Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar V - Katowice

II. Karnawał Solidarności

Po powstaniu NSZZ "S" Kściuczek, Bal i Włodzimierz Kaczanow zaangażowali się wiosną 1981 w tworzenie na terenie Katowic ZZ "Piast".

Właściwe powstanie KPN na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim nastąpiło w 1981. Odbywało się to spontanicznie i oddolnie, przy poparciu niektórych osób w kierownictwie MKZ Katowice (Tadeusza Buranowskiego, Andrzeja Rozpłochowskiego czy Józefa Zajkowskiego). Szczególną rolę w tym procesie odegrała działaczka nauczycielskiej "S" i członek ZR - Teresa Baranowska z Katowic, która zapisywała ludzi do Konfederacji, gdy sama... nie należała jeszcze do KPN. W Tarnowskich Górach na podobnej zasadzie działali Jan Łużny, Jerzy Ciepiela i Henryk Strzódka, w Bytomiu - Aleksandra Ryłko, w KWK Szczygłowice - Tadeusz Arent, w KWK Mysłowice - Barbara Czyż, w Hucie Katowice - Ireneusz Gajos, w KBO w Sosnowcu - Eugeniusz Rydelin. 

Gdy Baranowska nawiązała kontakt z Niną Milewską (działaczką KPN z Gdańska) teren ten został podporządkowany pod Obszar II z siedzibą w Krakowie i pozostawał pod „opieką” Krzysztofa Gąsiorowskiego. W tym czasie nastąpił gwałtowny rozwój liczebny KPN na tym terenie. Wiązało się z działalnością regionalnego KOWzaP (od marca 1981). 23 lipca 1981 na naradzie przedstawicieli terenowych KAB z Warszawy, Łodzi, Lublina, Siedlec, Kielc, Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Opola, Katowic, Krakowa, Wrocławia i Przemyśla formalnie wyodrębniono Obszar V (który obejmował nie tylko województwo katowickie, ale także: bielsko-bialskie, częstochowskie i opolskie). Na jego czele stanął Strzódka, a Baranowska została jego zastępcą. Równocześnie powołano Centralne Kierownictwo Akcji Bieżącej, które bazowało na działaczach z Krakowa (Gąsiorowski, Stanisław Palczewski, Ryszard Zieliński) oraz ze Śląska (Baranowska, Strzódka, Marian Moczek).

***

Na Opolszczyźnie po Sierpniu do KPN przystąpił Bogusław Bardon, z którym nawiązał kontakt mjr Makush. Wkrótce powstał Okręg Opolski KPN, który po utworzeniu Obszaru V wszedł w jego skład. Na czele KAB Okręgu w Opolu stanął Tadeusz Żyliński, jego zastępcami byli Wiesław Ukleja i Bardon. Do KABu weszli ponadto: Lesław Poeckh i Jacek Szumański (działacz NZS). Bazą rekrutacyjną dla opolskich struktur KPN były miejscowe struktury KOWzaP. Jesienią 1981 opolska KPN liczyła ok. 40 osób i blisko współpracowała z KPN w Krakowie (gdzie Żyliński miał drugie mieszkanie). Poza Opolem komórki KPN działały w Kędzierzynie-Koźlu (Klucznik, Ireneusz Staniszewski), Nysie (Janusz Sanocki) i w Prudniku. 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.