E-Archiwum KPN

Marsze Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Kadrówka 1989

XXIV (9) Marsz – 1989

          Sytuacja polityczna w Polsce przed XXIV (9) Marszem zmieniła się radykalnie. 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory według formuły uzgodnionej przy Okrągłym Stole - niedemokratyczne, ale pozwalające po raz pierwszy w PRL zgłosić niezależnych kandydatów. Komitet Obywatelski Solidarności odniósł spektakularny sukces, PZPR równie spektakularną klęskę. KPN w wyborach tych wystawiła własnych kandydatów, choć nie mogła prowadzić kampanii wyborczej na tych samych warunkach, co strony umowy Okrągłego Stołu. W Kielcach o mandat poselski ubiegał się uczestnik Marszów od 1983 roku Artur Then. Kampanię prowadziła ekipa kieleckiej Konfederacji. Struktury KPN w Kielcach odbudowano w 1987 roku z inicjatywy uczestnika Marszów Zygmunta Pęksyka. Ich aktywnym działaczem był Dionizy Krawczyński, maszerujący w Kadrówce w 1988 roku. Szefem okręgu KPN w Kielcach był wówczas inny uczestnik Marszów – Janusz Koza. W Kadrówce 1989 roku udział wzięła duża część ekipy kieleckich konfederatów zaangażowanych w kampanii wyborczej.
         Po wyborach, na przełomie lipca i sierpnia 1989 roku, odbył się kurs instruktorsko-medyczny w Juszczynie (Beskid Makowski), w parafii ks. Adolfa Chojnackiego, pod kierunkiem kpt. rezerwy Włodzimierza Olszewskiego (w Marszach od 1981). Uczestnicy kursu, około 30 osób, 5 sierpnia 1989 roku przyjechali do Krakowa. Po mszy w wawelskiej katedrze, przy grobie Marszałka nastąpiło symboliczne przekazanie maciejówki nowemu pokoleniu. Następnego dnia (6 sierpnia 1989) nadano statut odrodzonemu Związkowi Strzeleckiemu, a młodzi strzelcy wyruszyli na pierwszą Kadrówkę z ich oficjalnym udziałem. Wskutek przeszkód formalnych (władze PRL obawiały się, że reaktywacja ZS jest wstępem do próby siłowego przejęcia władzy przez KPN) Związek został zarejestrowany dopiero 13 czerwca 1990 roku. Pierwszym komendantem głównym ZS został Leszek Moczulski, szefem sztabu (zarazem zastępcą komendanta) – płk Stanisław Dronicz. Tak odrodził się po latach PRL ruch strzelecki.
          Udział w Kadrówce w 1989 roku kilkudziesięcioosobowych ekip kieleckiej Konfederacji, Związku Strzeleckiego, a także innych grup politycznych (Mariusz Roman przyjechał z kilkuosobowa grupą działaczy FMW i PPN z Trójmiasta, w której był m.in. Sławomir Cenckiewicz, po raz pierwszy idący w Marszu, kilkuosobową reprezentację miała warszawska struktura PPN), spowodował, że XXIV (9) Marsz był najliczniejszym ze wszystkich dotychczasowych. Wzięło w nim udział 219 osób. Do wysokiej frekwencji przyczynił się też zapewne fakt, że był to (podobnie jak w 1981) marsz legalny, uznawany przez władze, więc uczestnikom nie groziły żadne represje.

czytaj dalej...

. . . . . .