Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar I - Warszawa

"Nie Chcemy Komuny"

 1. "Nie Chcemy Komuny" nr 5 (wrzesień 1986 r.)

 • Tekst dot. rocznicy powstania KPN s. 1-2)
 • Rady praktyczne. Co powinieneś robić w chwili aresztowania kogoś bliskiego (s. 3)
 • Wrzesień 1939 (s. 4-5)
 • Pieśń o Stefanie Starzyńskim - Jan Lechoń [wiersz] (s. 6-8)
 • Ważniejsze fakty z najnowszej historii Polski (s. 8)
 • Informacja i afiliowaniu przy KPN młodzieżowej grupy "Świt Niepodległości" (s. 8)
 1. "Nie Chcemy Komuny" nr 13 [kwiecień 1987 r.]

 • [Wiersz] (s. 1)
 • [Artykuł wstępny] (s. 1-2)
 • Antysemityzm - J.W. Bocheński. Filozoficzny Słownik Zabobonów (s. 2-3)
 • "Nie chcemy komuny, nie chcemy i już [tekst pieśni] (s. 3)
 • [Informacja dot. zamordowania na komisariacie MO Mirosława Bednarka] (s. 4)
 • ["Konieczność zainteresowania się warszawskiego kierownictwa KPN grupami młodzieżowymi..."] (s. 4)