E-Archiwum KPN

Historia KPN

I. Przed Sierpniem

II. Karnawał Solidarności

III. Stan wojenny

IV.

V.Transformacja ustrojowa (1987-1993)

 

Źródła:

  • Czyżewski Andrzej, Przyczynek do dziejów Konfederacji Polski Niepodległej w Łodzi w latach 1979-1989, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

  • Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości, red. Karol Chylak, Marek Michalik, Łódź 2012.

  • Perzyna Łukasz, Jak z Pierwszej Brygady. Opowieść o Andrzeju Ostoi-Owsianym, Warszawa 2011.

  • Próchniak Lech, NSZZ "Solidarność" Region Ziemia Łódzka 1980-1990, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 4. Polska Zachodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Wojcieszyk Elżbieta, Zwiernik Przemysław, NSZZ "Solidarność" Region Koniński, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 4. Polska zachodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

. . . . . .