Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar V - Katowice

I. Przed Sierpniem

II. Karnawał Solidarności

III. Stan wojenny

Bezdech

V.Transformacja ustrojowa (1987-1993)

 

 

 

 

 

 

Źródła:

  • Bereszyński Zbigniew, Konfederacja Polski Niepodległej na Śląsku Opolskim w latach 1980-1991, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011. 

  • Kurpierz Tomasz, Neja Jarosław, NSZZ "Solidarność" Region Śląsko-Dąbrowski, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 6, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Łojan Krzysztof, Konfederacja Polski Niepodległej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980-1989 [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011. 

  • Reńca Sebastian, Skrzypek. Jeden z pokolenia niepokornych, Warszawa 2012.