Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar I - Warszawa

Świt Niepodległości - pismo grupy młodzieżowej w Warszawie afiliowanej przy KPN (1986-1990)

 1. Świt Niepodległości nr 1 (wrzesień 1986)

 • Deklaracja Organizacji Niepodległościowej Świt Niepodległości z 1 września 1986 - s. 1.

 • Oświadczenie Rady Głównej ON Świt Niepodległości - s. 2.

 • Robin Hood [Mikołaj Wójcik], [Rozważania o młodzieży część pierwsza] - s. 2-3.

 • Marcin Wisłocki, II wojna światowa skutkiem polityki Stalina - s. 3-4.

 • [Kiejstut (Grzegorz Więcek)] Recepta na "N"

 1. Świt Niepodległości nr 2 (grudzień 1986)

 • Rada Główna Świt Niepodległości, 119 rocznica urodzin Wielkiego Marszałka (5 grudnia 1986) - s. 1.-2.

 • Komunikat Rady Głównej z 29 listopada 1986 - s. 2.

 • Kiejstut [Grzegorz Więcek], Recepta na Niepodległość (c.d.) - s. 2-3.

 • Dodatek świąteczny - s. 4-8.

 1. Świt Niepodległości nr 3 (kwiecień 1987)

 • Giedymin [Jerzy Woźniak], W 68 rocznicę oswobodzenia Wilna od bolszewików - s.1-2.

 • U nas i gdzie indziej [informacje] - s. 2-3.

 • Robin Hood [Mikołaj Wójcik], Rozważania o młodzieży, część trzecie - s. 4.

 1. Świt Niepodległości nr 4 (listopad 1987)

 • Komunikat żałobny - s.1.

 • Klepsydra Andrzeja Szomańskiego - s. 1.

 • A. Zułowski [Andrzej Szomański], Powstanie wileńskie - s. 2-3.

 • Giedymin [Jerzy Woźniak], ...pan Andrzej - s. 3-4.

 • Informacja o zatrzymaniu w Toruniu Piotra Chrystoniaka - s. 4.

 1. Świt Niepodległości nr 6 (marzec 1988)

 • Informacja nt. młodzieżowej organizacji niepodległościowej Świt Niepodległości - s. 1.

 • Informacje [dot. Warszawy] - s. 2.

 • Klepsydra Jerzego Michałowa - s. 2.

 • Informacja o mszy świętej w 48 rocznice Mordu Katyńskiego - s. 2.

 • Giedymin [Jerzy Woźniak], Mój model działacza - s.3.

 • Józef Piłsudski mówi - s. 3.

 • Carisson z dachu [Robert Małłek], Wy będziecie wolni! ("Czechosłowacja jaką mogłem widzieć") - s. 3-4.

 • Bogusław Dziatko, Kopalnia "Wujek" 13-16 grudnia 1981 [relacja bezpośredniego świadka i uczestnika] (cz. 1) - s. 4.

 1. Świt Niepodległości nr 7 (kwiecień 1988)

 • Szaniec niezwyciężony; Bogusław Dziatko, Kopalnia "Wujek" 13-16 grudnia 1981 (cz. 2) - s. 1 i 4.

 • Carisson z dachu [Robert Małłek], Wy będziecie wolni! ("Czechosłowacja jaką mogłem widzieć"), cz. 2. - s. 2.

 • Informacje [dot. Warszawy]- s. 3.

 • Józef Piłsudski mówi - s. 4.

 1. Świt Niepodległości nr 8 (maj 1988)

 • 53 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego - s. 1.

 • Odezwa Grupy Afiliowanej przy KPN Świt Niepodległości, Do uczniów szkół średnich - s. 2.

 • Szaniec niezwyciężony; Bogusław Dziatko, Kopalnia "Wujek" 13-16 grudnia 1981 (cz. 3) - s. 2 i 4.

 • Informacje [dot. Warszawy]- s. 3.

 1. Świt Niepodległości nr 9 (sierpień 1988)

 • Oświadczenie KPN z 25 sierpnia 1988 - s. 1.

 • Józef Piłsudski mówi - s. 1.

 • [Komunikaty, oświadczenia, informacje] - s. 2.

 • Giedymin [Jerzy Woźniak], Przed Trybunał - s. 3.

 • Informacje własne - s. 4.

 1. Świt Niepodległości nr 11-12 (grudzień 1988)

 • 11 grudnia 1988 Prymas poświęcił w Katedrze św. Jana tablicę J. Piłsudskiego - s. 1.

 • Potrzeba i celowość władz RP na uchodźstwie - s.2.

 • Giedymin [Jerzy Woźniak], Droga - s. 2 i 7.

 • Naszym programem jest budowa wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski, rozmowa z członkiem kierownictwa Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej [Wiesławem Gęsickim]- s. 3.

 • Informacje - s. 4-5.

 • Konfederaci na Kopcu - s. 5.

 • List do Redakcji - s. 5.

 • Kazimierz Rosen-Zawadzki, Byliśmy się z bolszewikami - s. 6.

 1. Świt Niepodległości nr 13 (styczeń 1989)

 • Giedymin [Jerzy Woźniak], Fair play, zdrowe objawy, starszy brat - s. 1-2.

 • Komunikat [o porozumieniu grup młodzieżowych w Warszawie], grudzień 1988 - s. 2.

 • Informacje - s. 3-4.

 • Humor PRL-u - s. 4.

 1. "Świt Niepodległości" nr 18 [sierpień 1989 r.]

 • Zygmunt Michałowski, Szlakiem Kadrówki [wiersz] (s. 1)

 • Materiały fotograficzne z Kadrówki 1989 (s. 1-2)

 • Polemiki - opinie - propozycje. Artykuł R. Małłka (s. 3)

 • Tu jest Polska - Jerzy Woźniak (s. 4)

 1. "Świt Niepodległości" nr 20

 • Na sowieckim trupie (cz. 1) - Jerzy Woźniak (s. 1)

 • Wiadomości (s. 1-4)

 • Niepodległość + Armia Czerwona (s. 2-4)

 • Zaproszenie Klubu Dyskusyjnego Polskiej Organizacji Młodzieżowej afiliowanej przez KPN na spotkanie "Jaka PPS?" (s. 4)

 • Wstąp w szeregi Związku Strzeleckiego (s. 4)
  Stopka redakcyjna (s. 4)