Strona główna
Dokumenty KPN
Leszek Moczulski
Inne dokumenty
Historia KPN
Procesy polityczne
Encyklopedia KPN
Czytelnia bibuły
Wspomnienia
Opracowania
Kadrówki
Forum
Kontakt

Emcyklopedia KPN

Obszar XII

Pisma 

"Biuletyn Informacyjny" (1982-1985)
pismo Okręgu KPN Białystok. Wydano co najmniej 18 numerów (4 strony). Zob. Wirtualna Czytelnia Prasy KPN.

"Czyn" (1981)
pismo KPN Okręgu Białystok. Redaktor -Krzysztof Bondaryk. Przed Grudniem ukazał się tylko jeden numer - w październiku 1981 (15 stron, 400 egzemplarzy, druk - NZS Politechniki Białostockiej). 13 maja 1982 wydano drugi numer pisma. Zob. Wirtualna Czytelnia Prasy KPN.

"Demokratyczny Ruch Oporu" (1982)
pismo grupy działającej pod tą samą nazwą. Redaktor - Krzysztof Bondaryk. W piśmie zapowiadano zbrojne działania w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego, co białostocka "S" w "Biuletynie Informacyjnym" uznała za działanie nieodpowiedzialne.

"Opinia Białostocka" (1988-1990)
pismo białostockiej KPN (w 1990 - KPN-Frakcja Demokratyczna) ukazujące sie od września 1988 do listopada 1990 jako pismo Grupy Skonfederowanej "Podlasie" oraz Okręgu i Obszaru Białystok (trzynaście numerów, z czego trzy podwójne, z tym, że na winiecie nie podawano numeru pisma a jedynie miesiąc i rok wydania, objętość 10-20 stron). Teksty pisali: Stanisława i Jerzy Korolkiewiczowie, Krzysztof Oskar Breza, Jacek Romanowski, Tadeusz Sosnowski, Janusz Samczny, Arkadiusz Hubert Pokojowczyk, Krzysztof Szaciłowski, Wiesława Szaciłowska, Konrad Jeżowski, Dymitr Ostapczuk, Jurgis Dadoras, Andrzej T. Mazurkiewicz, Andrzej Borowik. Tematyka dotyczyła spraw aktualnych, historii Polski, nauczania Kościoła, sytuacji międzynarodowej, a nawet poezji (wiersze Jerzego Korolkiewicza). Zob. Wirtualna Czytelnia Prasy KPN.
 

Źródła:

  • 13grudnia.pl

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Jamiołkowski Jerzy Antoni, Pajęczyna. Rekonstrukcja historii NSZZ "Solidarność" w BZPB "Fasty" (13 grudnia 1981-22 czerwca 1989), Białystok 2014.

  • Sychowicz Krzysztof, NSZZ "Solidarność" Region Białystok, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Świętochowska-Bobowik Emilia, Konfederacja Polski Niepodległej w Białymstoku w latach 1981-1989. Zarys problematyki [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011. 

 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.