Strona główna
Dokumenty KPN
Leszek Moczulski
Inne dokumenty
Historia KPN
Procesy polityczne
Encyklopedia KPN
Czytelnia bibuły
Wspomnienia
Opracowania
Kadrówki
Forum
Kontakt

Emcyklopedia KPN

Obszar dziewiąty

Pisma

 • "Biuletyn Informacyjny Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania" (1981)
  pismo Regionalnego KOWzaP-u w Gdańsku wydawane nieregularnie od 26 kwietnia do 28 listopada 1981 (9 numerów plus jeden numer specjalny). Redakcja: Stefan Dydycz (redaktor naczelny 1-7), Henryk Dzwonkowski (redaktor naczelny 8-9), Krzysztof Dowgiałło, Jan Janczewski, J. Krawczyk, Anna Marszewska, Zofia Orłowska, Krystyna Ostrowska, Dorota Wciorka, R. Zatorski. Zob. Wirtualna Czytelnia Bibuły

 • "Informator Konfederatów - Niepodległość (1990)
  pisemko KPN województwa słupskiego. Ukazały się co najmniej 2 numery (4-6 stron). Zob. Internetowa Czytelnia Prasy KPN.

 • "Konfederata Gdański" (1988)
  pisma KPN Okręg Gdański. Wydano co najmniej 1 numer (w październiku 1988)

 

Źródła: 

 • Biernacki Leszek, Kazański Arkadiusz, NSZZ "Solidarność" Region Gdański, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3. Polska północna, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

 • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

 • Polak Wojciech, Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy do końca 1989 r.; [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

 • Waligóra Grzegorz, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006.

 • Wąsowicz Jarosław, Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989, Gdańsk 2012.

 

 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.