Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar I - Warszawa

Gazeta Młodego Konfederata

  1. "Gazeta młodego Konfederata" nr 1 (10 listopada 1981):

  • W 63 rocznicę (s. 1)

  • Od Redakcji (s. 1)

  • Życzenia dla Leszka Moczulskiego i innych więzionych przywódców KPN (s. 2)

  • Komunikat dot. procesu KPN (s. 2)

  • Pomoc dla rodzin więźniów politycznych (s. 2)