Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar VIII - Bydgoszcz, Toruń

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa

 

Źródła:

  • Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Maniewska Katarzyna, Osiński Krzysztof, Wójtowicz Przemysław, NSZZ "Solidarność" Region Kujawy i Ziemia Dobrzyńska; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3. Polska północna, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Osiński Krzysztof, NSZZ "Solidarność" Region Bydgoski", [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3. Polska północna, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Osiński Krzysztof, Historia NZS ATR w Bydgoszczy.

  • Polak Wojciech, Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy do końca 1989 r.; [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

  • Wójtowicz Przemysław, NSZZ "Solidarność" Region Toruński, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3. Polska północna, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.