Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego
inne dokumenty

procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia działaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
forum byłych działaczy kpn
kontakt z administratorem/

III. Stan wojenny

Po wprowadzeniu stanu wojennego większość znanych SB działaczy KPN na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (którzy zwykle byli także działaczami „Solidarności”) zostało internowanych. W tej sytuacji próbę kontynuowania działalności KPN w stanie wojennym podjęła młodzież należąca do Federacji Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych. Przyjęli nazwę Grupy Młodzieżowe KPN Obszaru V, potem Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarność, a w końcu Młodzieżowy Ruch Oporu. Na ich czele stali: Sławomir Skrzypek oraz Adam Słomka. Grupa prowadziła głównie działalność poligraficzną oraz kolportażową. W sierpniu 1982 nastąpiły aresztowania. Po 3-miesięcznym śledztwie w listopadzie 1982 na kary więzienia w zawieszeniu oraz wysokie grzywny zostali skazani: Marek Kobiela, Sławomir Skrzypek, Adam Słomka, Jarosław Świrtun i Piotr Wiesiołek. W grudniu 1982 kary więzienia w zawieszeniu i wysokie grzywny lub dozór kuratora orzekł sąd w stosunku do 5 innych członków grupy. Byli to: Witold Słowik, Lech Trzcionkowski, Joanna Kempińska, Maria Moszczyńska i Małgorzata Wojciechowska. Czworo niepełnoletnich członków grupy stanęło przed sądem dla nieletnich, który poddał ich pod dozór kuratora. 

Z kolei grupa członków KPN – robotników o radykalnych poglądach – przyjęła nazwę „Legion Polski” i podjęła działalność poligraficzną i kolportażową, a także akcje uważane przez władze za terrorystyczne. Była to próba wysadzenia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Żorach oraz wysadzenie takiego pomnika w Wodzisławiu Śląskim (29 kwietnia 1982). We wrześniu 1982 zostali zatrzymani, a 11 maja 1983 – skazani. Czesław Lipka dostał 4,5 roku więzienia, Andrzej Pokorski, Jerzy Brunon Ponikiewski oraz Leszek Zubik – po 3 lata, Lesław Kokoszka – 3 lata, Eugeniusz Raszewski – 1,5 roku, Andrzej Andrzejczak – 9 miesięcy. 

***

Internowano także znanych SB działaczy KPN na Opolszczyźnie. Jednym z tych, którzy uniknęli internowania był Lesław Poeckh. W pierwszych miesiącach 1982 usiłował on odbudować struktury KPN na Opolszczyźnie, jednak w marcu 1982 został aresztowany a następnie skazany na 1 rok więzienia. 

W styczniu 1982 prudniccy działacze "S" i KPN (Jan Naskręt, Adam Jocher, JerzyWierzbicki i Eugeniusz Wyspiański) przeprowadzili akcję ulotkowo-plakatową w Prudniku, Niemodlinie i Głubczycach. Wkrótce zostali aresztowani i w marcu 1982 skazani na kary więzienia w zawieszeniu.

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.