Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Encyklopedia KPN

Obszar X (Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg)

Pisma

"Niepodległość" (1981)

pismo KPN okręgu przemyskiego. W redakcji: Adam Szybiak (Przemyśl), Jerzy Popowski (Jarosław) oraz 2 inne osoby występujące pod pseudonimami: "Jan", "Henek". W 1981 ukazały się co najmniej 2 numery (10 i 6 stron). Zobacz w Internetowej Czytelni Podziemnej Prasy KPN.

 

"Pobudka" (1988-1990)

pismo KPN obszaru (potem okręgu) rzeszowsko-przemyskiego. Skład redakcji: Andrzej Mazurkiewicz, Zbigniew Piskorz, Andrzej Zapałowski, Kazimierz Ivosse (przedstawiciel Redakcji w RFN). Ukazało się co najmniej 18 numerów, nakład - 2-3 tys. egzemplarzy, powielanie na sicie, niekiedy część nakładu kserowano, druk w Lublinie, Jarosławiu a niektóre numery w Przeworsku. Tytuł nawiązywał do nazwy pisma wydawanego przez Obszar IV KPN w l. 1986-1987, w którym publikował Andrzej Mazurkiewicz (pod ps. "Korab"). Gdy lubelską "Pobudkę" zastąpił "Goniec", Mazurkiewicz za zgodą Opozdy zaczął wydawać (od listopada 1988 r.) "Pobudkę" u siebie. Zobacz w Internetowej Czytelni Podziemnej Prasy KPN.

 

"Przegląd" (1989-1992)

pismo wydawane przez KPN Rejon działania Mielec. Pierwszy numer wyszedł jesienią 1989. W sumie ukazało się 17 numerów. Zobacz niektóre numery

 

Źródła:

  • Brożyniak Artur, NSZZ "Solidarność" Region Południowo-Wschodni; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Bukała Marcin, Konfederacja Polski Niepodległej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1979-1990. Zarys historii [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.
    Encyklopedia Solidarności.

  • Gliwa Małgorzata, NSZZ "Solidarność" Region Rzeszowski; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Kleszczyński Bogusław, NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 6. Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.