Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar III

Nasz Głos - Łódź

  1. "Nasz Głos" nr 11 (30 marca 1983 r.)

  • O wyroku przeciwko Konfederacji Polski Niepodległej - rozmowa z adwokatem Karolem Głogowskim (s. 1)

  • Istota sprzecznego z prawem wyroku Sądu w sprawie Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego (s. 2)