Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego
inne dokumenty

procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia działaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum byłych działaczy kpn
kontakt z administratorem

W 1987 Słomka odzyskał funkcję szefa obszaru V, a Skrzypek pozostał jedynie szefem okręgu katowickiego. W tej sytuacji Skrzypek zachowując kontakty z KPN zaangażował się w odbudowę struktur NZS na Politechnice Śląskiej.

Około 1987 odbudowano struktury KPN w Zagłębiu Dąbrowskim w oparciu o działaczy tej partii sprzed Grudnia (Ireneusz Gajos, Tomasz Karwowski) a także nowe osoby (Krzysztof Trzaska). Karwowski zajął się podziemną poligrafią.

W 1988 śląska KPN aktywnie popierała strajki sierpniowe na Górnym Śląsku.

11 listopada 1988 KPN była (obok - m.in. - NZS i SW) współorganizatorem kilkutysięcznej demonstracji w Katowicach, która przerodziła się w gwałtowne walki uliczne. 

W tym czasie coraz wyraźniej widoczna była na Górnym Śląsku rywalizacja na linii KPN - NZS - SW. Na cze NZS (m.in. Jawor, Gargas, Tomasz Górski) i SW (Marek Żelazny) stali zwykle działacze wywodzący się z KPN, którzy jednak postanowili działać samodzielnie, pod własnym szyldem.

W 1. połowie 1989 KPN współorganizowała liczne demonstracje w różnych miastach śląskich. 

W marcu 1989 na III Kongresie KPN Słomka ponownie został wybrany do Rady Politycznej.

W wyborach kontraktowych 1989 KPN wystawiła trzech własnych kandydatów do Sejmu (Barbarę Czyż, Piotra Matusika i Adama Słomkę), którym nie udało sie jednak zdobyć mandatów w konfrontacji z kandydatami solidarnościowymi.

W sierpniu 1989 ukazał się pierwszy numer nowego pisma obszaru V - "Gazeta Górnośląska", ale zdołano wydać zaledwie 3 numery.

13 października 1989 śląska KPN zainicjowała akcję okupacji lokali PZPR i jej przybudówek, żądając przeznaczenia ich na cele publiczne. Wkrótce ta społeczna akcja objęła całą Polskę. Na Górnym Śląsku pierwszym z zajętych lokali była siedziba PRON przy ul. Młyńskiej w Katowicach, która później przez wiele lat była siedzibą władz V obszaru KPN. 

Na początku 1990 śląska Konfederacja przystąpiła do innej ogólnopolskiej akcji KPN, prowadzonej pod hasłem "Sowieci do domu!", której celem było doprowadzenie do wycofania z Polski żołnierzy sowieckich. Polegała ona na blokowaniu baz sowieckich w Polsce oraz podejmowaniu głodówek protestacyjnych.

Śląska Konfederacja przystąpiła także do ogólnopolskiej akcji KPN, mającej na celu zapewnienie pluralizmu w mediach. Po kilkudniowej okupacji redakcji "Trybuny Śląskiej" przez ok. 100 konfederatów, Andrzej Grajewski podpisał w imieniu Komisji Likwidacyjnej RSW porozumienie gwarantujące, że raz w tygodniu (do czasu prywatyzacji „Trybuny”) w wydaniu weekendowym gazeta zamieści specjalną wkładkę dla opozycji niepodległościowej i demokratycznej. Redagował ją zespół złożony w większości z osób spoza KPN (m.in. Jerzy Cieślak, dr Marian Gerlich, dr Janina Kraus). Jednak już po trzech tygodniach "Trybuna" odmówiła respektowania tego porozumienie. Natomiast po kilkugodzinnej akcji okupacji siedziby TVP w Katowicach przez ok. 200 konfederatów współpraca między śląską KPN a regionalnym ośrodkiem Telewizji Polskiej układała się dobrze.

W 1992 grupa śląskich konfederatów (Barbara Czyż, Tomasz Karwowski, Kazimierz Wilk), działając na polecenie Rady Politycznej KPN, na fali strajków lipcowych, powołała ZZ  "Kontra", który istnieje do dziś. Obejmuje on swoim zasięgiem głównie branżę górniczą.

***

Od 1986 Wiesław Ukleja z Opola utrzymywał kontakty z KPN w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim (publikacje w piśmie "Wolny Czyn", osobiste kontakty z Adamem Słomką). W 1989 znalazł sie jednak poza KPN-em.

Odbudowanie struktur opolskiej KPN dokonało się w 1989 za sprawą młodych działaczy Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej "Pokolenie 80-88" (m.in. Arkadiusz Karbowiak, Bogdan Bocheński), która od sierpnia 1989 zaczęła wydawać "Konfederata Opolskiego". Do odbudowy struktur KPN na Opolszczyźnie w 1989 przyczynili się także: Jędrzej Lipski, Józef Skrzyniarz, Roman Rączy i Elżbieta Gruszecka. 

W 1989 KPN (obok m.in. SW i LDPN) weszła w skład Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego, która miała koordynować działalność radykalnych ugrupowań na tym terenie. W 1990 aktywność TRPŚO stopniowo zanikła.

***

W 1991 KPN Obszaru V wprowadziła do Sejmu silną reprezentację. W województwie katowickim mandaty poselskie zdobyło 6 osób: Andrzej Andrzejczak, Tomasz Karwowski, Adam Słomka i Jarosław Wartak (z listy KPN) oraz  Janina Kraus i Danuta Wierzbicka (z listy PZZ). W pozostałych trzech województwach KPN zdobyła po jednym mandacie (w województwie częstochowskim - Jerzy Synowiec, w województwie opolskim - Maciej Popenda a w województwie bielskim - Kazimierz Wilk z listy PZZ). Ponadto Barbara Czyż została posłem z listy krajowej a Krzysztof Błażejczyk - posłem w województwie jeleniogóskim. W sumie reprezentacja obszaru V liczyła w Sejmie I kadencji 11 osób, tj. 1/5 klubu poselskiego KPN. A do 11 posłów z Obszaru V należy jeszcze dodać 2 senatorów: Jana Jesionka z Katowic oraz Zygmunta Węgrzyna z Częstochowy. 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.