Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowa czytelnia podziemnej prasy KPN

Pisma centralne

"Przegląd KPN - pismo Rady Politycznej KPN (1983-1985)

 1. "Przegląd KPN" nr 1 (28 września 1983):

  • Komunikat z 20 VIII 1983 dementujący nieprawdziwe informacje nt. KPN (s. 1)

  • Komunikat z 1 IX 1983 dot. Krzysztofa Gąsiorowskiego (s. 2-3)

  • Komunikat z 22 IX 1983 dot. struktur KPN (s. 3-4)

 2. "Przegląd KPN" - wydanie terenowe, Obszar centralny (25 marca 1984):

  • Komunikat z 1 III 1984 (s. 1)

  • Komunikat z 13 III 1984 (s. 1)

  • Oświadczenie z 13 III 1984 (s. 1)

  • Konfederacja Obszaru Centralnego (s. 1-2)

 3. "Przegląd KPN" nr 4 (sierpień 1984):

  • Oświadczenie Rady Politycznej KPN (s. 1-4)

 4. "Przegląd KPN" nr 5 (styczeń 1985):

  • Komunikat nt. II Kongresu KPN (s. 1)

  • Uchwała polityczna II Kongresu KPN (s. 2)

 

l