Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowa Czytelnia Bibuły

Obszar VII

"Biuletyn Informacyjny" pismo RKOWzaP-u we Wrocławiu [1981]

"Niepodległość" pismo KAB Obszaru III KPN we Wrocławiu [1982]

"Głos Niepodległy" pismo KPN w Wałbrzychu [1988-1989]

"Konfederacja Dolnośląska" pismo Obszaru VII [1987-1989]