Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar VII

Niepodległość (Wrocław) 

  1. "Niepodległość" nr 8 (b.d. [wrzesień 1982])

  • Oświadczenie KAB KPN Obszaru III z 3 września 1982 (s. 1)

  • [Informacja o procesie KPN w Warszawie] (s. 1) 

  • Divide et impera - Elżbieta Bem (s. 2)

  • Informacje (s. 2)

  • Jestem pprzeciwko socjalizmowi - ah (s. 2)

  • Rozwydrzone wyrostki (w mundurach) - Adam Halicz (s. 3-4)