Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowa czytelnia podziemnej prasy KPN

Pisma centralne

"Droga" - pismo ROPCiO, KPN (1978-1989)

"Droga" - 1978-1980 
"Droga" - 1984-1989

 1. "Droga" nr 14-15 (lipiec-grudzień 1984)

 • Uroczystości 11 listopada (s. 2)

 • Podziękowania (s. 2)

 • Polski węzeł do rozwiązania lub rozcięcia. Konkurs "Drogi" - Redakcja "Drogi" (s. 2)

 • Zbrodnia (s. 3-4)

 • Klepsydra ks. Jerzego Popiełuszki (s. 4)

 • Oświadczenie Przewodniczącego RP KPN Leszka Moczulskiego z 31 X 1984 (s. 5)

 • W obronie pracy, przeciw komunizmowi - Krzysztof Król (s. 5-11)

 • Sytuacja - Leszek Moczulski (s. 12-19)

 • Wódz. Rzecz o Józefie Piłsudskim - Konrad Libicki (s. 20-22)

 • Trzy horyzonty - Leszek Moczulski (s. 23-28)

 • Nowe pozycje Wydawnictwa Polskiego (s. 28)

 • Geopolityka. ZSRR przed Wielkim Zwrotem, cz. 1. (s. 29-33)

 • Między Rosją a Polską, cz. 2. (s. 33-36)

 • Samokształcenie. Człowiek integralny (s. 37-39)

 • Spis treści (s. 40)

 1. "Droga" nr 16 (kwiecień 1985)

 • "Z kurzem krwi bratniej...". W stulecie Powstania Styczniowego. Ks. Stefan

 • Kardynał Wyszyński. 27 I 1963 (s. 3-5)

 • Komunikat. Z upoważnienia RP KPN Andrzej Grot (s. 6)

 • Uchwała polityczna II Kongresu KPN (s. 6-13)

 • Memorandum. Rada Polityczna KPN (s. 14)

 • Jałta, Zachód i my (s. 15-24)

 • Komunikat z konferencji jałtańskiej (s. 25-27)

 • Sprawa polska: ewolucja czy eksplozja? Generał Alexander Haig (s. 27-32)

 • Wolność zwycięży. Przemówienie Ronalda Reagana z 17 VIII 1984 r. na śniadaniu wydanym na część delegacji Armii Krajowej i Kongresu Polonii Amerykańskiej (s. 32-36)

 • Polska może ubiegać sie o członkostwa w MFW. Fragment wypowiedzi zastępcy rzecznika Departamentu Stanu USA - Romberga (s. 36-37)

 • Zwyciężyłeś - zwyciężaj. Kazanie ks. Jana Umińskiego (s. 37-40)

 • Jacy jesteśmy? Jacy winniśmy być? Analiza ankiety przeprowadzone w środowisku lubelskiej inteligencji pracującej, studentów, służby zdrowia w okresie sierpień-wrzesień 1984 (s. 41-45)

 • Terroryzm nierozumu. Streszczenie poglądów Maurycego Mochnackiego (s. 46-50)

 • "Lekcja", "Nie ma prawa" - wiersze Radosława Sarneckiego (s. 50)

 • Spis treści (s. 52)

 • Dodatek. Aresztowanie członków Rady Politycznej KPN w marcu 1985 r.

 1. "Droga" nr 17 (lipiec 1985)

 • Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej (s. 2)

 • Geneza Powstawania Warszawskiego. Kazimierz Pluta Czachowski (s. 3-5)

 • ... (Byłeś jak wielkie stare drzewo). Krzysztof Kamil Baczyński (s. 6)

 • Jaka przyszłość? Fragmenty wypowiedzi jednego z czołowych przywódców KPN z lutego 1985 r. (s. 6-11)

 • Represje. Listy Krzysztofa Króla do arcybiskupa Dąbrowskiego oraz korespondentów prasy zagranicznej w PRL a także Grzegorza Rossy do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie (s. 12-16)

 • Kromka chleba. Kazanie ks. Jana Umińskiego na Boże Ciało 1984 (s. 16-18)

 • Strategia zwycięstwa czy strategia kapitulacji? Ignacy Łoziński. Przedruk z "Polityki Polskiej" (s. 19-45)

 • ... ("Tak jak co dzień wstaję rano"). Wiersz (s. 45)

 • Dojrzałość i zdziwienie. Maciej Karwowski (s. 46-50)

 • Nowa pozycja Wydawnictwa Polskiego (s. 50)

 • c.d. Deklaracji ideowej (s. 51)

 • Spis treści (s. 52)

 • Dodatek. Esej czerwcowy. Agnieszka

 1. "Droga" nr 18 (wrzesień 1985)

 • Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej (s. 2)

 • Wybory - tak! Fikcja - nie! (s. 3-9)

 • Odezwa KPN. CKAB KPN, 22 VII 1985 (s. 9-10)

 • Polskie sierpnie. Kazanie ks. Jana Umińskiego, 13 VII 1985 (s. 10-14)

 • 17 września 1939. Przedruk z książki Leopolda Jerzowskiego "Agresja 17 września 1939 (s. 14-24)

 • Przemówienie Władysława Brulińskiego w Katedrze Białostockiej (s. 24-26)

 • W cieniu Antychrysta. Bogdan Ślązak (s. 27-33)

 • Represje. Komunikat nr 11 Diecezjalnego Biura Prasowego - dotyczy rozprawy sądowej przeciwko wikariuszom włoszczowskim (s. 33-36)

 • W odpowiedzi na apel. KAB okręgu 16 Łódź (s.36-37)

 • Do i od Redakcji. Maciej Jerzewski, Redakcja (s. 37-41)

 • List ze Szwecji (s. 41-42)

 • Wydawnictwo Polskie. Znaczki, proporczyki, publikacje (s. 42-50)

 • c.d. Deklaracji ideowej (s. 51)

 • Spis treści (s. 52)

 1.  "Droga" nr 19 (grudzień 1985-styczeń 1986)

 • Życzenia noworoczne i horoskop konspiratora (s. 2)

 • Na drogach polskiej rewolucji antykomunistycznej. Paulina i Paweł Winnogórscy (s. 3-9)

 • Represje. List Eugeniusza Matyjasa i Romualda Szeremietiewa do Prymasa Glempa z 26 VIII 1985 (s. 9-11)

 • Informacja prasowa. Dot. śmierci Joanny Kempińskiej w Bytomiu (s. 11)

 • Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie (s. 11-12)

 • Problemy odzyskania niepodległości. Wywiad Leszka Moczulskiego dla red. A. Pruszyńskiego z 7 X 1984 (s. 13-17)

 • Nowe pozycje Wydawnictwa Polskiego (s. 17)

 • Traktat o lewicy. Piotr Wierzbicki. Fragment książki "Myśli staroświeckiego Polaka"  (s. 18-32)

 • Metropolita Andrzej Szeptycki w służbie jedności Kościoła Chrystusowego (s. 33-49)

 • Deklaracja zagranicznego przedstawicielstwa Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej (s. 49-50)

 • Upoważnienie. Dokument wystawiony przez CKAB dla Pawła Wielechowskiego (s. 51)

 • Spis treści (s. 52)

 1. "Droga" nr 20 (czerwiec 1986 r.):

 • Informacja prasowa (s. 2)

 • W obronie Polaków w ZSRR (s. 3-13)

 • Proces (s. 13-19)

 • RPA - Aleksander Pruszyński (s. 19-20)

 • Afganistan - Witold Zabiegło (s. 20-24)

 • Testament Piotra Wielkiego - M.L. (s. 25-27 i 50-51)

 • Okupacja czy coś gorszego? - Józef Mackiewicz (s. 27-35)

 • Prośba Barbary Toporskiej (s. 28)

 • Moja loża - Igor Lewy [przedruk z "Robotnika"] (s. 36)

 • Felietony Łukasza Halickiego (s. 37-44)

 • Legalizm prawno-państwowy Rzeczypospolitej Polskiej [przedruk za kwartalnikiem "Samostanowienie"] (s. 44-50)

 • Podziękowania KPN za rzetelne relacjonowanie procesu (s. 51)

 • Upoważnienie dla Pawła Wielechowskiego do reprezentowania KPN w Europie Zachodniej (s. 51)

 • Spis treści (s. 52)

 1.  "Droga" nr 21 (1986 r.) - II Proces KPN [1]:

 • Upoważnienie dla Macieja Pstrąg-Bieleńskiego (s. 2)

 • Akt oskarżenia (s. 3-9)

 • Leszek Moczulski - wyjaśnienia (s. 10-32)

 • Andrzej Szomański - wyjaśnienia (s. 33-34)

 • Krzysztof Król - wyjaśnienia (s. 35-49)

 • Adam Słomka - wyjaśnienia (s. 50-61)

 • Dariusz Wójcik - wyjaśnienia (s. 62-63)

 • Treść (s. 64)

 1.  "Droga" nr 22 (1986) - II Proces KPN [2]:

 • Kondolencje dla Leszka Moczulskiego z powodu śmierci ojca (s.2)

 • Kondolencje dla Adama Słomki z powodu śmierci matki (s. 2)

 • KPN na wolności (s. 2)

 • W "Drodze" ku Niepodległości - Redaktor Naczelny (s. 2 i 60)

 • Przemówienie mec. Edwarda Wende (s. 3-17)

 • Przemówienie mec. Jerzego Naumana (s. 18-24)

 • Przemówienie mec. Witolda Ferfeta (s. 25-31)

 • Przemówienie mec. Piotra Andrzejewskiego (s. 32-41)

 • Przemówienie mec. Jerzego Biejata (s. 42-45)

 • Ostatnie słowo Leszka Moczulskiego (s. 46-49)

 • Ostatnie słowo Adama Słomki (s. 50-52)

 • Ostatnie słowo Krzysztofa Króla (s. 53-55)

 • Ostatnie słowo Andrzeja Szomańskiego (s. 56-58)

 • Ostatnie słowo Dariusza Wójcika (s. 59-60)

 • KPN na emigracji (s. 60)

 • Wyrok (s. 61-63)

 • Nekrolog Jerzego Łojka (s. 63)

 • Spis treści (s. 64) 

 1. "Droga" nr 23 (1987)

 • Porozumienie RP KPN i RP SW (s. 2)

 • Komunikat BIP (s. 2)

 • Rezolucja w sprawie prawnego charakteru działań KPN - Rada Polityczna KPN, listopad 1986 (s. 2-3)

 • Uchwała w sprawie sytuacji politycznej - Rada Polityczna KPN (s. 4-6)

 • Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (s. 6-18)

 • Wyjaśnienia - Krzysztof Król. Pismo do Sądu Najwyższego z 6 września 1986 r. (s. 18-27)

 • Kierunek zmian - na lepsze!. Rozmowa z Leszkiem Moczulskim (s. 28-30)

 • KPN za granicą. Dokumenty dotyczące działalności biur zagranicznych KPN w USA i w Europie Zachodniej (s. 31-41)

 • W oczach innych. Rozmowa ze Sławą Stećko (s. 41-45)

 • Wśród książek. Co z reformą? Fragment wydanej w drugim obiegu książki Stefana Kurowskiego (s. 45-48)

 • List z Afganistanu. Lech Zondek (s. 48-51)

 • Zadwórze - Polskie Termopile. Wiersz Yermaka (s. 51)

 • Błąd czy zdrada płk. Albrechta? - Krzysztof Król (s. 51-54)

 • Nowe pozycje Wydawnictwa Polskiego. Komunikaty (s. 55)

 • Spis treści (s. 56)

 1. "Droga" nr 24 (8-14 czerwca 1987)

 • Pielgrzymka nadziei - Redakcja (s. 2)

 • Ojciec Święty w Polsce w 1983 roku. Fragmenty homilii (s. 2-15)

 • W oczach aktywu partyjnego Opracowano na podstawie materiałów Wydziału Informacji KC PZPR, Wydziału Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR oraz materiałów Sekcji Wydawnictw Informacyjnych Wydziału Propagandy i Agitacji KW PZPR (s. 15-20)

 • Wywiad księdza Prymasa w Litieraturnej Gazietie - Feliks (s. 20-22)

 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna. Perspektywy Materiał opracowany przez grono doradców ekonomicznych Sekretariatu Episkopatu Polski i przekazany Konferencji Plenarnej E.P. (s. 21-26)

 • Krytycznie o raporcie: Polska 5 lat po Sierpniu - Recenzent (s. 27-31)

 • Refleksje "na osi" Bratkowski-Gorbaczow - Lektor (s. 31-34)

 • Rozmowa z Leszkiem Moczulskim w X rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Rozmowę przeprowadził Adam F. Wojciechowski  (s. 34-38)

 • Polski plan obalenia Hitlera w 1933 roku - Rowmund Piłsudski (s. 38-40)

 • Ostatni z generałów (s. 40-41)

 • Oświadczenie prezydenta Reagana z 19 II 1987 r. dot. uchylenia sankcji ekonomicznych (s. 41-42)

 • Rezolucja w kwestii integracji opozycji (s. 42-43)

 • Spis treści (s. 44)

 • Śp. Witold Ferfet. Dodatek

 1. "Droga" nr 25 (1987 r.)

 • Nekrolog Andrzeja Szomańskiego (s. 2)

 • Andrzej - Leszek Moczulski (s. 2-3)

 • Posłanie [Leszka Moczulskiego do prezydenta USA] (s. 4-5)

 • Na obczyźnie. Wywiad z Prezydentem RP Kazimierzem Sabbatem (s. 5-8)

 • Polonia - to więcej niż emigracja - AAA (s. 9-10)

 • Integracja. Tymczasowa Komisja Stronnictw Niepodległościowych - Adam Słomka (s. 10-16)

 • Lata 1945-1947 - Andrzej Szomański (s. 16-19)

 • Integracja - cel główny opozycji - Krzysztof Król (s. 20-23)

 • Polskie problemy. Wywiad z prof. Stefanem Kurowskim (s. 23-25)

 • Po Pielgrzymce - Adam Wojciechowski (s. 25-27)

 • Archiwa PRL - Aleksander Wołyński (s. 27-29)

 • Represje w Białymstoku (s. 29-32)

 • Polityka. Podróż polityczna - Leszek Moczulski (s. 32-34)

 • Jeden z ... siedemnastu [sprawa milliona dolarów przyznanych przez USA na pomoc dla Polski] - Wacław Kwieciński (s. 34-37)

 • Trzeba rozmawiać - Krzysztof Mostowicz (s. 37-39)

 • Dokumenty. Oświadczenie Rady Politycznej KPN [dot. wizyty wiceprezydenta Buscha w PRL] (s. 40-41)

 • Artykuł Leszka Moczulskiego w "Washington Post" (s. 41-42)

 • "Rzeczpospolita Polska" [o organie prasowym Rządu RP na uchodźstwie] (s. 43)

 • Pamięci Andrzeja Szomańskiego - Marek [wiersz] (s. 43)

 • Biura KPN [w kraju i za granicą] (s. 44)

 • Podziękowania (s. 45)

 • Życzenia noworoczne (s. 46)

 1.  "Droga" nr 26 (1988 r.)

 • Od Redakcji (s. 2)

 • Trzy perspektywy (s. 3-4)

 • Jacek Bartyzel - Współczesna prawica polska (s. 5-17)

 • Komentarz Redakcji (s. 17)

 • Rozmowa z pisarzem. Marian Miszalski: Dlaczego pisarz pisze... (s. 18-20)

 • Józef Piłsudski - Rok 1863 (s. 21-29)

 • Bogdan Usowicz - Państwo stadne (s. 30-35)

 • Alain Besancon - Katastrojka (s. 36-37)

 • Stuart M. Butler - Prywatyzacja majątku państwa (s. 38-42)

 • Feliks Jankowski - Nowy Katyń [o Obławie Augustowskiej] (s. 43-45)

 • Jerzy Urbankiewicz - A to was spotka na świadectwo [fragment książki o łagrach](s. 46-51)

 • Dokumenty KPN 1 - 11 V 1988 (s. 51-55)

 • Spis treści (s. 56)

 1.  "Droga" nr 27 (listopad 1988-styczeń 1989)

 • Nasza wizja głasnosti - Andrzej Stanisławski (s. 1-3)

 • Friedrich von Hayek - Na czym polega kryzys? Dlaczego Chcemy być wolni? Fragment książki Henri Lepage, Demain le liberalisme (s. 3-14)

 • ... (Nie myśl, że twój charakter mi się podoba) - Artur Międzyrzecki (s. 14)

 • Plan gry - Zbigniew Brzeziński. Fragment książki (s. 15-20)

 • Jak umierają cywilizacje - Marian Zdziechowski (s. 21-29)

 • Idea postępu z perspektywy dzisiejszej - Jerzy Jedlicki (s. 29-37)

 • Jak zginął mjr Maciej Kalenkiewicz, ps. "Kotwicz". Fragment książki Jana Erdmana, ""Droga" do Ostrej Bramy"  (s. 38-46)

 • ... (z wiersza ""Droga" do Nowogródka") - Kazimierz Wierzyński (s. 46)

 1. "Droga" nr 28 (luty-marzec 1989)

 • Detronizacja "Istorii". Polemiki - Andrzej Stanisławski (s. 1-5)

 • Śledztwo - Bogumił Studziński. Fragment wspomnień (s. 6-20)

 • Odpowiedź - Marian Miszalski. Opowiadanie (s. 21-28)

 • Andrzej Szomański (1930-1987) - Andrzej Wiernic (s. 29-32)

 • Kilka uwag o opozycji (s. 33-37)

 • Akcja Narkotyk - Bernard Crozier. Fragment książki Strategy of Survival (1978) (s. 38-41)

 • Wywiad z Edwardem Luttwakiem (s. 42-46)

 • Fundusz dla Demokracji - Andrzej Ocisło (s. 47-49)

 1. "Droga" nr 29 (czerwiec-wrzesień 1989)

 • Wilno 1944. Fragment książki Jerzego Urbankiewicza "Szabla zardzewiała..." (s. 1-10)

 • Porównanie liberalizmu (socjaldemokracji) i konserwatyzmu z libertarianizmem - Jan Wiaziemski. Tłumaczenie z The Economist, październik 1988 (s. 11-13)

 • "Dolar w malinach" (s. 14-19)

 • Głód na Ukrainie - Miron Dolot. Fragment książki Execution by Hunger, Nowy York, Londyn 1985 (s. 20-29)

 • Ustęp końcowy mego pierwszego utworu, za który wyleciałem ze studiów - Janusz Szpotański (s. 30-38)

 • Robotnicy wielkoprzemysłowi: osiągnięcia i przyszłość - Zdzisław Najder (s. 39-40)

 • Od redakcji - dystans do artykułu "Spętani granicami" w nr 10 (s. 12)

 

l