Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar IX - Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Słupsk

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa

 

Źródła: 

  • Biernacki Leszek, Kazański Arkadiusz, NSZZ "Solidarność" Region Gdański, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3. Polska północna, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Polak Wojciech, Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy do końca 1989 r.; [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

  • Waligóra Grzegorz, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006.

  • Wąsowicz Jarosław, Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989, Gdańsk 2012.