Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowa Czytelnia Bibuły

Obszar drugi 

Opinia Krakowska

Komunikat - pismo RKOWzaPP-u w Krakowie

"Biuletyn Informacyjny KOWzaP-u przy HiL" [1981]

Robotnik - pismo RKOWzaP-u w Kielcach

"Niepodległość" - pismo KPN (1982-1988) 

Robotnik Polski w Walce 1982

Informator - pismo SSIKPN

Konfederat - Kraków

Trzecia Rzeczpospolita

"Przegląd Krakowski" - pismo KPN Obszar II (1984-1985) 

Robotnik Polski -Kraków

"Biuletyn Nowohucki" pismo grupy Solidarni i Niepodlegli [1985]

"Honor i Ojczyzna" - pismo KPN, Kraków (1985-1986)

"6 Sierpnia" - pismo kadrówki (1985-1993) 

"Opinia Małopolska"

"Orzeł Biały" pismo Niepodległościowego Ruchu Robotniczego [1986-1987]

"Informator" - pismo NZS, OMKPN, OSKPN i FMW (1987-1989) 

"Contra" - pismo OM KPN (1987)

Komunikaty Obszaru II KPN wydawane w czasie strajku w HiL w 1988

"Kurier" pismo Obszaru II KPN [1988]

"Detonator" - pismo młodziezowe KPN (1988)

"Informator Tarnowski" pismo okręgu KPN w Tarnowie  [1988]

"Monitor" pismo okręgu KPN w Krakowie [1989]

"Nowa Gazeta" - pismo polityczne KPN - Kraków (1989)

Konfederata Tarnowski

"Beskid" pismo okręgu KPN w Nowym Sączu  [1989]

"Gazeta Skawińska" pismo KPN w Skawinie [1989]

Konfrontacje Akademickie - pismo OS KPN Kraków

"Wolny Strzelec" - pismo oświęcimskiej placówki ZS (1990) 

"Dodatek Galicyjski" (1990)