w 1955. Absolwent historii UW. Autor książek: "Wichrom naprzeciw: Dionizy Czachowski" (1960) oraz "Walecznych tysiąc..." (1968). Od lat 60 w nn (członek Konwentu). Od stycznia 1976 ewidencjonowany przez SB jako TW "Historyk". Uznany przez SB za nieszczerego, w październiku 1978 odmówił dalszej współpracy. Uczestnik ROPCiO. Członek-założyciel KPN, podpisany jako "Zdzisław Kutnowski" (członek Rady Politycznej, szef obszaru I). Współredaktor pism "Opinia", "Droga", "Gazeta Polska". Publikował pod pseudonimem "Mieczysław Zułowski". Po Grudniu - ukrywał się. Aresztowany w marcu 1985. W II procesie kierownictwa KPN skazany na 2 lata więzienia. Zwolniony latem 1986. Po wyjściu na wolność nie odzyskał zdrowia i wkrótce zmarł. Zob. materiały nt. Andrzeja Szomańskiego opublikowane po jego śmierci w "Gazecie Polskiej" oraz w "Świcie Niepodległości"

 

Tokarzewski Michał (ur. 1957)

warszawski chirurg. W l. 1991-1993 poseł KPN wybrany z Płocka.

 

Troszkiewicz Piotr (ur. 1966)

jako uczeń szkoły podstawowej - współpracownik "S", KOWzaP i KPN w Siedlcach. W l. 1982-1986 - uczeń LO oo. Pijarów w Krakowie i łącznik między strukturami KPN w Siedlcach i w Krakowie. Od 1985 - w PPN. 3 maja 1985 ciężko pobity przez ZOMO po mszy świętej na Wawelu. 

 

Urbankowski Bohdan (1943-2023)

poeta, dramaturg, twórca ruchu Nowego Romantyzmu. Współpracował z warszawską KPN jeszcze przed Sierpniem i przez całe lata 80. (publikacje w wydawnictwach drugiego obiegu, m.in. "Przyszłość Polski", "Konfederata"). Doradca ds. kultury i wychowania w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. W 1993 kandydat do Senatu z listy KPN. Wspomnienia

 

Wilk Apolinary (1923-?)

uczestnik Powstania Warszawskiego. Uczestnik ROPCiO, członek-założyciel KPN. Współpracował z SB jako TW "Zenon".

 

Woźniak Jerzy (ur. 1969)

uczeń Liceum Księgarskiego w Warszawie. Założyciel grupy i pisma "Świt Niepodległości". W KPN od 1986 (w l. 1987-1988 w warszawskim KAB-ie). W 1989 - współorganizator Związku Strzeleckiego. W 1990 wycofał się z działalności politycznej, ale w 1993 kandydował z ramienia KPN do Sejmu w województwie ostrołęckim. Wspomnienia

 

ks. Zych Sylwester (1950-1989)

w maju 1981 rozpoczął pracę w Grodzisku Mazowieckim. W marcu 1982 został aresztowany, gdyż przechowywał w swoim mieszkaniu pistolet, który grupa młodych chłopców zabrała śmiertelnie przez nich postrzelonemu sierż. Karosowi. W pokazowym procesie został skazany na 4 lata (Sąd Najwyższy podwyższył potem wyrok do 6 lat) za rzekomą przynależność do związku zbrojnego i nielegalne przechowywanie broni. W areszcie spotkał m.in. z Leszka Moczulskiego. Opowiadał mu o zapowiedzi zemsty, którą obiecała mu SB. Po wyjściu na wolność w 1986 związał się z KPN - był jej kapelanem (m.in. odprawił mszę 4 lutego 1989 przed rozpoczęciem III kongresu partii). 12 lipca 1989 znaleziono jego zwłoki na dworcu PKS w Krynicy Morskiej (zmasakrowana twarz, złamane 4 żebra, 54 inne rany i obrażenia). Sprawców nie wykryto do dzisiaj.

 

Źródła:

 • Anusz Andrzej, Perzyna Łukasz, Konfederacja. Rzecz o KPN. Warszawa 2009.  

 • Branach Zbigniew, Księża niezłomni: Ostatni akord nieznanych sprawców, "Nasz Dziennik", 5-6 maja 2007 r.

 • Domagalski Włodzimierz, Konfederacja Polski Niepodległej na Mazowszu w latach 1979-1989, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011. 

 • Domagalski Włodzimierz, NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

 • Internetowa Encyklopedia Solidarności

 • Iwański Andrzej, Wspomnienie o Andrzeju Szomańskim, "Gazeta Polska" nr 311/312

 • Jawnie i w podziemiu. Wspomnienia ludzi "Solidarności" regionu radomskiego (1980-1989). Wstęp, wybór źródeł i opracowanie Konrad Słowiński. Lublin, 2010. 

 • Noszczak Bartłomiej, Bez happy endu? Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1989/1990. [w:] Federacja Młodziezy Walczącej 1984-1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015. 

 • Olko Tomasz, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem "Solidarności", Siedlce 2010. 

 • Opozda Piotr, Bez aliansów. Przyczynek do historii Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie, Kraków 2009.

 • Pawłowicz Jacek, Konfederacja Polski Niepodległej - Okręg Płock, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

 • Pawłowicz Jacek, NSZZ "Solidarność" organizacja regionu płockiego,  [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010. 

 • Wierzbicki Marek, NSZZ "Solidarność" region Ziemia Radomska, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010. 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.