Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar I - Warszawa

Robotnik Polski (1981)

 1. Robotnik Polski nr 1 (listopad 1981):

 • J. Słowacki - frag, "Grobu Agamemnona" (s. 1 i 14)

 • Do Czytelników! (s. 2)

 • Oświadczenie Konfederacji Polski Niepodległej z 26 października 1981 roku (s. 3-4 oraz 10)

 • 63 rocznica Odzyskania Niepodległości (s. 5-8)

 • "Prawo wyłączności" (s. 8-9)

 • Antoni Kimsy - ... do Polski (s. 9-10)

 • Oświadczenie KPN (s. 10)

 • Plan Stabilizacji Gospodarki powodem aresztowania kierownictwa KPN?! (s. 11-14)

 • Okupacja sowiecka 1939-1941 (s. 15-16)