E-Archiwum KPN

Marsze Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Kadrówka 1988

XXIII (8) Marsz – 1988

           Marsz w 1988 roku odbywał się w ważnym dla Polski czasie. Na wiosnę zorganizowano w Krakowie niezależne obchody 20. rocznicy Marca, które stały się faktycznym początkiem „krakowskich juwenaliów” – serii masowych wystąpień ulicznych młodzieży (trwały do grudnia 1989). Z kolei na przełomie kwietnia i maja 1988 roku odbyła się pierwsza fala strajków w Polsce. Pierwszy z nich wybuchł w Hucie im. Lenina w Krakowie. Po kilku dniach został brutalnie spacyfikowany przy pomocy ZOMO. W obu wydarzeniach aktywny udział wzięli uczestnicy dotychczasowych Kadrówek z Krakowa – członkowie KPN-u (oprócz wymienionych wcześniej osób – Danuta Czechmanowska, która po raz pierwszy brała udział w Marszu w 1986) i WiP-u (Bik oraz Marek Kurzyniec, który uczestniczył w Marszu w 1986). W kraju czuć było nadciągające zmiany – w sierpniu (już po zakończeniu Kadrówki) ruszyła kolejna fala strajków.
          Nowa sytuacja polityczna miała z pewnością duży wpływ na frekwencję. W XXIII (8) Marszu udział wzięła rekordowa (w czasach PRL) liczba uczestników – 179 osób. Całą trasę z Krakowa do Kielc przeszło 141 osób z 41 miejscowości: z Krakowa – 42 osoby, z Torunia – 14, z Poznania – 13, z Kielc – 13, z Wrocławia – 12, z Łodzi – 11, z Warszawy – 11, z Gdańska – 8, z Gdyni – 6, z Bydgoszczy – 5, z Wejherowa – 4, z Piaseczna – 3, po 2 osoby z: Gliwic, Krynicy, Ursusa, Katowic, Zgierza, i Wilna, po 1 osobie z: Morąga, Szubina, Koszalina, Olsztyna, Piwnicznej, Góry Kalwarii, Będzina, Chełmna, Szczecina, Kamionki Wielkiej, Brzeska, Bochni, Łęków Kościelnych, Sopotu, Kamieńca Ząbkowskiego, Nowego Sącza, Wesołej, Drawna, Poraja, Dąbrowy Górniczej, Tczewa, Nowego Dworu Gdańskiego i Skawiny.
          W lipcu 1988 roku Pęgiel, jako komendant, ustanowił regulamin Marszu. „Marsze Szlakiem Kadrówki są formą uczczenia i utrwalenia pamięci Czynu 6 Sierpnia 1914 r., jak również spotkaniem ludzi związanych z czynem niepodległościowym w duchu Józefa Piłsudskiego. (…) od 1982 r. uczestnicy Marszu udają się z Kielc na Jasną Górę, jako pielgrzymka w intencji odzyskania niepodległości”. Regulamin stanowił, że Marsz odbywa się historyczną trasą (Kraków – Michałowice – Jędrzejów – Kielce) w dniach od 6 do 12 sierpnia każdego roku, nadzór nad jego organizacją sprawuje Kapituła Odznaki UMSK, komendant jednoosobowo kieruje Marszem i mianuje jego komendę, tj. swojego zastępcę, szefa trasy, kwatermistrza i oboźnego, a także dowódców 4 plutonów, a kapelana Marszu mianuje ks. płk Adam Studziński. W czasie Marszu uczestnicy zwiedzają miejsca związane z czynem legionowym i niepodległościowym, spotykają się z żołnierzami niepodległości, słuchają wykładów związanych z Czynem 6 Sierpnia. Komendant ma prawo wyróżniania i karania uczestników Marszu. Punkt 17 ustanawiał zakaz spożywania alkoholu w czasie Marszu. Charakterystyczne, że regulamin nie określał sposobu wyboru komendanta kolejnego Marszu.
          Listy do uczestników Marszu wystosowali: RP na Wychodźstwie – Kazimierz Sabbat, gen. Czesław Jarnuszkiewicz, Wanda Piłsudska oraz gen. Klemens Rudnicki.

czytaj dalej...

. . . . . .