Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar XII

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa

 

Źródła:

  • 13grudnia.pl

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Jamiołkowski Jerzy Antoni, Pajęczyna. Rekonstrukcja historii NSZZ "Solidarność" w BZPB "Fasty" (13 grudnia 1981-22 czerwca 1989), Białystok 2014.

  • Sychowicz Krzysztof, NSZZ "Solidarność" Region Białystok, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Świętochowska-Bobowik Emilia, Konfederacja Polski Niepodległej w Białymstoku w latach 1981-1989. Zarys problematyki [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.