Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar X 

Pobudka (Rzeszów - Przemyśl) 

 1. "Pobudka" nr 1 ([listopad?] 1988)

 •  Artykuł wstępny Redakcji (s. 1)
 • Góry i ludzie - Kazimierz Ivosse (s. 1-2)
 • ZSRR widziany od kuchni - Tadeusz Korab (s. 3)
 • Czesław Miłosz o Polsce XX-lecia (s. 4-6)
 • III Kongres KPN - tezy programowe zgłoszone przez delegatów wschodniej Polski KPN (s. 4-6)
 1.  "Pobudka" nr 2 (1988 [styczeń 1989])

 •  O wolność, całość i niepodległość 1863-1865 - Stanisław Kościesza (s. 1-4)
 • Czy pozostanie po nas radioaktywne dziedzictwo? - Wiktor (s. 1, 4-5)
 • Informacje (s. 6)
 • [Informacje o śmierci b. żołnierzy AK - członków KPN] (s. 6)
 1. "Pobudka nr 3-4 ([luty] 1989] brak s. 4!

 • III Kongres KPN - Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (s. 1-6)
 • III Kongres KPN - Dariusz Wójcik (s. 7-8)
 1. "Pobudka" nr 5-6 ([marzec] 1989)

 • "Szczury" - Andrzej T. Mazurkiewicz (s. 1-3)
 • Korespondencja własna z RFN - Kazimierz Ivosse (s. 1, 3-4)
 • Ściśle tajne. Dla aktywu PZPR (s. 1, 4-7)
 • Informacje (s. 8)
 1. "Pobudka" nr 7 (1989)

 • Władze RP na wychodźstwie (s. 1-2)
 1. "Pobudka" nr 7[bis] ([czerwiec] 1989)

 • 10 lat KPN (s. 1-3)
 • Kim jest Jaruzelski? (s. 3-4)
 • Kolejny mord [Robert Możejko] (s. 4)
 • [Nie trzeba więcej... - wiersz] (s. 4)
 • Fragment książki ks. Huberta Czumy "Młodzi wobec komunizmu"] (s. 4-5)
 • Kiedy nastepne rozdanie? - Paweł Niemkiewicz (s. 5-6)
 • Z kart historii - Zbigniew Piskorz (s. 6)
 • Listy do Redakcji. Co robić? _ Rolnik (s. 6)
 • Stary portfel - Emerytka (s. 7)
 • Informacje (s. 7-8)
 1. "Pobudka" nr 8 ([lipiec]1989)

 • [O kolejnym zamordowanym księdzu - ks. Sylwestrze Zychu] - Redakcja (s. 1)
 • ["I przyszli..." - wiersz Teresy Boguszewskiej] (s. 1)
 • Prezydent - czyli koniec ery Solidarności - Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (s. 2)
 • [Dedykacja dla senatora "S" Stanisława Bernatowicza, który głosował za Jaruzelskim] (s. 2)
 • Rewolucja - Słąwomir Mrożek (s. 3)
 • Strategia działań KGB - Aleksy Myagakow (s. 3-5)
 • Na marginesie (s. 5)
 • Siedząc w kawiarni - Dariusz Fudali (s. 5-6)
 • Informacje (s. 6)

"Pobudka" nr 9-10 - brak

 1. "Pobudka" nr 11-13 ([wrzesień-listopad] 1989)

 • Program gospodarczy KPN (s. 1-3)
 • Oświadczenie Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej [dotyczy redukcji i wycofania obcych wojsk z terytorium Polski] (s. 4-5)
 • Zmierzch bogów - Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (s. 5-6)
 • 17 września 1989 - wiece KPN w Jarosławiu i w Przemyślu (s. 6)
 • Mój komentarz. KPN nie będzie się rejestrować - Krzysztof Król (s. 7)
 • Bez komentarza [okupacje budynków PZPR i jej przybudówek przez KPN] (s. 7-8)
 • Informacje (s. 8)
 1. "Pobudka" nr 14 ([styczeń-marzec] 1990)

 • Cena prawdy [o Zbigniewie Tokarczyku - zamordowanym przez SB w 1984 r. działaczu KPN] - Redakcja (s. 1-2)
 • Moim zdaniem. Albert Rzeszowski (s. 2)
 • Żegnaj "Iwanie" [usunięcie "pomnika wdzięczności" z Jarosławia] (s. 2)
 • Manewry W. J. - Zbigniew Piskorz (s. 3)
 • Informacje (s. 4)

"Pobudka" nr 15-16 - brak

 1. "Pobudka" nr 17 (1990)

 • Kwadratura koła (s. 1-2)
 • Skandal (s. 1)
 • Rosyjska FBI - Tomasz Twardowski (s. 2)
 • Rosja pod rządami "Ludu" (s. 3-4)
 • Wywiad z Marią Moczulską (s. 4-5)
 • Konstruktywne pytanie do konstruktywnej opozycji - Zbigniew Piskorz (s. 5)
 • Samorządy terytorialne - w zasadzie tak, ale... - Albert Rzeszowski (s. 6)
 • Listy do Redakcji (s. 7)
 • Na łamach prasy niezależnej. Profanacja (s. 8)
 • Czy komunisci oddali władzę? - Albert Łepecki (s. 8)
 1. "Pobudka" nr 18 (1990)

 • Spis treści (s. 1)
 • Bez kompromisu i zakłamania... - Włodzimierz Kalicki (s. 1-2)
 • Nie liczcie na pomoc Zachodu. Lubimy was, ale pozostaniemy widzami [wywiad z Guy Sormanem] (s. 2-3)
 • Podanie (s. 2)
 • Rządo-wizja - Zbigniew Piskorz (s. 3)
 • Władza a młode pokolenie - Tadeusz Szczudłowski (s. 3)
 • Adam Michnik - Ibis (s. 3)
 • Alternatywa dla Balcerowicza (s. 4)
 • Socjaldemokracja. Wyjątek z prywatnych rozmyslań Macieja Radwana Rybińskiego (s. 4)
 • Powstanie Warszawskie a plany Stalina. T. Żenczykowski - Samotny bój Warszawy (s. 4)
 • ["Czekamy na ciebie - czerwona zarazo..." - wiersz] (s. 5)
 • Apologeta socjalizmu - Tadeusz Mazowiecki - Wasz Roben (s. 6)
 • Bułgarska Mafia - Tomasz Twardowski (s. 6)
 • Przyspieszenie (s. 7)
 • Prywatyzacja (s. 7)
 • Konkurs - Redakcja (s. 7)
 • Mistrz Dialektyki [o słowach Zbigniewa Brzezińskiego] (s. 8)
 • Onyszkiewicz kocha Sowietów ["obecność wojsk sowieckich w Polsce jest niezbędna"] (s. 8)
 • Dwa pogrzeby [pomordowanych w 1945 akowców i agenta NKWD] (s. 8)
 • Znasz li ten kraj... (s. 8)
 • Terenowe biura KPN [adresy w Jarosławiu, Przemyślu i w Rzeszowie] (s. 8)