Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar drugi

"Contra" - pismo OM KPN (1987)

 1. "Contra" nr 1 (23 lutego 1987):
  • Sytuacja [przedruk za GP nr 23] (s. 1-4
  • Wywiad BBC z Leszkiem Moczulskim (s. 4-7)
  • List prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego do członków Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego (s. 7)
  •  Załamania się rozmów w sprawie fundacji rolniczej (s. 8-9)
  • Leszek Moczulski i jego "III Rzeczpospolita" [recenzja książki] (s. 9-11)
  • Informacje bieżące (s. 12)
 2. "Contra" nr 2 (30 marca 1987):
  • Rezolucja w kwestii integracji opozycji (s. 1-2)
  • Oświadczenie kilku organizacji w 19 rocznicę "wydarzeń marcowych" (s. 2)
  • Leszek Moczulski w Anglii (s. 3-4)
  • Komunikat KRK NZS (s. 4)
  • Wywiad z działaczem NZS (s. 5-6)
  • A. Beskid, M. Aksiejenko, D. Łebed, I. Stećko, R. Ustrzycki, M. Wasylko, Wy i my (s. 7-10)
  • Sportowe refleksje (s. 10-11)
  • Polityk niezłomny (s. 12-15)
  • Informacje (s. 15)
 3. "Contra" nr 3 - wydanie nadzwyczajne (15 czerwca 1987)
  • Po pielgrzymce (s. 1)
  • Akcja krakowskiej OM KPN (s. 2).