Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
Leszek Moczulski
Inne dokumenty
Historia KPN
Procesy polityczne
Encyklopedia KPN
Czytelnia Bibuły
Wspomnienia
Opracowania
Kadrówki
Forum
Kontakt

Historia KPN

Obszar V - Katowice

 

I. Przed Sierpniem

Początki KPN na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim wiążą się z działalnością Wolnych Związków Zawodowych, które powstały w tym regionie (z inspiracji Leszka Moczulskiego) 21 lutego 1978. Śląskie WZZ-ety współpracowały z krakowskim ROPCiO, którego uczestnicy 1 września 1979 niemal w komplecie (10 osób) weszli w skład Konfederacji Polski Niepodległej. Na Górnym Śląsku spośród 7 członków komitetu założycielskiego WZZ Deklarację Ideową KPN podpisały dwie osoby: Roman Kściuczek i Józef Bal. Natomiast Kazimierz Świtoń współpracował nadal z tą częścią ROPCiO, która opowiedziała sie po stronie Andrzeja Czumy. 

Kściuczek był obok Kazimierza Świtonia najbardziej prześladowanym działaczem WZZ na Górnym Śląsku. Natomiast Bal został już w 1978 zarejestrowany przez SB jako TW "Tomek".

Represje ze strony władz komunistycznych (represje, które na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim były surowsze niż w innych częściach kraju) i inwigilacja SB spowodowały, że do Sierpnia struktury KPN na tym terenie nie powstały. Jednak w lutym 1980, gdy podjęto próbę rejestracji własnych kandydatów w wyborach do Sejmu PRL, jedną z ośmiu osób, która zdecydowała się kandydować był Kściuczek. Spadły na niego największe represje: został pobity i skazany na 3 miesiące aresztu.

***

Na Śląsku Opolskim struktury KPN tworzył w 1980 (jeszcze przed Sierpniem) Kazimierz Klucznik. Natomiast mieszkający tutaj mjr Makush-Woronin (konspiracyjny członek KPN, pozostający w bliskich relacjach z Leszkiem Moczulskim) nie prowadził w tym czasie działalności organizacyjnej na tym terenie. 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.