Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Marsze Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Kadrówka 1981

XVI (1) Marsz – 1981

          Do odrodzenia Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej doszło dopiero w okresie Karnawału Solidarności. Inicjatywa wyszła z Kielc, a jej autorami były trzy osoby: Przemysław Witek – nauczyciel historii w Technikum Geologicznym w Kielcach i redaktor pisma „Solidarność. Serwis Informacyjny Regionu Świętokrzyskiego”, Jerzy Węglarski – technik budowlany zatrudniony także w poligrafii Zarządu Regionu w Kielcach oraz Robert Kulak – były uczeń Witka z „geologa”, współpracujący z redakcją świętokrzyskiego biuletynu Solidarności. Ten ostatni zwierzył się Witkowi ze swych planów zorganizowania (samotnie lub z grupą znajomych) pieszego lub rowerowego rajdu szlakiem I kompanii kadrowej. Witek odpowiedział: „Wstrzymaj się, bo może zrobimy to oficjalnie”.
          1 lipca 1981 roku Kulak przyjechał do Krakowa, aby zdawać egzamin wstępny na studia historyczne na UJ. Opowiedział o kieleckim pomyśle Wojciechowi Pęgielowi, studentowi historii UJ, związanemu ze środowiskiem piłsudczyków, a ten skontaktował go z Piotrem Boroniem i Grzegorzem Małachowskim. Boroń był pracownikiem sekcji kultury NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, a także członkiem Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, powstałego w Krakowie w maju 1980 roku przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i włączonego na początku 1981 roku do jego struktury. Cała trójka – Pęgiel, Boroń i Małachowski – była związana z działającym nieformalnie w Krakowie oddziałem Związku Legionistów Polskich, kontynuującym tradycje przedwojennego ZLP. 2 lipca, jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w rozmównicy klasztoru o.o. Dominikanów w Krakowie odbywało się spotkanie legionistów, w którym uczestniczyli Boroń i Małachowski. Gdy Boroń opowiedział zebranym o kieleckim pomyśle wskrzeszenia Kadrówki, ci – bardzo zaskoczeni – gorąco go poparli.
          W ciągu tygodnia powołano w Krakowie Społeczny Komitet Organizacyjny Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, w skład którego weszło aż kilkadziesiąt osób (nie było tam ani Pęgiela, ani Węglarskiego): Piotr M. Boroń, Andrzej Borzęcki, Zbigniew Ferczyk, Stefan Jurczak (wiceprzewodniczący ZR), Anna Kawalec, Stanisław Kuś (sekretarz ZR), Ryszard Majdzik, Tadeusz Piekarz, Wacław Sikora (przewodniczący ZR), Bogusław Sonik (wiceprzewodniczący ZR), Włodzimierz Steckiewicz (wszyscy z małopolskiej Solidarności) oraz Wojciech Arczyński (sekretarz ZR), Michał Chałoński (wiceprzewodniczące ZR), Marian Jaworski (przewodniczący ZR), Joanna Korpas, Robert Kulak, Henryk Kuliński, Krzysztof Łakomiec, Jerzy Stępień, Józef Teliga (przewodniczący „S” RI), Przemysław Witek, Jan Wrona (wszyscy ze świętokrzyskiej Solidarności), a także Franciszek Bieda, Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Katarzyna Brykowicz-Waksmundzka, Tadeusz Dąbrowski, Józef Herzog, Janusz Kamocki, Mieczysław Królikiewicz, Stanisław Leszczyc-Przywara, Jan Łobodziński, Kazimierz Martyniak, Ludwik Nowakowski, Ferdynand Pawłowski, Józef Polański, Władysław Rzepecki, o. Adam Franciszek Studziński, Witold Tukałło, Krystian Waksmundzki, Stanisław Zastawniak, Władysław Zielski i Wojciech Ziembiński (wszyscy z ramienia Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem). Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Herzog.
          Organizatorami Marszu były więc zarządy regionów Solidarności: Małopolska8 (który wsparł Marsz dotacją w wysokości 120 tys. zł) oraz Świętokrzyskiego, przy współudziale Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Statusu współorganizatora Marszu nie miał Oddział Krakowski Związku Legionistów Polskich.

czytaj dalej...

 

 

.