Strona główna
Dokumenty KPN
Leszek Moczulski
Inne dokumenty
Historia KPN
Procesy polityczne
Encyklopedia KPN
Czytelnia bibuły
Wspomnienia
Opracowania nt. KPN
Kadrówki
Forum
Kontakt

Procesy polityczne działaczy KPN

I proces kierownictwa KPN (1981-1982)

Kalendarium

 • 29 sierpnia 1980 - aresztowanie Leszka Moczulskiego i Tadeusza Stańskiego;

 • 30 sierpnia 1980 - przedstawienie Moczulskiemu zarzutów;

 • 1 września 1980 - zwolnienie Moczulskiego i Stańskiego po podpisaniu Porozumień Sierpniowych;

 • 23 września 1980 - ponowne aresztowanie Moczulskiego i przedstawienie mu kolejnych zarzutów;

 • 13 listopada 1980 - ponowne aresztowanie Stańskiego a także Zygmunta Goławskiego;

 • 6 grudnia 1980 - aresztowanie Tadeusza Jandziszaka, Krzysztofa Bzdyla i Jerzego Sychuta;

 • 7 grudnia 1980 - zawieszenie działalności KPN;

 • 10 grudnia 1980 - uchwała KKP NSZZ "S" o powołaniu KOWzaP;

 • 7 stycznia 1981 - aresztowanie Marka Lachowicza;

 • 23 stycznia 1981 - aresztowanie Romualda Szeremietiewa;

 • 5 lutego 1981 - przedstawienie 4 podejrzanym (Moczulskiemu, Szereremietiewowi, Stańskiemu i Jandziszakowi) kolejnych, cięższych zarzutów (przygotowanie do obalenia przemocą ustroju PRL);

 • 6 lutego 1981 - wyłączenie do odrębnego postępowania spraw przeciwko 4 pozostałym podejrzanym: Goławskiemu, Bzdylowi, Sychutowi oraz Lachowiczowi (śledztwa pko Goławskiemu, Sychutowi i Lachowiczowi umorzono 31 stycznia 1983; Bdzyla skazano po 13 Grudnia za organizacje strajku w krakowskim MPK);

 • luty-marzec 1982 - powstanie pierwszych regionalnych KOWzaP-ów (najwcześniej - przy ZR Mazowsze z inicjatywy Marii Moczulskiej);

 • 6 marca 1981 - wniesienie do sądu aktu oskarżenia przeciwko 4 osobom (podprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie Tadeusz Gonciarz);

 • 27 kwietnia 1981 - sąd wojewódzki zwrócił prokuratorowi akta celem uzupełnienia;

 • 29 maja 1981 - Sąd Najwyższy nakazał sądowi wojewódzkiemu rozpatrzenie sprawy;

 • maj/czerwiec 1981 - eskalacja protestów regionalnych KOWzaP-ów;
  5 czerwca 1981 - zwolnienie Moczulskiego, Szeremietiewa, Stańskiego, Goławskiego i Jandziszaka (wcześniej zwolniono Sychuta i Bzdyla);

 • 15 czerwca 1981 - początek jawnego procesu przed sądem cywilnym;

 • czerwiec 1981 - spotkanie Breżniew - Kania ("Towarzyszu Kania, jak długo będziecie się guzdrać z tym Moczulskim?" - "Będziemy go sądzić zgodnie z prawem i posadzimy ponownie do wiezienia. Otrzyma to, na co zasłużył");

 • 12 czerwca 1981 - zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości (Jerzego Bafię zastąpił Sylwester Zawadzki);

 • 2 lipca 1981 - zmiana przewodniczącego składu sędziowskiego w procesie KPN (Czesława Szabłowskiego zastąpił Janusz Jankowski);

 • początek lipca 1981 - kolejna rozmowa Breżniewa z Kanią, w trakcie której gensek zapytał o zwolnienie Moczulskiego ("Zaskakujące było zwolnienie z więzienia Moczulskiego. Jeżeli bez zgody kierownictwa, to znaczy, że ono nie panuje nad sytuacją" - "Moczulski został zwolniony z własnej inicjatywy sądu. Zareagowaliśmy...");

 • 9 lipca 1981 - ponowne aresztowanie Moczulskiego, Szeremietiewa i Stańskiego;

 • sierpień 1981 - trzecia rozmowa Breżniewa z Kanią nt. Moczulskiego ("Nie można pozwalać przeciwnikowi na inicjatywę" - "Przyznaję, że niedobrze się stało, że Moczulski został zwolniony, ale znów siedzi i proces będzie trwał");

 • 22 sierpnia 1981 - uchylenie tymczasowego aresztowania wobec Lachowicza;

 • 14 września 1981 - ponowne uchylenie aresztów oskarżonym przez sąd wojewódzki, wobec natychmiastowego zażalenia prokuratora Sąd Najwyższy zawiesił wykonanie tego postanowienia, a następnie je uchylił;

 • 6 listopada 1981 - ponowne uchylenie aresztów przez sąd wojewódzki i ponowna zmiana tej decyzji przez Sąd Najwyższy;

 • 16 grudnia 1981 - aresztowanie Jandziszaka;

 • 21 grudnia 1981 - przekazanie sprawy sądowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego (zgodnie z dekretem o stanie wojennym);

 • 22 lutego 1982 - rozpoczęcie procesu przed sądem wojskowym;

 • sierpień 1982 - emisja w radio i telewizji spreparowanego nagrania rozmowy Marii Moczulskiej z Aleksandrem Pruszyńskim w celu zdyskredytowania liderów KPN;

 • wrzesień/październik 1982 - ostatnie słowa oskarżonych;

 • 8 października 1982 - wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazujący przywódców KPN;

 • 1 lipca 1983 - wyrok Sądu Najwyższego utrzymujący w mocy wyrok sądu I instancji;

 • 6 sierpnia 1983 - zarządzenie wykonania kary w ZK Barczewo;

 • 3 sierpnia 1984 - postanowienie sądu WOW o zwolnieniu Moczulskiego w związku z amnestią;

 • 4 sierpnia 1984 - zwolnienie Moczulskiego z Barczewa (jako ostatniego z czwórki skazanych).

 

 

 

 

 

Wortal Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.