Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Pisma centralne

Opinia - pismo Ruchu Obrony

          "Opinia" była pierwszym pismem drugiego obiegu, w którym podawano nazwiska członków redakcji oraz adres, pod którym można sie było z redakcją kontaktować. Była też pierwszym pismem drugiego obiegu, które było redagowane w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie merytorycznym. Redaktorem naczelnym pierwszych dwunastu numerów "Opinii" był Leszek Moczulski.      

          Późną wiosną 1978 roku wybuchł konflikt, w wyniku którego Andrzej Czuma usunął Leszka Moczulskiego z redakcji a sam do niej dołączył. 13 numer "Opinii" (datowany na maj 1978 roku, wydany z pieniędzy, które KOR pożyczył grupie Andrzeja Czumy) był kolportowany (na zasadzie faktu dokonanego) w czasie rozłamowego posiedzenia Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Zalesiu Górnym 10 czerwca 1978 roku.

"Opinia" - 1977
"Opinia" - 1978

 1. "Opinia" nr 1 (30 kwietnia 1977) [komentarz Leszka Moczulskiego]:

 • Od Redakcji (s. 1)

 • Charakter i zamierzenia Ruchu Obrony - red. (s. 2-3)

 • Wśród parcia sprzecznych sił. U wrót ślepego zaułka - Leszek Moczulski (3-6)

 • Ratyfikacja - i co dalej? - Stanisław Malewski (s. 6)

 • Bez komentarza [o wykształceniu kieleckich dyrektorów] (s. 7)

 • Obecna sytuacja gospodarcza. Oblicze kryzysu - Walenty Niedbał (s. 11)

 • Fakty. Wzrost, czyli spadek (s. 12)

 • Bez cenzury. W imię czego? - Stanisław Wójcicki (s. 12)

 • Przegląd prasy. Majaki chorej wyobraźni (s. 13)

 • Dokumenty Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek do "Opinii" (s. 13-16):

  • Apel z 25 marca 1977 r. (s. 13-14)

  • Oświadczenie z 15 kwietnia 1977 r. w sprawie cofnięcia represji, powołania nadzwyczajnej Komisji Sejmowej oraz gwarancji zachowania praworządności (s. 15-16)

  • Oświadczenie z 16 kwietnia 1988 r. w sprawie naruszania praw obywatelskich z dniach 15 i 16 kwietnia 1977 r. (s. 16)

 • Informacje Ruchu Obrony (s. 16):

  • Punkty konsultacyjno-informacyjne (s. 16)

  • Postępowanie administracyjne przeciwko sygnatariuszom Apelu z 25 marca 1977 r. (s. 16)

 • Listy (s. 17):

  • Jestem przedmiotem szykan (s. 17)

  • O nowa ordynację (s. 17)

 1. "Opinia" nr 2 (31 maja 1977):

 • Dziedzictwo 550 lat (s. 1-2)

 • Rozszerzenie działalności KOR. Prawo przeciw bezprawiu (s. 2-3)

 • Jesteśmy. O polską myśl polityczną - Jan Matrykowski (s. 3) 

 • O co chodzi z tym Belgradem? - Leszek Moczulski (s. 3-7)

 • Fakty. Planowanie usług motoryzacyjnych (s. 7)

 • Słowa i rzeczywistość. Polityka przeciw rolnictwu - Krzysztof Boryna (s. 7-8)

 • Fakty. Danina wsi (s. 8-9)

 • O wolności. Słowa już są. Czekamy na czyny - Piotr Typiak (s. 9-10)

 • Wydarzenia krajowe (s. 10-14)

 • Opis wydarzeń krakowskich Studenckiego Komitetu Solidarności (s. 10-12)
  Wrażenia naocznych świadków (s. 12-14)

 • Utworzenie SKS (s. 14)

 • Wydarzenia w kraju (s. 14-16)

 • Żałoba i represje - Leszek Moczulski (s. 16-17)

 • Przegląd prasy. Różnica zdań (s. 17)

 • Jestem z wami - Kazimierz Świtoń

 • Dokumenty i informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek "Opinii" (s. 18-21):

  • Deklaracja o wolności słowa, Warszawa, 3 maja 1977 r. (s. 18-20)

  • Oświadczenie w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa (s. 20)

  • Oświadczenie w sprawie tymczasowego aresztowania członków i sympatyków KOR (s. 20-21)

 • Ostatnie wiadomości (s. 21-22)

 1. "Opinia" nr 3 (30 czerwca 1977 r.):

 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s.1)

 • Ostatnie wiadomości (s. 2-3)

  • Rocznica Czerwca. List otwarty do władz

  • Spotkanie w Gdańsku. Przybyło prawie 200 osób

  • Wybory w ZSRR. W 6 okręgach będą powtórzone

  • Represje w Krakowie. Zatrzymania, rewizje

 • Rok po czerwcu. Komentarz miesiąca (s. 3)

 • Odpowiedzialność zbiorowa (s. 3-4)

 • Spis treści (s. 5)

 • Jedność w wielości - red. (s. 6-7)

 • Polska wspólnota polityczna - Jan Matrybowski (s. 7-8)

 • Opieka nad rodziną (s. 8-9)

 • Pożyczka mieszkaniowa - St. K. (s. 9)

 • Bez urzędowego optymizmu. Efekty I kwartału - R. N. Dz. (s. 9-10)

 • Emerytury dla wsi. Memoriał seniorów ruchu ludowego (s. 10-12)

 • Plany "kulturbundu" w PRL na razie odroczone - Jan Barczykowski (s. 12-14)

 • O sprawie Caritasu. Sumienie na emeryturę (s. 14)

 • Srebro i konsultacje (s. 14)

 • Współwładza za opozycję? Kulisy koncepcji Berlinguera - Leszek Moczulski (s. 15-17)

 • Wiosenna fala represji. Pierwsza próba sił - Andrzej Bierkowski (s. 17-20)

 • Problem obrony praw człowieka. Raport administracji Cartera (s. 20-21)

 • Uroczystości Bożego Ciała. Miliony wiernych w procesjach (s. 21-23)

 • Minister traci rezon. Spotkanie w Łodzi - Andrzej Woźnicki (s. 23-24)

 • Sprostowanie do nr 2 - red. (s. 24)

 • [Krótka informacja o tym, czym jest ROPCiO i "Opinia"] (s. 25)

 • Dokumenty i informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek "Opinii" (s. 26-28)

  • Oświadczenie w sprawie ogłoszenia pełnego tekstu Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka (s. 26)

  • List otwarty do obywatela Stanisława Gucwy - Marszałka Sejmu PRL (s. 26)
   List otwarty do Sejmu PRL w sprawie wolności sumienia i wyznania (s. 27)

  • Wyjaśnienie w sprawie podpisywania dokumentów Ruchu Obrony (s. 27)

  • Konferencja prasowa Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 27-28)

 1. "Opinia" nr 4 (1 sierpnia 1977 r.):

 • Spis treści (s. 1)

 • Ostatnie wiadomości (s. 2-3)

  • Rocznica Powstania Warszawskiego

  • Jabłoński tłumaczy sie przed przedstawicielami Polonii

  • Postępowanie administracyjne przeciw duszpasterzowi akademickiemu [o. Ludwikowi Wiśniewskiemu]

  • Praca dla represjonowanych

  • Rozmowy prof. Lipiński - wicepremier Secomski

  • Pierwsze cha Listu Otwartego 44

  • Szykany władz PRL wobec "oaz Żywego Kościoła"

  • Pielgrzymka do Jasnej Góry

  • W 63 rocznicę czynu zbrojnego Legionów

 • Ustępstwa i manewry władzy. Komentarz miesiąca - Leszek Moczulski (s. 3-4)

 • [Krótka informacja o tym, czym jest Ruch Obrony i "Opinia"] (s. 5)

 • Prawa i obowiązki - red. (s. 6-7)

 • Z kalendarza Polaka. Sierpień - Wojciech Ziembiński (s. 7-8)

 • Stały rozwój Ruchu Obrony. Nowe PKI i grupy terenowe (s. 9)

 • Polska - Norwegia (s. 9)

 • Działalność KOR. Represje nie wstrzymały aktywności (s. 9-10)

 • Sąd Najwyższy uniewinnia (s. 10-11)

 • Listowny dialog w Krakowie. Poseł Hołuj - studenci (s.11)

 • Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny (s. 11)

 • Nabożeństwa za PRL (s. 11)

 • Wyniki pierwszego półrocza. Pogorszenie sytuacji - Andrzej Gromski (s. 12-13)

 • Obecna sytuacja gospodarcza (II). Strukturalne przyczyny kryzysu - Andrzej Skrzętny (s. 13-16)

 • Na rozdrożu. O polską politykę gospodarczą - Marek Iskra (s. 16-17)

 • Tajniki sprawozdawczości (s. 17)

 • Potrzeba rzetelnej dyskusji. Problemy ekonomiki PRL - red. (s. 17-18)

 • Fakty. Obowiązkowy czyn społeczny (s. 18)

 • Poseł Zabłocki o prawach człowieka. Potrzeba nowelizacji ustawy (s. 18-20)

 • Rozbieżności w PKIK. Kryzys koncepcji? (s. 20)

 • Dary czy zwrot? Powrót pamiątek z ZSRR - Władysław Patona (s. 20-21)

 • Kampanijność nie wystarcza. Gierek o opozycji (s. 21-22)

 • SB wkroczyło na KUL (s. 23)

 • Przesłuchania w Krakowie. Naruszenie praworządności (s. 23)

 • Bilans polsko-amerykańskich stosunków (s. 23-24)

 • Czyje święto i czyja jedność? List otwarty Karola Głogowskiego (s. 25)

 • [Klepsydra w pierwszą rocznicę śmierci gen. Romana Abrahama] (s. 25)

 • Dokumenty i informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek "Opinii" (s. 26-27)

  • List otwarty do Sejmu PRL, Rady Państwa PRL, Rady Ministrów PRL (s. 26-27)

  • Wniosek o pokojową nagrodę Nobla [dla kardynała Stefana Wyszyńskiego] (s. 27)

 • Echa naszych publikacji (s. 28)

 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 28)

 1. "Opinia" nr 5 (1 września 1977):

 • Spis treści 

 • Ostatnie wiadomości (s. 1/2-3/4)

 • Przed sezonem. Komentarz miesiąca (s. 3/4-5/6)

 • Punkty konsultacyjno-informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka (s. 5/6)

 • Vox Populi - red. (s. 7/8-11/12)

 • Z kalendarza Polaka. Wrzesień - Wojciech Ziembiński (s. 11/12-13/14)

 • Od przyjaciół Moskali. "Miara odpowiedzialności" (s. 13/14)

 • Z działalności Amnesty International. Misja AI w Polsce (s. 15/16)

 • Apel Amnesty International (s. 15/16)

 • Fakty. Wszystko dla rolnictwa (s. 15-16)

 • O równouprawnienie rolników. Memoriał Michała Jagły (s. 17/18-21/22)

 • Fakty. Garść liczb (s. 21/22)

 • Projekt dalszej pauperyzacji wsi. List otwarty Wandy Ferens (s. 23/24)

 • Fakty. Bary IV kategorii (s. 23/24)

 • Podstawowe kierunki rozwoju rolnictwa. O wyjście z kryzysu - Piotr Typiak (s. 25/26-29/30)

 • W obronie praw ludności rolniczej. Głos Episkopatu Polski (s. 29/30-33/34)

 • O reformę rolną. Pilna konieczność zmian - Leszek Moczulski (s. 33/34-37/38)

 • Wizja niedoszłej przyszłości (s. 37/38-39/40)

 • Fakty. Marża handlowa (s. 39/40)

 • Słabnie tempo zycia kulturalnego. Przyducha - Jan Barczykowski (s. 39/40-41/42)

 • Badajmy ciszę! - Civis (s. 41/42-43/44)

 • Prawda w twarz - Marek Marian Skuza (s. 43/44-45/46)

 • Odprężenie a`la Giscard (s. 45/46)

 • Stosunki amerykańsko-radzieckie. Wystąpienie prezydenta Cartera - A.W. (s. 47/48)

 • Tertium Gaudens. Polityka w Wielkim Trójkącie - Adam Wojciechowski (s. 47/48-49/50)

 • W rocznice września. Kazanie ks. Jana Zieji (s. 51/52-53/54)

 • 256 Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę - W.Z. (s. 55/56)

 • Uroczystości Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze (s. 55/56)

 • Jubileusz koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej - ks. Witld Pietkan (s. 55/56-57/58)

 • Brak wiz dla włoskich pielgrzymów (s. 57/58)

 • Matka Boska Ostrobramska na indeksie cenzury PRL (s. 57/58)

 • Pielgrzymka jasnogórska żołnierzy Armii Krajowej (s. 57/58-59/60)

 • Cele i działalność. Amnesty International (s. 59/60)

 • Petycja w sprawie natychmiastowego zwolnienia wszystkich więzionych za przekonania (s. 59/60-61/62)

 • Potok ludzkiego nieszczęścia. Działalność interwencyjna PKI - Bogumił Studziński (s. 61/62-63/64)

 • Fakty. Gorzowski program mieszkaniowy (s. 63/64-65/66)

 • Refleksje po pogrzebie Karola Popiela - Stefan Kaczorowski (s. 65/66)

 • Pół prawdy, pół kłamstwa. Serial TV "Przed burzą" - Zbigniew Narol (s. 67/68-69/70)

 • Listy do Redakcji (s. 69/70-71/72)

 • Wyjaśnienie (s. 71/72)

 1. "Opinia" nr 6 (1 października 1977 r.):

 • Spis treści (s. 1)

 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 2)

 • Skład i adres Redakcji (s. 2)

 • Ostatnie wiadomości (s. 3-5)

  • Cele wizyty Cartera w Polsce

  • Przerwy w pracy w kopalniach śląskich

  • Powstał Komitet Samoobrony Społecznej

  • List otwarty Kazimierza Świtonia

  • Pakty Praw Człowieka ogłoszone w "Bibliotece Opinii"

  • Dyskryminacyjne praktyki wobec B. Cywińskiego i T. Mazowieckiego

  • Zgon gen. Jagmin-Sadowskiego

 • Okopy Świętej Trójcy. Komentarz miesiąca - Leszek Moczulski (s. 5-6)

 • Formowanie pluralizmu - red. (s. 7-9)

 • Z kalendarza Polaka. Październik - Wojciech Ziembiński (s. 9-10)

 • Krajowe spotkanie uczestników Ruchu Obrony - Zbigniew Sekulski, Leszek Moczulski (s. 10-12)

 • Z działalności Polskiego Komitetu Obrony Życia i Rodziny - Michał Szaryński (s. 12-13)

 • Nikt nas nie zwolnił z przysięgi. Pielgrzymka 40 000 żołnierzy AK - W. (s. 13-14)

 • Obyś synu nie był tchórzem. IX Sacrosong w Kaliszu - J.W. (s. 14-15)

 • Niech oniemieją wargi kłamliwe. Pielgrzymka robotników i KOR (s. 15)

 • Na rozdrożu. Możliwości polityczne PZPR - Andrzej Woźnicki (s. 15-16)

 • Oświadczenie seniorów ruchu ludowego (s. 17-18)

 • Rolnik pod batem poganiaczy z urzędu - Henryk Szczerba (s. 18-19)

 • Rosną ugory w PGR. Milion ha zabrano rolnikom - Józef Leszczak (s. 19-20)

 • Jest takie nazwisko [o Gombrowiczu] - Wanda Chylicka (s. 20-22)

 • Socjologiczny apartheid - Tadeusz Kicki (s. 22-23)

 • Na marginesie młodzieżowej akcji letniej. O miejsce we własnej ojczyźnie - Józef Wiesław Celiński (s. 23-24)

 • Budżet MSW (s. 25)

 • Złośliwe szykany i stanowczy protest - Wincenty Marewicz (s. 25-27)

 • Szantaże, szykany, bicia. Śląska SB w akcji - Leopold Maj (s. 27-28)

 • Amnestia... w zakładzie psychiatrycznym - W.M. (s. 28-29)

 • Zamiast paktów praw człowieka - Mateusz Torczyński (s. 28-29)

 • O wolność dla braci Kowalczyków - Emil Morgiewicz (s. 29-30)

 • Przykład godny naśladowania. Opinia w Hucie Szkła (s. 30-31)

 • Bratniak i Robotnik. Nowe pisma niezależne (s. 31)

 • Podjęła działalność Niezależna Oficyna Wydawnicza (s. 31)

 • Miłosierdziem budujemy Kościół Boży. List pasterski Prymasa Polski (s. 32-33)

 • Kluby Inteligencji Katolickiej straciły zaplecze materialne (s. 33)

 • Wybory w CHSS przebiegły zgodnie z planem (s. 34)

 • Polemiki. W warszawskich kawiarniach straszy, czyli M. Misiornego podróż pośród luster - Zbigniew Sekulski (s. 34-35)

 • Wbrew wysiłkom cenzury. Tętno kultury nie słabnie - Stefan Barycz (s. 35-36)

 • Represje we Wrocławiu (s. 36)

 • Dyskusja o jedności działania. Jednolita partia - ale bez monopolu - Stanisław Januszkiewicz (s. 36-37)

 • Pluralizm i jedność działania - Restytut Staniewicz (s. 37-39)

 • Niezależny ruch studencki - Marian Piłka (s. 39-40)

 • Podwyżka stypendiów studenckich (s. 40)

 • Dokumenty i informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 41-45)

  • Oświadczenie z 17-18 września 1977

  • Oświadczenie w związku ze spotkaniem przedstawicieli Państw Sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE zwołanym do Belgradu na dzień 4 października 1977

  • Program spotkań w PKI w Lublinie

 • Echa naszych publikacji. Listy do redakcji (s. 45-47)

  • "Prawda w twarz" - Marek Skuza

  • komentarz - St. Januszkiewicz

  • Powstanie Warszawskie (list otwarty płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego do p. Jana Matłachowskiego)

  • A mięso gnije - Franciszek Król

 1.  "Opinia" nr 7 (1 listopada 1977 r.):

 • Spis treści (s. 1)

 • Ostatnie wiadomości (s. 2-3)

  • Spotkanie Prymasa Polski z I sekretarzem KC PZPR

  • Pierwsi polscy kosmonauci?

  • Pierwszy komunikat Komitetu Samoobrony Społecznej

  • Święto Zmarłych. Biało-czerwone szarfy na grobach

  • Projekt 14 państw. Uroczyste gwarancje dla grup nadzoru

 • Demokracja i niepodległość - red. (s. 4-6)

 • Z kalendarza Polaka. Listopad - Wojciech Ziembiński (s. 6-8)

 • Obraza narodu polskiego - Stefan Kaczorowski (s. 8-9)

 • O problemie niemieckim (s. 9)

 • Z działalności Ruchu Obrony. Spotkania i kluby dyskusyjne (s. 9-10)

 • Deklaracja Ruchu Demokratycznego. 110 sygnatariuszy (s. 10-11)

 • Działalność krakowskiego SKS. Powstał klub dyskusyjny (s. 11)

 • Utworzenie SKS w Warszawie (s. 11)

 • Nowe czasopisma niezależne: "Postęp" i "Głos" (s. 11-12)

 • Legalność bezprawia - Adam Wojciechowski (s. 12-13)

 • Pozbawienie pracy - kary administracyjne. Polityka szykan i represji (s. 13-15)

 • Zgasły gwiazdy nad Kaliszem (s. 16)

 • Wszyscy ludzie wolni są braćmi [Informacje o ruchach opozycyjnych na Litwie, w NRD i w Czechosłowacji] (s. 16-17)

 • Fakty. Zadłużenie PRL (s. 17)

 • Rodacy na obczyźnie (s. 17-18)

 • Notatki z Huty Katowice. Sprawy ludzi i maszyn - Zygmunt Brzostek (s. 18-19)

 • Fakty. Likwidowanie sklepów mięsnych (s. 19)

 • Wolności religijne w ZSRR. Broszura Kurojedowa (s. 19-20)

 • "Posunąć naprzód gotowość do wojny". Polityka militarna Chin - Karol Kłosiewicz (s. 20-21)

 • Wyczerpywanie i partyzantka. Możliwości militarne Chin - Jerzy Halman (s. 21-23)

 • Jeden dzień w Ułan Bator. Radziecki obóz warowny - M.Z. (s. 24)

 • Przegląd prasy. Front przeciwko ZSRR (s. 24)

 • Pochwałki zamiast analizy, apele zamiast programu - Zbigniew Makowski (s. 24-29)

 • Likwidacja Rady Ochrony Przyrody. Interesy przemysłowe zwyciężają (s. 29)

 • Łódzka Opinia (s. 30-35)

 • Od Redakcji (s. 30)

 • Na marginesie wizyty Gromyki - Zbigniew Sekulski (s. 30-31)

 • Czy prawa człowieka są przestrzegane? Ankieta Opinii (s. 31)

 • Czy nowy Proces Brzeski? Pismo Karola Głogowskiego (s. 31-33)

 • Inicjatywy samokształceniowe młodzieży akademickiej (s. 33-34)

 • Pamiętnik więźnia w zakładzie psychiatrycznym - Marian Chwalewski (s. 34-35)

 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 35)

 • Dokumenty i informacje. Oświadczenie z 24 października 1977 (s. 35-37)

 • Echa Opinii. Listy do Redakcji (s. 37)

 1.  Opinia nr 8 (1 grudnia 1977 r.):

 • Spis treści (s. 1)

 • Ostatnie wiadomości (s. 2-4)

  • Ruch obrony apeluje o publikację Paktów Praw Człowieka

  • Aresztowanie synów Świtonia w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Katowicach

  • Odmowa wydania paszportów działaczom demokratycznej opozycji [Mirosław Chojecki, Emil Morgiewicz, Wojciech Ziembiński]

  • Oświadczenie Ruchu Obrony w sprawie zatrzymania synów Kazimierza Świtonia

  • "Bratniak" i "Indeks" apelują o zwolnienie synów Świtonia

  • 110 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

  • Represje przeciwko SKS i Ruchowi Obrony w Gdańsku

  • Dalsze protesty w sprawie Świtoniów. Apel Ruchu Obrony do społeczeństwa polskiego

  • Oświadczenie gdańskiego SKS

  • MO i SB zabiera wnioski obywatelskie do Rady Państwa

 • Gdy trwoga to do Boga. Komentarz miesiąca - Leszek Moczulski (s. 4-5)

 • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne Ruchu Obrony (s. 5)

 • Dokumenty i Informacje Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 5)

 • Stopka redakcyjna (s. 6)

 • Głos narodu - red. (s. 6-7)

 • Z kalendarza Polaka. Grudzień - Wojciech Ziembiński (s. 7-9)

 • Lotnia [Emblemat Ruchu Obrony] A.W. (s. 9-10)

 • Fakty. Z budżetu PRL (s. 10)

 • Dyskusja. O problemie niemieckim - red. (s. 10)

 • "Prosimy Was o pomoc". Głos Niemca z NRD (s. 11-12)

 • Willly Brandt poucza. Przeciw "nacjonalizmowi" Polaków (s. 12-13)

 • Podzielone - nie, rozbrojone - tak. Zjednoczenie Niemiec a Polska - Adam Wojciechowski (s. 13-15)

 • W poszukiwaniu dróg wyjścia. Jedność i podział Niemiec - Leszek Moczulski (s. 15-17)

 • Święto Niepodległości. Nabożeństwa i dyskusje (s. 17-18)

 • Września 1939 nie było... "Remont" cmentarza w Lublinie - Anna Żurawska (s. 18)

 • Kluby Swobodnej Dyskusji (s. 18-19)

 • Przeciw cenzorskim kneblom. Z działalności Komitetu Samoobrony Społecznej (s. 19)

 • Nowe pisma niezależne ["Puls", "Spotkania"] (s. 19-20)

 • Studenckie Komitety Solidarności. Akcje, odezwy, działania (s. 20)

 • Główny kierunek uderzenia: SKS i Ruch Obrony. Nowa fala represji (s. 21-22)

 • "Brutalnością i okrucieństwem nie osłabia się oporu" - Krzysztof Halicki (s. 22-23)

 • Dla dostojników partyjnych. Filia Centrum Zdrowia Dziecka (s. 23)

 • W Klubie Inteligencji Katolickiej. Chrześcijanie wobec praw człowieka (s. 23-24)

 • Walne zebranie PeKIK. Od rozdźwięków do kłótni (s. 24)

 • Stanowisko skądinąd zrozumiałe. Brak zaufania do członków PZPR (s.24)

 • AK i mokotowski ZBoWiD (s. 24-25)

 • Renty wojenne (s. 25)

 • Personalizm i polityka czynu - Leszek Moczulski (s. 25-27)

 • Wolny lud w niepodległym państwie - Andrzej Czuma (s. 27-28)

 • Od "młodej demokracji" do ruchu wolnych demokratów - Karol Głogowski (s. 28-31)

 • Ustrój a nie rozstrój. Chrześcijańska nauka społeczna - Stefan Kaczorowski (s. 31-32)

 • Nad wyjściem z kryzysu - rozważania ludowca - Piotr Typiak (s. 32-34)